LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Vědavýzkum.cz
Vědavýzkum.cz
Cílem portálu Vědavýzkum.cz je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu.
Tagy
Článek
Věda a výzkum
Logo of LinkedIn

Univerzita Pardubice: Podpora klíčových oblastí

Pá, 21.5.2021
| Originální článek z: Vědavýzkum.cz/JT
Portál Vědavýzkum.cz přináší exkluzivní sérii článků, která mapuje nové strategické záměry vybraných českých vysokých škol.
Vědavýzkum.cz: Univerzita Pardubice: Podpora klíčových oblastí

Vědavýzkum.cz: Univerzita Pardubice: Podpora klíčových oblastí

Na jaře 2021 vysoké školy připravily nové strategické záměry vzdělávací, tvůrčí a další činnosti na období od roku 2021. Další díl se zaměří na budoucí plány Univerzity Pardubice.

Univerzita Pardubice staví na sedmdesátileté tradici vysokoškolské výuky v Pardubicích. Přestože se původně škola zaměřovala hlavně na chemické technologie, dnes se jedná o multioborovou univerzitu, která nabízí širokou škálu oborů, jako je například doprava, ekonomie, chemie, informatika nebo historie. V minulém roce se škola v žebříčku THE World University Rankings umístila na 1001+. příčce jako čtrnáctá mezi českými školami. To odpovídá i výsledkům v Šanghajském žebříčku 2020, který vybírá první tisícovku nejlepších světových škol. Do něj se Univerzita Pardubice nedostala. Lépe se však umístila v žebříčku QS World University Rankings, kde získala 801. - 1000. místo.

Univerzita si v novém Strategickém záměru na období od roku 2021 vytyčila řadu cílů. Její vizí je být mezinárodně uznávanou vzdělávací a vědeckou institucí, která rozvíjí výzkum v jasně definovaných oblastech. Měla by být konkurenceschopná v národním i mezinárodním měřítku a měla by rozvíjet širokou škálu oborů, včetně přírodních, ekonomických, humanitních, společenských, zdravotnických a uměleckých oborů. Pardubická univerzita chce během dalších deseti let dosáhnout větší vnitřní konsolidace, jednotné interní kultury a finanční stability. Dává si za cíl stát se partnerem Pardubického kraje v naplňování cílů trvale udržitelného rozvoje. Klíčovým ukazatelem by přitom mělo být postavení Univerzity Pardubice v rámci mezinárodních i národních žebříčků, v nichž chce škola patřit mezi 10 nejvýznamnějších veřejných vysokých škol v rámci Česka. K tomuto cíli směřují všechny hlavní priority v novém Strategickém záměru.

Hlavních priorit je v novém strategickém dokumentu pět. V rozhovoru pro Vědavýzkum.cz o nich mluvil i Libor Čapek, tamější prorektor pro vědu a rozvoj: „Náš strategický záměr jsme zaměřili na pět oblastí. Na vzdělávací činnost, na vědecko-výzkumnou činnost, internacionalizaci, personální politiku a integritu uvnitř univerzity, protože si vážíme všech našich pracovníků a chceme, aby byli hrdí na to, že pracují na Univerzitě Pardubice.“ Podle něj je v celém dokumentu přítomen důraz na zlepšení činnosti univerzity. „V podstatě jde o to, aby každý z našich pracovníků byl schopen svou činností přispět k otázce kvality v některém segmentu, který jsem zmiňoval,“ říká Čapek.

Zmíněných pět priorit odráží pět hlavních kapitol nové strategie – „Kompetence studujících pro 21. století“, „Kvalitní a respektovaná vědecko-výzkumná tvůrčí činnost“, „Lidé jsou nejdůležitější pro kvalitní a trvale udržitelný rozvoj naší univerzity“, „Mezinárodní dimenze Univerzity Pardubice adekvátní 21. století“ a poslední „Naše společná identita: dlouholetá tradice, 7 fakult, jedna značka“. Nová strategie také pokrývá plán investičních aktivit univerzity na další dekádu.

Výzkum jen s jasnou koncepcí

Druhá kapitola s názvem „Kvalitní a respektovaná vědecko-výzkumná tvůrčí činnost“ se primárně týká otázek dalšího řízení výzkumu a vývoje na univerzitě. Jedním z hlavních cílů je podle nové strategie rozvíjet výzkum výlučně v oborech s jasnou vědeckou koncepcí. To v sobě zahrnuje celou řadu dílčích kroků, které mají na Univerzitě Pardubice vytvořit prostředí pro kvalitní vědeckou práci.

Prvním opatřením je podle nové strategie zkvalitnění systému hodnocení kvality výzkumné a vývojové činnosti. Nově by se mělo jednat o celouniverzitní systém, který bude klást důraz na benchmarking a mezinárodní postavení jednotlivých výzkumných oborů. Dalším krokem by v tomto směru měla být implementace doporučení, která vzešla z již provedených hodnocení – zejména v otázkách rozdělování finančních zdrojů.

Druhým cílem v této oblasti je rozvoj strategických vědních oborů, které budou navázány na vzdělávací obory s akreditací v doktorském studiu. Podle nového dokumentu musí Univerzita Pardubice tyto obory nejprve najít a schválit. Brán by měl být ohled také na společenskou potřebu, společenskou relevanci a národní RIS3 strategii. Vybraným oborům by měla být věnována speciální pozornost a finanční podpora. S tím souvisí i plánovaná celouniverzitní strategie motivace vědeckých pracovníků, kteří dosahují nadprůměrných výsledků. Ty by měla univerzita odměňovat dalším systémovým finančním příspěvkem.

Takový způsob přidělování financování by měl doplnit vnitřní grantový systém, který by se měl primárně zaměřovat na podporu doktorandského výzkumu. Právě doktorandy chce škola podle strategie výrazněji zapojit do národních i mezinárodních projektů. Výuka by tak měla být úzce propojena s výzkumem.

Nový způsob financování výzkumu se ve Strategickém záměru objevuje i v dalším bodě. Škola plánuje inovovat systém institucionálního financování a rozdělování prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj. Ten by měl nově zhodnocovat měřitelné výsledky výzkumu, ať už základního nebo aplikovaného. Podle nového systému by z těchto prostředků mělo být možné přímo financovat vybrané excelentní týmy. Rozvoje mezinárodně konkurenceschopného výzkumu chce škola dosáhnout prostřednictvím podpory spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery, zapojením do mezinárodních konsorcií a začleněním Univerzity Pardubice do Evropské cestovní mapy výzkumných infrastruktur. Škola chce podporovat také získávání ERC a ERC-CZ grantů.

Dalším klíčovým cílem v nové strategii je podpora přenosu výzkumných poznatků do praxe. Univerzita Pardubice proto plánuje posilovat zejména komercializaci výsledků výzkumné a vývojové činnosti. Chce zintenzivnit spolupráci s relevantními soukromými podniky a zaměřit se zejména na vládou definovaná strategická průmyslová odvětví. S tím souvisí i rozvoj aktivit tamějšího Centra transferu technologií a znalostí, což je dalším cílem nové strategie.

Samostatným tématem, na které se během následující dekády chce škola zaměřit, je posílení principů otevřené vědy. Univerzita Pardubice tak plánuje připravit strategie a nástroje, prostřednictvím kterých bude možné pracovat podle principů otevřené vědy a otevřeného publikování. Tato činnost by přitom měla být v souladu vědní politikou ČR v této oblasti. Kromě toho chce univerzita také zvyšovat povědomí laické i odborné veřejnosti o výzkumu, který se zde odehrává.

Celý Strategický záměr Univerzity Pardubice na období od roku 2021 si můžete přečíst zde.

Vědavýzkum.cz
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku
Článek | Video

Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku v Chorvatsku

Aktivní účast HZSČR na NCT (Non-Conventional Threat) Europe 2024 s celotýdenní tréninkovou akcí s tématikou nástražných výbušných systémů, CBRN a speciálních sil armády a civilních složek.
Hasičský záchranný sbor ČR
tag
share
more
Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků
Článek | Produkt

Laboratorní rozbor studniční vody a interpretace výsledků

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické a fyzikální rozbory studničních vod dle legislativních požadavků.
ALS Czech Republic
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.