LC a LCMS webináře - 42. týden

Po, 18.10.2021
| Originální článek z: LabRulezLCMS Webináře
Tento týden na Vás v LC a LC/MS čeká 18 webinářů: Software, Nitrosaminy, LC/SQ, Příprava vzorků, PFAS v krvi, SEC-MALS, Farmacie, Bio-LC, LC-Q/TOF, APPI, Knihovny spekter.
LabRulez: LC a LCMS webináře - 42. týden

LabRulez: LC a LCMS webináře - 42. týden

V týdnu od 18. října 2021 Vás čekají v oblasti LC a LCMS následující webináře, kterých detaily a registraci najdete v sekci WEBINÁŘE:

Vyhledávejte a filtrujte v témeř 1 200 GC a LC webinářích.

1. Thermo Fisher Scientific: Innovation Summit - Chromeleon Software – No Compromise Enterprise - Day 1

Dnes budeme diskutovat o Chromeleon CDS minulost-přítomnost-budoucnost, laboratorní plánování a design, obnova po havárii s cloudem Microsoft Azure nebo jak odemknout Vaše analytická data pro datovou vědu.

2. HPST/Agilent Technologies: Instrumentace a spotřební materiál Agilent pro farmaceutický průmysl - Den 1

V prvním dni série českých webinářů HPST si budeme povídat o LC/MS a GC/MS řešeních pro analýzu nitrosaminů, kompaktním Agilent iQ hmotnostním detektoru nebo inteligentních plynových chromatografech.

3. Thermo Fisher Scientific: Innovation Summit - Chromeleon Software – No Compromise Enterprise - Day 2

Dnes budeme mluvit o souladu v laboratoři pro nepřetržitý provoz, cloudové nasazení, pharma 4.0 a dál, propojení laboratoře a instrumentů a posun vpřed s Chromeleon CDS.

4. HPST/LCTech: Možnosti automatizace přípravy vzorků před chromatografickou analýzou – Freestyle od německého výrobce LCTech

V tomto webináři se podíváme na přehled nabídky výrobce LCTech v automatech pro přípravu vzorků a jeho automat Freestyle, moduly, aplikace, příslušenství a software pro ovládání.

5. Thermo Fisher Scientific: Innovation Summit - Advancing Analytical Science - Day 1

Jste nový nebo stávající vědec nebo chromatografista v průmyslu a na akademické půdě? Dnes probereme témata, jako je zrychlení charakterizace léčiv a pokročilá analytická řešení.

6. HPST/Agilent Technologies:: Instrumentace a spotřební materiál Agilent pro farmaceutický průmysl - Den 2

Druhý den série českých webinářů HPST se zaměří na analýzu kovů ve farmacii, možnostmi spektrofotometrů, ramanů nebo imagingu Agilent, podíváme se na OpenLab software a možnosti servisních služeb.

7. Separation Science/SCIEX: Quantitation of Selected PFAS in Human Whole-Blood Utilizing VAMS (Volumetric Absorptive Micro Sampling) and Latest-Generation Triple Quadrupole Instrumentation

Připravovaný webinář představí účinný přístup ke studiu PFAS v lidské krvi a také se bude zabývat výzvami analýzy PFAS v krevním séru a způsoby, jak je překonat.

8. The Analytical Scientist/Wyatt Technology: Measuring AAV Quality Attributes with Light Scattering

Představíme vysoce přesnou metodu SEC-MALS využívající víceúhlý rozptyl světla ve spojení se size-exclusion chromatografií, vyžadující malou přípravu vzorku, žádná činidla a minimální úsilí operátora.

9. Thermo Fisher Scientific: Innovation Summit - Chromeleon Software – No Compromise Enterprise - Day 3

Dnes budeme diskutovat o posunu chromatografických řešení o krok dále, zjednodušení analýzy dat a vývoji metod, integritě dat a validaci cloudu nebo jste připraveni na audit?

10. Thermo Fisher Scientific: Innovation Summit - Advancing Analytical Science - Day 2

Jste nový nebo stávající vědec nebo chromatografista v průmyslu a na akademické půdě? Dnes probereme témata, jako jsou pokroky v analýze velkých molekul nebo pokročilá detekce v chromatografii.

11. HPST: Instrumentace a spotřební materiál Agilent pro farmaceutický průmysl - Den 3

Ve třetím dni série českých webinářů HPST prodiskutujeme řešení LC/Q-TOF pro charakterizaci biologických léčiv, potřebné Bio-LC vybavení, disoluci nanočástic nebo jak na výběr správně HPLC kolony.

12. Shimadzu Corporation: Improving the efficiency, throughput and reliability of your analysis using Dual Injection (U)HPLC

Tento webinář ukáže konkrétní aplikace simultánních analýz provedených na jednom vzorku s jednou (U)HPLC a vysvětlí, jak jsou tyto dvě sady dat integrovány do jednoho datového souboru.

13. Agilent Technologies: Anything an APPI Ion Source Can Do an Agilent LC/MSD Multimode Source Can Do Better

V této prezentaci se podíváme na některé běžné aplikace tradičně spojené s LC/MSD APPI Ion Source a spojíme je s výsledky pomocí zdroje Agilent LC/MSD Multimode.

14. Phenomenex: Cold Sticky Blood, Hair, Saliva Pretreatment & Cleanup Achieving Sensitivity Goals for Biological Sample Matrices

V tomto webináři budeme diskutovat o tom, jak vyčistit krev, plazmu, sérum, vlasy, sliny nebo moč pro dosažení požadované citlivost ve vzorcích biologických matric.

15. Thermo Fisher Scientific: Innovation Summit - Chromeleon Software – No Compromise Enterprise - Day 4

Dnes budeme diskutovat o zvýšení produktivity laboratoře, údržbě vašeho chromatografického datového systému, vylepšení laboratorních operací nebo o využití potenciálu CDS v hmotnostní spektrometrii.

16. Thermo Fisher Scientific: Innovation Summit - Advancing Analytical Science - Day 3

Jste nový nebo stávající vědec nebo chromatografista v průmyslu a na akademické půdě? Dnes probereme témata, jako je micro-flow proteomika a hmotnostní spektrometrie a automatizace.

17. Wiley Analytical Science: Mass Spectral Analysis Using KnowItAll Software & Spectral Libraries

V tomto webináři představíme různé vyhledávací strategie pro analýzu neznámých spekter. Představíme vám také další důležité nástroje pro hmotnostní spektrometrii.

18. Thermo Fisher Scientific: Innovation Summit - Chromeleon Software – No Compromise Enterprise - Day 5

Dnes budeme diskutovat o osvědčených postupech pro efektivní zpracování dat s chytřejším reportingem a správu podnikových instalací a uživatelů.

LabRulez
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Edible Fish Tissue

Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Seznámení s přístroji Wyatt Technology

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Your Essential Guide to Sugar Analysis with Liquid Chromatography

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, Software, HPLC, LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

GPC/SEC Troubleshooting and Good Practice

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Speciation of Iron in Lithium Iron Phosphate (LFP) Cathode Material by LC-ICP-MS

Instrumentace
HPLC, ICP/MS, Speciační analýza
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza
 

Podobné články

 

Podobné články

 

Podobné články

 

Podobné články