Na výzkum faktorů ohrožujících zdraví získala MUNI miliardu korun z EU | LabRulez LCMS

Na výzkum faktorů ohrožujících zdraví získala MUNI miliardu korun z EU

Po, 11.11.2019
| Originální článek z: Masarykova univerzita, Ema Wiesnerová, Magazín M, CC-BY
Centrum RECETOX se rozšíří na evropské výzkumné a vzdělávací pracoviště zaměřené na problémy moderní společnosti.
Pixabay/Darko Stojanovic: Analýza biologických vzorků

Pixabay/Darko Stojanovic: Analýza biologických vzorků

Lidé po celém světě stále více trpí chronickými onemocněními a poruchami, za jejichž rozvojem stojí kombinace genetických predispozic, životního stylu i znečištěného prostředí. Právě na výzkum faktorů ovlivňujících zdraví a stárnutí společnosti se nyní zaměří centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, které se díky spolupráci s nejlepšími evropskými univerzitami a dotaci z evropských fondů ve výši téměř jedné miliardy korun přemění na přední evropský institut.

Jako vůbec první výzkumné organizaci v Evropě se centru RECETOX podařilo uspět ve všech třech výzvách evropského programu Horizon 2020 určených na šíření excelence. Díky tomu budou moci odborníci z centra svůj dosavadní výzkum environmentálních a zdravotních dopadů toxických látek v prostředí rozšířit o vývoj nových diagnostických, preventivních, terapeutických a legislativních nástrojů pro zachování kvality života evropské populace.

„Aplikace nových technologií i metod umělé inteligence přispěje k poznání klíčových parametrů rozvoje chronických onemocnění, jako jsou kardiometabolické choroby, snížení plodnosti, poruchy imunity, rozvoj alergií nebo neurodegenerativních onemocnění typu Alzheimerovy choroby. Nové poznatky zlepší prevenci a ochranu zdraví a podpoří vznik nových konceptů zvyšujících kvalitu života stárnoucí populace, což do budoucna pomůže snížit tlak na veřejné rozpočty,“ přiblížila ředitelka centra RECETOX Jana Klánová, čím se chtějí zabývat.

Zdraví obyvatel ve městech

Ze tří úspěšných projektů odstartuje v září jako první projekt zaměřený na zdraví obyvatel velkých měst podpořený deseti miliony korun z výzvy Twinning. „Počty obyvatel žijících ve městech stále rostou a tito lidé jsou vystaveni celé řadě negativních vlivů. Naše centrum má k dispozici dlouhodobá data o kvalitě ovzduší, způsobu života i zdraví městských populací, ale nemáme dostatek zkušeností a odborníků, abychom z nich mohli vytěžit všechny důležité informace. S tím nám nově pomohou kolegové z University College London a Global Health Institute v Barceloně,“ uvedla Klánová.

RECETOX

  • neboli Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí vzniklo před 36 lety a věnuje se základnímu i aplikovanému výzkumu. Zabývá se výzkumem toxických látek v prostředí, hledá cesty, kterými se dostávají do lidského těla, a sleduje jejich zdravotní rizika.
  • Vyvíjí také nové metody pro sledování kontaminace a dopadů různých látek na člověka. Pro komplexní výzkum dopadů znečištění, ale i životního stylu na člověka je potřeba dlouhodobě sledovat velké skupiny lidí, takzvané expozomy, které centrum vytváří, udržuje a uchovává data z těchto epidemiologických studií.
  • RECETOX také provozuje mezinárodní monitorovací sítě, pro Environmentální program OSN vyvíjí systémy pro sběr dat a spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací. V současnosti realizuje 18 projektů podpořených z evropského programu Horizon 2020.

Vybudování evropského centra

Ještě významnější podporu zajistil centru úspěch ve výzvě Teaming. Odborníci z Masarykovy univerzity budou vedle University College London spolupracovat i s ETH Curych a sítí evropských biobank BBMRI na komplexní přestavbě centra na moderní evropské výzkumné a vzdělávací pracoviště zaměřené na studium faktorů ovlivňujících lidské zdraví.

„Za dlouhodobě rostoucím výskytem chronických onemocnění je třeba hledat kombinaci genetických a environmentálních faktorů zahrnujících sociální prostředí, životní styl jedince, výživu, pití alkoholu nebo kouření, jeho fyzickou aktivitu, metabolismus a stav střevní mikroflóry, ale i znečištění vnitřního a vnějšího prostředí, potravin a vody, odezvu těla na stres, infekci nebo léky. Pro řešení takto komplexního problému je třeba rozvíjet nové metody výzkumu těchto faktorů a využívat je v dlouhodobých epidemiologických a klinických studiích,“ zdůraznila ředitelka centra.

Projekt začne v lednu 2020 a potrvá sedm let. Celková dotace přesáhne 750 milionů korun, přičemž investičními náklady na modernizaci výzkumné infrastruktury centra přispěje Česká republika z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Nový výzkumný tým

Rychlý rozvoj centra podpoří také příchod zahraničního týmu, na který RECETOX získal grant ve výši asi 50 milionů korun z výzvy ERA Chair. „Hledáme zkušeného vědce, který se svým novým týmem nastartuje rychlý rozvoj kapacit centra v oblasti epidemiologie, biostatistiky a bioinformatiky pro populační modely, personalizovanou medicínu a prevenci,“ upřesnila Klánová.

Zdroje

Publikováno pod CC BY 3.0 CZ, licenční podmínky jsou dostupné na adrese.

Magazín M
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.