PFAS analýzy v životním prostředí - Přehled metodik, spotřebního materiálu a webinářů od společností Agilent, Wellington Laboratories, Macherey-Nagel

St, 5.5.2021
| Originální článek z: HPST
PFAS je skupina perzistentních a bioakumulativních antropogenních látek znečišťujících životní prostředí.
Video placeholder
 • Foto: HPST: PFAS analýzy v životním prostředí - Přehled metodik, spotřebního materiálu a webinářů od společností Agilent, Wellington Laboratories, Macherey-Nagel
 • Video: HPST: PFAS – to nejlepší ze spotřebního materiálu

Skládají se z lineárního alifatického řetězce s vysokým stupněm fluorace, často doplněného karboxylovou nebo sulfonovou kyselinou. PFAS byly navrženy právě kvůli silné vazbě uhlík – fluor, díky které je téměř nemožné je jakýmkoliv způsobem rozložit či vyloučit. Tyto látky tak přetrvávají v životním prostředí, mohou se hromadit v lidském těle i v ostatních živočiších či rostlinách.

Níže naleznete přehled metodik, spotřebního materiálu (od vialek, přes kolony až po chemikálie, včetně aplikačních listů), webinářů od společností Agilent, Wellington Laboratories, Macherey-Nagel k PFAS analýzám ve vodě, potažmo v životním prostředí.

Metodiky:

EPA Metoda 533: Stanovení PFAS v pitné vodě pomocí SPE a LC/MS/MS (PFAS s krátkým řetězcem)

“Determination of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Drinking Water by Isotope Dilution Anion Exchange Solid Phase Extraction and Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry”. U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Office of Research and Development, National Center for Environmental Assessment, Washington, DC, 2019.

Metoda 537.1: Stanovení PFAS v pitné vodě pomocí SPE a LC/MS/MS

„Determination of Selected Per- and Polyflourinated Alkyl Substances in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS)“. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, 2018/2020

DIN 38407-42: German standard methods for the examination of water, waste water and sludge – Jointly determinable substances (group F) Part 42: Determination of selected polyfluorinated compounds (PFC) in water – Method using high performance liquid chromatography and mass spectrometric detection (HPLC/MS-MS) after solid-liquid extraction (F 42), 2011–03.
EPA 8327: Stanovení PFAS v podzemních, povrchových a odpadních vodách pomocí přímého nástřiku a LC/MS/MS

Validated Test Method 8327: Per-and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) Using External Standard Calibration and Multiple Reaction Monitoring (MRM) Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS)

ASTM D7979: Stanovení PFAS v přítoku, odpadních vodách pomocí LC/MS/MS

Na úrovni EU jsou sledovány koncentrace perfluorooktansulfonové kyseliny a dalších derivátů v povrchových vodách na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (novela 2013/39/EU). V České republice je tato směrnice implementována v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (novela 23/2011 Sb.).

Kompletní přehled doporučeného spotřebního materiálu

 • Vialky, víčka (Finneran, Macherey-Nagel, Agilent)

Plastové lahvičky pro použití v iontové chromatografii, pro analýzu těžkých kovů, pro polární vzorky (např. s obsahem proteinů) nebo vzorky citlivé na pH, ale i pro aplikace AAS, CE. V kombinaci s uzávěrem 702402 (bez fluoru) doporučené pro analýzu PFAS.

 • SPE kolonky (Macherey-Nagel, Biotage, Agilent)

 • Kolony HPLC (Macherey-Nagel, Advanced Materials Technology, Agilent)

 • Chemikálie Honeywell

 • Aplikace

Naleznete v našem přehledovém letáku zde nebo se můžete podívat na e-shopu zde.

Dále doporučujeme i podrobného průvodce portfoliem pro PFAS analýzy na stránkách Agilent Technologies, kde je seznam produktů sestaven dle EPA metod.

Na stránkách Macherey-Nagel se dále dozvíte i
 • jak důležité jsou tyto chemické sloučeniny v každodenním životě
 • jak vám chromatografické produkty MACHEREY-NAGEL mohou pomoci s monitorováním PFAS v různých matricích
 • o novinkách v oblasti SPE kolonek pro analýzy PFAS (CHROMABOND PFAS SPE).

Přehled budoucích a nedávno proběhlých webinářů

Analysis of PFAS: Strategies to Optimize Performance
 • St, 12.5.2021, 15:00
HPLC Connections — Fittings and Flow Path
 • St, 22.9.2021, 17:00
HPST webinář: PFAS – to nejlepší ze spotřebního materiálu
 • Čt, 26.11.2020

Přednášející: Ing. Irena Palíková, Ph.D., HPST, s.r.o., produktový specialista non Agilent

Webinář zaměřený na analýzu PFAS z pohledu vhodného spotřebního materiálu – víček, vialek, SPE, HPLC kolon, standardů nebo chemikálií.

Sensitive Techniques for Targeted PFAS Analysis in Water
 • Út, 27.4.2021
Agilent Advanced Algorithms for the Discovery of Related Components and Application to PFAS and Fentanyl Research
 • Út, 6.4.2021
Agilent Virtual Food Summit - Part II Food for Thought
 • Út, 30.6.2020
Routine Analysis through Specialized Approaches: an overview for multipurpose LC/MS workflow design to maximize lab flexibility and sample throughput
 • Proběhlo St, 31.3.2021
Agilent's Virtual Environmental Summit #1
 • Proběhlo Út, 28.7.2020

Ucelený přehled a další informace naleznete na naší stránce Portfolio pro analýzy PFAS nebo nás kontaktujte na [email protected]

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Legionella ve vodách. Proč je testování důležité?!?!

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Quantifying Oligonucleotides (CONSUMABLES GUIDE BOOK)

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, LC/MS, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza, Klinická analýza

Identification of Double Bond Positions in Butter Triacylglycerols Using DPiMS QT Kit and OAD-TOF System

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, DART
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Total acid number with conductometric titration

Instrumentace
Titrace
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie

Characterization of lipid components in lipid nanoparticle (LNP) formulations

Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Lipidomika
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Životní prostředí - přehled aplikačního použití LC/MS/MS systémů 2020-2021

Přehled aplikací, posterů, prezentací nebo praktických příruček s využitím LC/QQQ, LC/QTRAP nebo LC/HRMS systémů v oblasti analýz životní prostředí z roku 2020-21.

Článek | Produkt

Vhodný spotřební materiál pro PFAS analýzy

Pro ty z Vás, kteří se zajímají analýzou perfluorovaných látek, jsme připravili souhrnný leták s doporučeným spotřebním materiálem - od vialek, přes kolony až po chemikálie, včetně aplikačních listů.

Video | Přednáška

LC/MS/MS analýza PFAS v pitných vodách (záznám přednášky)

V přednášce našeho aplikačního LC & LCMS specialisty Ondřeje Laciny jsme se zaměřili na nástrahy analýzy PFAS a jejich řešení a samozřejmě i na postupy, jak dosáhnout spolehlivých výsledků.

Článek | Produkt

Letní novinky a slevové akce na spotřební materiál (HPST)

Přinášíme Vám přehled letních novinek a slevových akcí stříkaček HAMILTON, QuEChERS od Macherey-Nagel, standardů AAS, ICP/OES a ICP/MS Agilent, PFAS spotřebáku a další instrumentace a chemie.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Životní prostředí - přehled aplikačního použití LC/MS/MS systémů 2020-2021

Přehled aplikací, posterů, prezentací nebo praktických příruček s využitím LC/QQQ, LC/QTRAP nebo LC/HRMS systémů v oblasti analýz životní prostředí z roku 2020-21.

Článek | Produkt

Vhodný spotřební materiál pro PFAS analýzy

Pro ty z Vás, kteří se zajímají analýzou perfluorovaných látek, jsme připravili souhrnný leták s doporučeným spotřebním materiálem - od vialek, přes kolony až po chemikálie, včetně aplikačních listů.

Video | Přednáška

LC/MS/MS analýza PFAS v pitných vodách (záznám přednášky)

V přednášce našeho aplikačního LC & LCMS specialisty Ondřeje Laciny jsme se zaměřili na nástrahy analýzy PFAS a jejich řešení a samozřejmě i na postupy, jak dosáhnout spolehlivých výsledků.

Článek | Produkt

Letní novinky a slevové akce na spotřební materiál (HPST)

Přinášíme Vám přehled letních novinek a slevových akcí stříkaček HAMILTON, QuEChERS od Macherey-Nagel, standardů AAS, ICP/OES a ICP/MS Agilent, PFAS spotřebáku a další instrumentace a chemie.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Životní prostředí - přehled aplikačního použití LC/MS/MS systémů 2020-2021

Přehled aplikací, posterů, prezentací nebo praktických příruček s využitím LC/QQQ, LC/QTRAP nebo LC/HRMS systémů v oblasti analýz životní prostředí z roku 2020-21.

Článek | Produkt

Vhodný spotřební materiál pro PFAS analýzy

Pro ty z Vás, kteří se zajímají analýzou perfluorovaných látek, jsme připravili souhrnný leták s doporučeným spotřebním materiálem - od vialek, přes kolony až po chemikálie, včetně aplikačních listů.

Video | Přednáška

LC/MS/MS analýza PFAS v pitných vodách (záznám přednášky)

V přednášce našeho aplikačního LC & LCMS specialisty Ondřeje Laciny jsme se zaměřili na nástrahy analýzy PFAS a jejich řešení a samozřejmě i na postupy, jak dosáhnout spolehlivých výsledků.

Článek | Produkt

Letní novinky a slevové akce na spotřební materiál (HPST)

Přinášíme Vám přehled letních novinek a slevových akcí stříkaček HAMILTON, QuEChERS od Macherey-Nagel, standardů AAS, ICP/OES a ICP/MS Agilent, PFAS spotřebáku a další instrumentace a chemie.
 

Podobné články


Článek | Aplikace

Životní prostředí - přehled aplikačního použití LC/MS/MS systémů 2020-2021

Přehled aplikací, posterů, prezentací nebo praktických příruček s využitím LC/QQQ, LC/QTRAP nebo LC/HRMS systémů v oblasti analýz životní prostředí z roku 2020-21.

Článek | Produkt

Vhodný spotřební materiál pro PFAS analýzy

Pro ty z Vás, kteří se zajímají analýzou perfluorovaných látek, jsme připravili souhrnný leták s doporučeným spotřebním materiálem - od vialek, přes kolony až po chemikálie, včetně aplikačních listů.

Video | Přednáška

LC/MS/MS analýza PFAS v pitných vodách (záznám přednášky)

V přednášce našeho aplikačního LC & LCMS specialisty Ondřeje Laciny jsme se zaměřili na nástrahy analýzy PFAS a jejich řešení a samozřejmě i na postupy, jak dosáhnout spolehlivých výsledků.

Článek | Produkt

Letní novinky a slevové akce na spotřební materiál (HPST)

Přinášíme Vám přehled letních novinek a slevových akcí stříkaček HAMILTON, QuEChERS od Macherey-Nagel, standardů AAS, ICP/OES a ICP/MS Agilent, PFAS spotřebáku a další instrumentace a chemie.