Konference o separační chemii a analýze toxických látek | LabRulez LCMS

XXIII. Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek

St, 20.10.2021
| Originální článek z: Institut ochrany obyvatelstva/HZS
Konference zaměřena na analýzu anorganických a organických toxických látek, toxinů a bojových biologických prostředků v životním prostředí a toxikologii nebo metody separace, analýzy a instrumentální techniku.
Video placeholder
 • Foto: Institut ochrany obyvatelstva: XXIII. mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek
 • Video: tvHASICI: Institut ochrany obyvatelstva (CZ)

Konference je zaměřena na:

 • analýzu anorganických a organických toxických látek v životním prostředí a toxikologii s výronem nebezpečných škodlivin,

 • přístupy uplatňované v rámci prevence závažných havárií a připravenosti odpovědných složek,

 • metody separace a analýzy anorganických a organických toxických látek v životním prostředí a toxikologii,

 • metody a prostředky dekontaminace,

 • analýzu toxinů a bojových biologických prostředků,

 • instrumentální techniku pro analýzu anorganických a organických toxických látek, radionuklidů, toxinů a bojových biologických prostředků,

 • problematiku individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník. Příspěvky do recenzního řízení jsou přijímány v češtině, slovenštině nebo angličtině. Elektronický sborník (s ISBN) sestavený výhradně z anglicky psaných, pozitivně recenzovaných příspěvků, bude zaslán k indexaci na Web of Science. Z příspěvků psaných v češtině a slovenštině, které budou pozitivně recenzovány, bude sestaven elektronický sborník s ISBN.

Jednací jazyky – český, slovenský, anglický.

Účast na konferenci je bez poplatku.

Rádi zařadíme výsledky Vašich prací do programu konference ať již charakteru původního sdělení, stručné informace, souhrnného referátu nebo posteru.

Program

Pondělí 1. 11. 2021

14:00 - 14:10 Zahájení konference
14:10 - 14:30 Legislativní požadavky pro nakládání s toxiny z pohledu Biosecuriti
 • Zichová, Fabiánová, Kubátová (SÚJB)
14:30 - 14:50 Otravy Tisem
14:50 - 15:10 Identifikace terpenů rostlin rodu Cannabis v ovzduší
 • Sikora, Lepič (HZS ČR CHL Třemošná)
15:10 - 15:30 Přenosné a převozné analyzátory toxických kovů a některých organických látek
15:30 - 15:40 Přestávka
15:40 - 16:00 Analýza fentanilu a jeho derivátů plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí
 • Hrdlička, Jelínková (HZS ČR JmK CHL Tišnov)
16:00 - 16:20 Stanovení BOL metodou GC/MS s využitím vnitřních standardů
16:20 - 16:40 QuickProbe - využití a aplikace
16:40 - 17:00 Jak přepracovat fosforový odpad
17:00 - 17:20 Bílé prášky tak trochu jinak
 • Sýkora, Hrdlička, Kirsch (HZS ČR JmK CHL Tišnov)
17:20 - 17:40 Nové možnosti analýzy nebezpečných látek pomocí infračervené spektrometrie
 • Kesner (Nicolet)
19:00 Společenský večer

Úterý 2. 11. 2021

8:00 - 8:30 Společné fotografování
8:30 - 8:50 Vše ze světa analytické chemie na jednom místě - jak vyhledávat v databázích aplikací, webinářů a dalších sekcí
8:50 - 9:10 Využití LC-MS pro ochranu hmyzích opylovačů
 • Voříšek, Horna, Kabrhelová (RADANAL)
9:10 - 9:30 Separation of pollutants from the air using a pilot plant called a wet scrubber
 • Vlasák, Horvát, Kalivoda, Kristov, Svěrák (VÚT Brno)
9:30 - 9:50 Problematika perfluorovaných látek v pěnidlech u HZS ČR
 • Matějka, Korbelářová (MV GŘ HZS Praha)
9:50 - 10:10 Nové Raman a Ed-XRF spektrometry
 • Ševčík (BAS Rudice)
10:10 - 10:30 Přestávka
10:30 - 10:50 Odhad koncentrace látek ve vzduchu odebraném na sorpční trubičku Tenax
10:50 - 11:10 Jak těsní ochranné kukly nabízené na českém trhu
11:10 - 11:30 Příspěvek k hodnocení rizika sekundární kontaminace ovzduší desorpcí bojové chemické látky z oděvů
11:30 - 11:50 Vývoj a vlastnosti speciálního filtru pro hasičské zásahové vozidlo TITAN
 • Sýkora, Hylák, Jankele, Kaplánek (IOO LB)
11:50 - 12:20 Využití Stand OFF Ramanovy spektrometrie při detekci nebezpečných látek a drog
 • Černohorský (RMI)
14:00 Ukončení konference
Konference bude probíhat za spolupráce firem:
Mediálním partnerem je firma LabRulez (Praha)
Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.