Nikdo nechce dělat zbytečnou přípravu vzorku...

Út, 15.6.2021
| Originální článek z: HPST/Biotage
Příprava vzorků patří k základním činnostem při chromatografické analýze. Pro získání přesného a vypovídajícího výsledku analytického měření je právě optimalizovaná metoda přípravy vzorku rozhodující.
Video placeholder
  • Foto: HPST: Nikdo nechce dělat zbytečnou přípravu vzorku...
  • Video: Biotage Sweden AB: ISOLUTE® SLE+ Supported Liquid Extraction

Správná metoda zlepšuje přesnost výsledků, poskytuje delší životnost kolony a celkově udržuje systém (LC, LC-MS/MS, GC, GC/MS/MS) v dobré kondici.

Nikomu se nechce ztrácet čas zbytečnou přípravou vzorků. Na druhou stranu ale nadávkování „nepřečištěného“ vzorku do LC/MS nebo GC/MS instrumentace může způsobit daleko větší, časově a ekonomický náročnější problémy.

Tradiční metodou přípravy vzorku před samotnou analýzou je předběžná předúprava vzorku a převedení analytu do jeho neutrální formy. Kyselé sloučeniny se upravují okyselením tak, aby se pH celého vzorku snížilo o dvě jednotky pod pKa analytu. Na druhou stranu se zásaditým analytem byste měli pracovat při pH ≥ 2 jednotky nad pKa analytu. Sloučeniny, které jsou neionizovatelné, obvykle nevyžadují předběžnou úpravu, i když pro snížení viskozity jim často prospívá naředění vodou.

Jak efektivně přistoupit k přípravě vzorků před chromatografickou analýzou?

Při vývoji metody přípravy vzorku je třeba vzít v úvahu více aspektů a položit si následující otázky:

  • Chci použít co nejméně kroků pro přečištění vzorků nebo potřebuji náročnější techniku extrakce?
  • Jaké interference jsou charakteristické pro matrici, kterou používám? Které z nich jsou nejzásadnější z hlediska výsledku analýzy?

Nalezněte odpovědi v nabídce produktů od společnosti Biotage

V průběhu uplynulého půl roku jsme připravili několik přednášek, které se zaměřovaly na obecný přehled produktů pro přípravu vzorků výrobce Biotage, jako je například filtrace, extrakce kapalina – kapalina, extrakce pomocí pevné fáze či možnosti odstranění proteinů, fosfolipidů a matricových interferencí z biologických vzorků. Část prezentací jsme také věnovali nabídce speciálních typů materiálů.

Témata přednášek (záznamy ke zhlédnutí zde)

Podporovaná extrakce SLE

Přemýšlíte, jak a zda je vůbec možné extrahovat zároveň kyselé i zásadité analyty v jediném postupu? Výrobce Biotage přišel s myšlenkou Supported Liquid Extraction (SLE) postupu právě pro tyto případy.

Přečištění je založeno na schopnosti analytů rozdělit se do organického extrakčního rozpouštědla nemísitelného s vodou. SLE funguje na stejném principu jako extrakce kapalina - kapalina (LLE), avšak místo použití dělící nálevky a rozdělení vzorku mezi dvě nemísitelné kapaliny - jednu vodnou a jednu organickou - se extrakce provádí na pevném nosiči.

HPST: Obrázek 1. znázorňuje proces SLE

Více o této metodě se dozvíte z článku Stephanie J. Marin, Ph.D. What’s the Best Way to do Supported Liquid Extraction?

Kolonky ISOLUTE SLE+ poskytují vysokou výtěžnost analytu, eliminují tvorbu emulze a zkracují dobu přípravy vzorku o polovinu ve srovnání s klasickou metodou extrakce kapalina - kapalina (LLE).

HPST: Výběr extrakční metody pro Biotage ISOLUTE SLE+

Extrakce na pevné fázi – SPE

Dalším možným krokem přípravy vzorku je technika SPE, která umožnuje přečištění vzorku a zároveň jeho zakoncentrování. Vývoj této metody je ale o něco náročnější oproti tradičním metodám extrakce. Výhodou je získání čistších extraktů s vyšší výtěžností a potenciálně vyšší analytickou citlivostí (nižšími detekčními limity).

Přehled sorbentů od společnosti Biotage naleznete v přehledném článku (Bioanalytical Sample Preparation) na téma přípravy vzorku pro bioanalytické účely.

Za zmínku stojí extrakce pomocí SPE na kolonkách EVOLUTE, EVOLUTE HYDRO SPE a ISOLUTE HYDRO DME+ či ISOLUTE layered. EVOLUTE jsou polymerní produkty vyvinuté pro přečištění a zakoncentrování analytů určených zejména pro LC-MS/MS analýzy. Jde o robustní a hydrofilní produkty, stabilní v oblasti pH 0 – 14. Jsou vyráběny v přísně úzké distribuci částic o velikostech 30 nebo 50 µm. Vykazují vynikající vlastnosti při odstraňování bílkovin a fosfolipidů ze vzorků biologických tekutin.

  • Produkty EVOLUTE HYDRO SPE umožňují hydrolýzu vzorků moči in situ (in-well), snižují manipulaci se vzorky a zvyšují účinnost extrakce.

  • ISOLUTE HYDRO DME+ jsou ideální pro detekci drog v moči. Využívají technologii Biotage® HYDRO frit, která umožnuje hydrolýzu vzorku moči přímo v kolonce (in situ).

  • Myco SPE - SPE kolonky na bázi nového typu sorbentu pro selektivní extrakci různých mykotoxinů (Aflatoxin B1, B2, G1, G2, Deoxynivalenol, T-2 Toxin, HT-2 toxin, Fumonisin B1, Ochratoxin A, Patulin, Zearalenone, Egrocornine, α-Ergocryptine).

  • A produkty ISOLUTE Layered Vám výrazně pomohou se současnou extrakcí analytů s širokým rozsahem polarity.

Využijte 10% slevu na EVOLUTE® HYDRO SPE a ISOLUTE® HYDRO DME+ platnou jen do konce června 2021. Podrobnější informace načerpáte z našich webinářů nebo nás kontaktujte na ([email protected])

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Confident and sensitive profiling of lipid nanoparticle raw materials and impurity identification using a LC/CAD/HRAM-MS method with inverse gradient

Instrumentace
LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/Orbitrap
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Edible Fish Tissue

Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Seznámení s přístroji Wyatt Technology

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Your Essential Guide to Sugar Analysis with Liquid Chromatography

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, Software, HPLC, LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

GPC/SEC Troubleshooting and Good Practice

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Produkt

Aktuální přehled slevových akcí na spotřební materiál pro LC a LC/MS aplikace

Přinášíme přehlednou nabídka slev s platností až do konce března 2021 na spotřební materiál (kolony, analytické standardy, viálky, víčka a mnoho dalšího).

Článek | Produkt

Akční nabídka na spotřební materiál a malé laboratorní vybavení platná do konce června 2021

Využijte naší pravidelné slevové akce na vybrané produkty nejen od Agilent Technologies.

Článek | Produkt

Spotřební materiál vhodný pro stanovení perzistentních organických polutantů

Přehled možností extrakce POPs z povrchových, podzemních a odpadních vod nebo olejnatých vzorků, kalů, půd a tukové tkáně zvířat v oblasti spotřebního materiálu a vhodné instrumentace.

Přednáška | Video

SPE automat Horizon 5000 pro zpracování vodných vzorků a jeho aplikační využití – nabídka výrobce Biotage

Záznam přednášky Jindřišky Dolinové z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma možností automatického zpracování vzorků pitných a odpadních vod.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Aktuální přehled slevových akcí na spotřební materiál pro LC a LC/MS aplikace

Přinášíme přehlednou nabídka slev s platností až do konce března 2021 na spotřební materiál (kolony, analytické standardy, viálky, víčka a mnoho dalšího).

Článek | Produkt

Akční nabídka na spotřební materiál a malé laboratorní vybavení platná do konce června 2021

Využijte naší pravidelné slevové akce na vybrané produkty nejen od Agilent Technologies.

Článek | Produkt

Spotřební materiál vhodný pro stanovení perzistentních organických polutantů

Přehled možností extrakce POPs z povrchových, podzemních a odpadních vod nebo olejnatých vzorků, kalů, půd a tukové tkáně zvířat v oblasti spotřebního materiálu a vhodné instrumentace.

Přednáška | Video

SPE automat Horizon 5000 pro zpracování vodných vzorků a jeho aplikační využití – nabídka výrobce Biotage

Záznam přednášky Jindřišky Dolinové z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma možností automatického zpracování vzorků pitných a odpadních vod.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Aktuální přehled slevových akcí na spotřební materiál pro LC a LC/MS aplikace

Přinášíme přehlednou nabídka slev s platností až do konce března 2021 na spotřební materiál (kolony, analytické standardy, viálky, víčka a mnoho dalšího).

Článek | Produkt

Akční nabídka na spotřební materiál a malé laboratorní vybavení platná do konce června 2021

Využijte naší pravidelné slevové akce na vybrané produkty nejen od Agilent Technologies.

Článek | Produkt

Spotřební materiál vhodný pro stanovení perzistentních organických polutantů

Přehled možností extrakce POPs z povrchových, podzemních a odpadních vod nebo olejnatých vzorků, kalů, půd a tukové tkáně zvířat v oblasti spotřebního materiálu a vhodné instrumentace.

Přednáška | Video

SPE automat Horizon 5000 pro zpracování vodných vzorků a jeho aplikační využití – nabídka výrobce Biotage

Záznam přednášky Jindřišky Dolinové z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma možností automatického zpracování vzorků pitných a odpadních vod.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Aktuální přehled slevových akcí na spotřební materiál pro LC a LC/MS aplikace

Přinášíme přehlednou nabídka slev s platností až do konce března 2021 na spotřební materiál (kolony, analytické standardy, viálky, víčka a mnoho dalšího).

Článek | Produkt

Akční nabídka na spotřební materiál a malé laboratorní vybavení platná do konce června 2021

Využijte naší pravidelné slevové akce na vybrané produkty nejen od Agilent Technologies.

Článek | Produkt

Spotřební materiál vhodný pro stanovení perzistentních organických polutantů

Přehled možností extrakce POPs z povrchových, podzemních a odpadních vod nebo olejnatých vzorků, kalů, půd a tukové tkáně zvířat v oblasti spotřebního materiálu a vhodné instrumentace.

Přednáška | Video

SPE automat Horizon 5000 pro zpracování vodných vzorků a jeho aplikační využití – nabídka výrobce Biotage

Záznam přednášky Jindřišky Dolinové z letošního HPST semináře Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies na téma možností automatického zpracování vzorků pitných a odpadních vod.