LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Škola hmotnostní spektrometrie
Škola hmotnostní spektrometrie
Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Seznam plakátových sdělení - 22. Škola hmotnostní spektrometrie

Po, 6.9.2021
| Originální článek z: SSJMM/Škola MS 2021/SEZNAM POSTERŮ
I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky v délce 10-15 min.
SSJMM: 21. Škola hmotnostní spektrometrie 2020 - sekce plakátových sdělení

SSJMM: 21. Škola hmotnostní spektrometrie 2020 - sekce plakátových sdělení

Postery budou vystaveny po celou dobu akce a jejich prezentaci bude věnován vyhraněný čas.

V průběhu závěrečné přednášky budou vyhodnocena 3 nejlepší plakátová sdělení, která budou oceněna „Cenou za nejlepší plakátové sdělení“ a 1 nejlepší přednáška oceněna „Cenou za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed“. Hodnocení provede odborná komise složená z odborníků v oblasti hmotnostní spektrometrie a zástupce sponzora.

Sponzorem soutěže o nejlepší plakátové sdělení a soutěže o nejlepší přednášku v sekci "Mládí vpřed" je společnost Pragolab.

Čtvrtek 9. Září - SEKCE XII. Mládí vpřed

 • 16:30 – 18:00 APCI-MS v negativním módu pro strukturní charakterizaci estolidů triacylglycerolů (L. Cudlman)

 • 16:45 - 17:00 Cílená metabolomická a lipidomická analýza tauopatických potkaních modelů SHR24 (Dobešová)

 • 17:00 - 17:15 Benzoylace nepolárních a polárních lipidových tříd v lidské plazmě charakterizované RP-UHPLC/MS (O. Peterka)

 • 17:15 - 17:30 MALDI hmotnostně spektrometrické zobrazovaní lipidů pro studium neurodegenerace (Š. Strnad)

 • 17:30 - 17:45 Analýza neionických tenzidů na bázi oxyethylenovaných acylglycerolů pomocí LC/MS a 2D-LC/MS (P. Valigurová)

 • 17:45 - 18:00 Využití RP-UHPLC/MS pro vysoce spolehlivou identifikaci lipidů v lidské plazmě (Z. Vaňková)

Seznam plakátových sdělení

1. UHPSFC/MS method development for the analysis of biomolecules towards a wide polarity range: from the screening of stationary phases to the chromatographic parameter evaluation.
 • Antonelli M., Holčapek M., Wolrab D.
2. A novel MS-cleavable Water soluble cross-linker
 • Banerjee S.
3. Ionizace pomocí iontů Au+: nová technika pro analýzu těkavých sloučenin v sub-atmosférickém MALDI zdroji
 • Bednařík A., Prysiazhnyi V., Preisler J.
4. MALDI MS zobrazovanie izomérov lipidov v klinických vzorkách
 • Bezdeková D., Preisler J., Hendrych M., Bednařík A.
5. Využití tandemové hmotnostní spektrometrie pro analýzu toxických alkaloidů v rostlinných matricích
 • Brabenec O., Džuman Z., Hajšlová J.
6. Komplexní hodnocení profilů těkavých látek v ovocných destilátech pomocí SPME–GC–Q–TOF
 • Filatova M., Stupák M., Bechyňská K., Hajšlová J.
7. The analysis of biogenic and synthetic steroids using chromatographic methods hyphenated to tandem mass spectrometry
 • Gazárková T., Hromádko J., Kočová Vlčková H., Nováková L.
8. Characterisation of newly discovered indol compounds in various plant species
 • Hladík P., Pěnčík A., Žukauskaite A., Zatloukal M., Novák O.
9. Identifikace polycyklických diterpenů z neotropických termitů pomocí hmotnostní a infračervené spektroskopie
 • Horáček N., Kyjaková P., Hanus R.
10. Validation of bioanalytical method for determination of glycosphingolipids and other lipids in human plasma using HPLC/MS
 • Hořejší K., Chocholoušková M., Wolrab D., Jirásko R., Holčapek M.
11. Changes in sphingomyelin and sulfatide profiles of plasma, urine, and tissue samples observed in patients with kidney cancer
 • Idkowiak J., Jirásko R., Wolrab D., Kvasnička A., Friedecký D., Študentová H., Študent V., Brabcová I., Melichar B., and Holčapek M.
12. Vývoj a validace LC/MS metody pro diagnostiku vybraných dědičných metabolických poruch
 • Ivanovová E., Piskláková B., Hlídková E., Bekárek V., Friedecký D.
13. Zobrazovací imunohistochemická metoda pro značení řezů sferoidů s využitím zlatých nanočástic pomocí laserové ablace a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
 • Jindřichová L., Stiborek M., Pavlatovská B., Navrátilová J., Kroupa J., Houška P., Kanický V., Preisler J.
14. Optimalizace MS metody pro stanovení „problematických“ kyselých herbicidů: dicamba a 2,4-DB
 • Kadlec V., Uttl L., Krátký F., Hajšlová J.
15. SFC – MS as a tool for carotenoids analysis
 • Kharoshka A., Kouřimský T., Schulzová V., Hajšlová J.
16. Analýza lipidů a jejich izomerů lišících se v poloze dvojné vazby pomocí MOLI MS v kombinaci s off-line ozonizací
 • Koktavá M., Valášek J., Hendrych M., Preisler J., Bednařík A.
17. Alternativní přístup k analýze esterů MCPD a glycidolu pomocí SFC-HRMS s využitím nepolárního kosolventu
 • Kouřimský T., Hrbek V., Hajšlová J.
18. Sensitive determination of tetracycline antibiotics by liquid chromatography with fluorescence and mass spectrometric detection
 • Kubinyiová L., Peš O., Kučera J., Juřica J., Zendulka O., Šmak P., Táborský P.
19. The optimization of UPLC-ESI-MS/MS method for analysis of selected phospholipids extracted from mice liver
 • Laštovičková M., Kristeková D., Křůmal K., Buchtová M., Mikuška P.
20. Detection and structure characterization of the nitrite reaction products in beer by GC-MS/MS(QqQ)
 • Malečková M., Vrzal T., Olšovská J.
21. Capillary electrophoresis instrument for “in-vivo” analysis of plant saps
 • Melicherová N., Foret F.
22. Hodnocení vazebných schopností imobilizovaného albuminu na základě MS analýzy
 • Michalcová L., Glatz Z.
23. Studium vlivu vysokotukové diety na metabolom u myšího modelu tau patologie
 • Nguyenová T.T.M., Tomášová P., Kacířová M., Maletínská L., Šedivá B., Kuzma M., Kolouchová I.
24. Stanovení matricových efektů LC-MS analýzy Olanzapinu v biologických vzorcích
 • Pelcová M., Vaňušaníková R., Peš, O., Juřica J., Glatz Z.
25. Porous graphitic chromatography in urine analysis
 • Šmak P., Gregorová J., Novotná L., Kubinyiová L., Peš O.
26. Vývoj UHPLC – HRMS/MS databáze bioaktivních látek konopí setého (Cannabis sativa L.)
 • Peukertová P.
27. The effect of make-up solvent composition on SFC-MS responses evaluated using regression analysis
 • Plachká K., Gazárková T., Nováková L.
28. Detection of metal nanoparticles using SUB-AP SALDI MS: basic phenomena
 • Prysiazhnyi V., Bednařik A., Žalud M., Preisler J.
29. Use of atmospheric pressure chemical ionization and photoionization mass spectrometry in proteomics
 • Sedláčková S.
30. Vývoj proteomické metody pro nalezení panelu potenciálních biomarkerů rakoviny pankreatu v krevní plazmě
 • Smirnova T. A., Kučková Š
31. Určení transportní účinnosti ablační cely pro LA ICP MS
 • Stiborek M., Prysiazhnyi V., Bednařík A., Kroupa J., Houška P., Krásenský P., Kanický V., Preisler J.
32. Kombinace laserové desorpce za účasti substrátu s ICP MS pro enzymové eseje
 • Svojanovský V., Stiborek M., Krásenský P., Kroupa J., Houška P., Kanický V., Preisler J.
33. Interaction interface of Tick-borne encephalitis virus C protein dimer
 • Sýs J., Novotný R., Rumlová M., Hubálek M., Hrabal R., Cvačka J.
34. Profily opiových alkaloidů v máku setém (Papaver somniferum L.)
 • Šebelová K., Benešová M., Hajšlová J.
35. LC-MS/MS analýza steroidního metabolomu
 • Šimková M., Kolátorová L., Drašar P., Vítků J.
36. Problematika analytického stanovení chlorovaných parafínů
 • Turnerová D., Tomáško J., Pulkrabová J.
37. Stanovení lipidů a jejich izomerů pomocí vakuové a sub-atmosférické MALDI MS
 • Valášek J., Preisler J., Hendrych M., Bednařík A.
38. Ion mobility mass spectrometry characterization of Aβ42 and its oligomers
 • Vlk M., Cvačka J., Hubálek M.
39. GC-MS analýza moderních pesticidů ve vzorcích olejů
 • Zadražilová B., Krátký F., Mráz P., Vacková P., Hajšlová J.
40. Use of UHPLC-MS in identification of sertraline metabolites in Haemonchus contortus and in ovine liver.
 • Zajíčková M., Prchal L., Vokřál I., Vodvárková N., Navrátilová M., Skálová L.
41. Syntéza a využití zlatých nanočástic v hmotnostní zobrazovací spektrometrii
 • Žalud M., Prysiazhnyi V., Bednařík A., Preisler J.
42. Žlučové kyseliny jako marker portální hypertenze
 • Žížalová K.
Škola hmotnostní spektrometrie
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.