Automatizace v přípravě vzorků pevných matric pro POPs | LabRulez LCMS

Automatizace v přípravě vzorků pevných matric pro stanovení persistentních organických polutantů – nabídka výrobce LCTech (záznám přednášky)

Út, 14.12.2021
| Originální článek z: HPST/Jindřiška Dolinová
V této přednášce naše produktová specialistka Jindřiška Dolinová rozebrala pracovní postup a řešení přípravy vzorků pevných matric při analýzách POPs jako extrakce, zakoncentrování a přečištění.
Video placeholder

HPST: Automatizace v přípravě vzorků pevných matric pro stanovení persistentních organických polutantů – nabídka výrobce LCTech

Již více než dvacet let se zabývá německý výrobce laboratorních přístrojů LCTech GmbH vývojem, výrobou a prodejem přístrojů pro automatizaci přípravy vzorků potravin a životního prostředí před analýzou organických polutantů chromatografickými metodami. Nabízí přístrojové vybavení včetně aplikační podpory v ucelených řadách pro kapalné i pevné matrice.

Přednášející: RNDr. Jindřiška Dolinová, Ph.D., (Produktový specialista Instrumentace non Agilent a laboratorní nábytek Waldner, HPST, s.r.o.)

Nabídka přístrojů pro přípravu vzorků pevných matric při analýzách persistentních organických polutantů (PCBs a dioxinů) zahrnuje tlakový extraktor, koncentrátor a vybavení pro přečišťování vzorků sloupcovou chromatografií.

HPST: Automatizace v přípravě vzorků pevných matric pro stanovení persistentních organických polutantů – nabídka výrobce LCTech

Aplikace pro stanovení persistentních organických polutantů zpracované pro přístrojové vybavení výrobce LCTech řeší minimalizaci spotřeby organických rozpouštědel a omezení používání chlorovaných rozpouštědel. Sestava přístrojů i aplikační podpora jsou navrženy v souladu s evropskými normativy pro dané typy analýz a kvalita aplikační podpory je prověřena německými národními referenčními laboratořemi.

Podívejte se také na záznam přednášky Spotřební materiál, chemikálie a standardy pro stanovení PCB a Dioxinů

HPST: Spotřební materiál, chemikálie a standardy pro stanovení PCB a Dioxinů

Webináře dostupné se záznamu

  1. Možnosti automatizace přípravy vzorků před chromatografickou analýzou – Freestyle od německého výrobce LCTech (ZÁZNAM | Proběhlo Út, 19.10.2021)

  2. Novinka v nabídce tlakové extrakce – přistroj výrobce LCTech (ZÁZNAM | Proběhlo Út, 15.6.2021)

  3. FREESTYLE XANA - The Specialist for your Water Samples (ZÁZNAM | Proběhlo Čt, 15.4.2021)

HPST
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.