Seznam plakátových sdělení - 22. Škola hmotnostní spektrometrie

Ne, 5.9.2021
| Originální článek z: SSJMM/Škola MS 2021/SEZNAM POSTERŮ
I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky v délce 10-15 min.
SSJMM: 21. Škola hmotnostní spektrometrie 2020 - sekce plakátových sdělení

SSJMM: 21. Škola hmotnostní spektrometrie 2020 - sekce plakátových sdělení

Postery budou vystaveny po celou dobu akce a jejich prezentaci bude věnován vyhraněný čas.

V průběhu závěrečné přednášky budou vyhodnocena 3 nejlepší plakátová sdělení, která budou oceněna „Cenou za nejlepší plakátové sdělení“ a 1 nejlepší přednáška oceněna „Cenou za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed“. Hodnocení provede odborná komise složená z odborníků v oblasti hmotnostní spektrometrie a zástupce sponzora.

Sponzorem soutěže o nejlepší plakátové sdělení a soutěže o nejlepší přednášku v sekci "Mládí vpřed" je společnost Pragolab.

Čtvrtek 9. Září - SEKCE XII. Mládí vpřed

 • 16:30 – 18:00 APCI-MS v negativním módu pro strukturní charakterizaci estolidů triacylglycerolů (L. Cudlman)

 • 16:45 - 17:00 Cílená metabolomická a lipidomická analýza tauopatických potkaních modelů SHR24 (Dobešová)

 • 17:00 - 17:15 Benzoylace nepolárních a polárních lipidových tříd v lidské plazmě charakterizované RP-UHPLC/MS (O. Peterka)

 • 17:15 - 17:30 MALDI hmotnostně spektrometrické zobrazovaní lipidů pro studium neurodegenerace (Š. Strnad)

 • 17:30 - 17:45 Analýza neionických tenzidů na bázi oxyethylenovaných acylglycerolů pomocí LC/MS a 2D-LC/MS (P. Valigurová)

 • 17:45 - 18:00 Využití RP-UHPLC/MS pro vysoce spolehlivou identifikaci lipidů v lidské plazmě (Z. Vaňková)

Seznam plakátových sdělení

1. UHPSFC/MS method development for the analysis of biomolecules towards a wide polarity range: from the screening of stationary phases to the chromatographic parameter evaluation.
 • Antonelli M., Holčapek M., Wolrab D.

2. A novel MS-cleavable Water soluble cross-linker
 • Banerjee S.
3. Ionizace pomocí iontů Au+: nová technika pro analýzu těkavých sloučenin v sub-atmosférickém MALDI zdroji
 • Bednařík A., Prysiazhnyi V., Preisler J.

4. MALDI MS zobrazovanie izomérov lipidov v klinických vzorkách
 • Bezdeková D., Preisler J., Hendrych M., Bednařík A.
5. Využití tandemové hmotnostní spektrometrie pro analýzu toxických alkaloidů v rostlinných matricích
 • Brabenec O., Džuman Z., Hajšlová J.

6. Komplexní hodnocení profilů těkavých látek v ovocných destilátech pomocí SPME–GC–Q–TOF
 • Filatova M., Stupák M., Bechyňská K., Hajšlová J.
7. The analysis of biogenic and synthetic steroids using chromatographic methods hyphenated to tandem mass spectrometry
 • Gazárková T., Hromádko J., Kočová Vlčková H., Nováková L.
8. Characterisation of newly discovered indol compounds in various plant species
 • Hladík P., Pěnčík A., Žukauskaite A., Zatloukal M., Novák O.
9. Identifikace polycyklických diterpenů z neotropických termitů pomocí hmotnostní a infračervené spektroskopie
 • Horáček N., Kyjaková P., Hanus R.
10. Validation of bioanalytical method for determination of glycosphingolipids and other lipids in human plasma using HPLC/MS
 • Hořejší K., Chocholoušková M., Wolrab D., Jirásko R., Holčapek M.
11. Changes in sphingomyelin and sulfatide profiles of plasma, urine, and tissue samples observed in patients with kidney cancer
 • Idkowiak J., Jirásko R., Wolrab D., Kvasnička A., Friedecký D., Študentová H., Študent V., Brabcová I., Melichar B., and Holčapek M.
12. Vývoj a validace LC/MS metody pro diagnostiku vybraných dědičných metabolických poruch
 • Ivanovová E., Piskláková B., Hlídková E., Bekárek V., Friedecký D.
13. Zobrazovací imunohistochemická metoda pro značení řezů sferoidů s využitím zlatých nanočástic pomocí laserové ablace a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
 • Jindřichová L., Stiborek M., Pavlatovská B., Navrátilová J., Kroupa J., Houška P., Kanický V., Preisler J.

14. Optimalizace MS metody pro stanovení „problematických“ kyselých herbicidů: dicamba a 2,4-DB
 • Kadlec V., Uttl L., Krátký F., Hajšlová J.

15. SFC – MS as a tool for carotenoids analysis
 • Kharoshka A., Kouřimský T., Schulzová V., Hajšlová J.

16. Analýza lipidů a jejich izomerů lišících se v poloze dvojné vazby pomocí MOLI MS v kombinaci s off-line ozonizací
 • Koktavá M., Valášek J., Hendrych M., Preisler J., Bednařík A.

17. Alternativní přístup k analýze esterů MCPD a glycidolu pomocí SFC-HRMS s využitím nepolárního kosolventu
 • Kouřimský T., Hrbek V., Hajšlová J.
18. Sensitive determination of tetracycline antibiotics by liquid chromatography with fluorescence and mass spectrometric detection
 • Kubinyiová L., Peš O., Kučera J., Juřica J., Zendulka O., Šmak P., Táborský P.
19. The optimization of UPLC-ESI-MS/MS method for analysis of selected phospholipids extracted from mice liver
 • Laštovičková M., Kristeková D., Křůmal K., Buchtová M., Mikuška P.
20. Detection and structure characterization of the nitrite reaction products in beer by GC-MS/MS(QqQ)
 • Malečková M., Vrzal T., Olšovská J.
21. Capillary electrophoresis instrument for “in-vivo” analysis of plant saps
 • Melicherová N., Foret F.

22. Hodnocení vazebných schopností imobilizovaného albuminu na základě MS analýzy
 • Michalcová L., Glatz Z.
23. Studium vlivu vysokotukové diety na metabolom u myšího modelu tau patologie
 • Nguyenová T.T.M., Tomášová P., Kacířová M., Maletínská L., Šedivá B., Kuzma M., Kolouchová I.
24. Stanovení matricových efektů LC-MS analýzy Olanzapinu v biologických vzorcích
 • Pelcová M., Vaňušaníková R., Peš, O., Juřica J., Glatz Z.
25. Porous graphitic chromatography in urine analysis
 • Šmak P., Gregorová J., Novotná L., Kubinyiová L., Peš O.

26. Vývoj UHPLC – HRMS/MS databáze bioaktivních látek konopí setého (Cannabis sativa L.)
 • Peukertová P.
27. The effect of make-up solvent composition on SFC-MS responses evaluated using regression analysis
 • Plachká K., Gazárková T., Nováková L.
28. Detection of metal nanoparticles using SUB-AP SALDI MS: basic phenomena
 • Prysiazhnyi V., Bednařik A., Žalud M., Preisler J.
29. Use of atmospheric pressure chemical ionization and photoionization mass spectrometry in proteomics
 • Sedláčková S.
30. Vývoj proteomické metody pro nalezení panelu potenciálních biomarkerů rakoviny pankreatu v krevní plazmě
 • Smirnova T. A., Kučková Š
31. Určení transportní účinnosti ablační cely pro LA ICP MS
 • Stiborek M., Prysiazhnyi V., Bednařík A., Kroupa J., Houška P., Krásenský P., Kanický V., Preisler J.
32. Kombinace laserové desorpce za účasti substrátu s ICP MS pro enzymové eseje
 • Svojanovský V., Stiborek M., Krásenský P., Kroupa J., Houška P., Kanický V., Preisler J.
33. Interaction interface of Tick-borne encephalitis virus C protein dimer
 • Sýs J., Novotný R., Rumlová M., Hubálek M., Hrabal R., Cvačka J.
34. Profily opiových alkaloidů v máku setém (Papaver somniferum L.)
 • Šebelová K., Benešová M., Hajšlová J.

35. LC-MS/MS analýza steroidního metabolomu
 • Šimková M., Kolátorová L., Drašar P., Vítků J.

36. Problematika analytického stanovení chlorovaných parafínů
 • Turnerová D., Tomáško J., Pulkrabová J.

37. Stanovení lipidů a jejich izomerů pomocí vakuové a sub-atmosférické MALDI MS
 • Valášek J., Preisler J., Hendrych M., Bednařík A.
38. Ion mobility mass spectrometry characterization of Aβ42 and its oligomers
 • Vlk M., Cvačka J., Hubálek M.

39. GC-MS analýza moderních pesticidů ve vzorcích olejů
 • Zadražilová B., Krátký F., Mráz P., Vacková P., Hajšlová J.

40. Use of UHPLC-MS in identification of sertraline metabolites in Haemonchus contortus and in ovine liver.
 • Zajíčková M., Prchal L., Vokřál I., Vodvárková N., Navrátilová M., Skálová L.
41. Syntéza a využití zlatých nanočástic v hmotnostní zobrazovací spektrometrii
 • Žalud M., Prysiazhnyi V., Bednařík A., Preisler J.

42. Žlučové kyseliny jako marker portální hypertenze
 • Žížalová K.
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 5

Předposlední den letošní Školy hmotnostní spektrometrie otevřel témata proteomiky, vyhodnocování a vizualizace dat nebo interpretace MS spekter. Zakončen byl sérií krátkých přednášek našich mladých vědců.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 4

Čtvrtý den zahrnoval 3 odborné sekce zaměřené na kvantitativní analýzu, klinické aplikace, vyhodnocení dat a statistickou analýzu. Den uzavíraly přednášky mladých vědců a technologie timsTOF LCMS.
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 5

Předposlední den letošní Školy hmotnostní spektrometrie otevřel témata proteomiky, vyhodnocování a vizualizace dat nebo interpretace MS spekter. Zakončen byl sérií krátkých přednášek našich mladých vědců.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 4

Čtvrtý den zahrnoval 3 odborné sekce zaměřené na kvantitativní analýzu, klinické aplikace, vyhodnocení dat a statistickou analýzu. Den uzavíraly přednášky mladých vědců a technologie timsTOF LCMS.
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 5

Předposlední den letošní Školy hmotnostní spektrometrie otevřel témata proteomiky, vyhodnocování a vizualizace dat nebo interpretace MS spekter. Zakončen byl sérií krátkých přednášek našich mladých vědců.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 4

Čtvrtý den zahrnoval 3 odborné sekce zaměřené na kvantitativní analýzu, klinické aplikace, vyhodnocení dat a statistickou analýzu. Den uzavíraly přednášky mladých vědců a technologie timsTOF LCMS.
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

21. Škola hmotnostní spektrometrie - den 5

Předposlední den letošní Školy hmotnostní spektrometrie otevřel témata proteomiky, vyhodnocování a vizualizace dat nebo interpretace MS spekter. Zakončen byl sérií krátkých přednášek našich mladých vědců.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.
Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.
Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie 2021 - den 4

Čtvrtý den zahrnoval 3 odborné sekce zaměřené na kvantitativní analýzu, klinické aplikace, vyhodnocení dat a statistickou analýzu. Den uzavíraly přednášky mladých vědců a technologie timsTOF LCMS.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.