Open Science je novou infrastrukturou pokročilých vědeckých služeb

Volný přístup k vědeckým publikacím a řízené sdílení výzkumných dat – samozřejmě tam, kde je sdílení dat možné. To je nový trend ve vědecké komunikaci.
Video placeholder
  • Foto: Pixabay/Bethany Drouin: Open Science je novou infrastrukturou pokročilých vědeckých služeb
  • Video: Open Science MUNI: Workshop Sdílení výzkumných dat v humanitních a sociálních vědách

Téma Open Science se pomalu, ale jistě, stává všeobecně známé v rámci mezinárodní vědecké komunity a Masarykova univerzita v tomto směru není pozadu. Již více než rok Ústav výpočetní techniky ve spolupráci s Odborem výzkumu Rektorátu MU systematicky rozvíjí tuto agendu.

Open Science představuje na MU zejména implementaci podpory, služeb a nástrojů ve dvou klíčových oblastech. První je „Open Access“, tedy otevřené publikování a druhou „FAIR Data“, která se vyznačuje správou a zpřístupňováním vědeckých dat.

Na MUNI se tato problematika řeší na několika úrovních, pro výzkumníky jsou nejdůležitější metodici, což jsou většinou zaměstnanci knihoven a projektových oddělení a jejich prací je individuální poradenství a osvěta v oblasti otevřeného publikování a správy dat pro vědce.

V oblasti humanitních a společenských věd je důležitost Open Science vnímána většinou v závislosti na konkrétním oboru. „V některých oborech se tyto prvky již využívají, jinde je potřeba v tomto směru ještě vyvinout úsilí. Velmi dobře jsou principy Open Science zavedené například na katedře psychologie fakulty sociálních studií, kde se promítají již do výuky studentů a veškeré koncové výstupy vědeckých výzkumů jsou zveřejněné v podobě otevřeného přístupu nebo otevřených dat. Dalším příkladem dobré praxe ze skupiny humanitních a sociálních oborů je filozofická fakulta, která již několik let dominuje v oblasti Digital Humanities a spravuje repozitář LINDAT/CLARIAH-CZ, který je reprezentativní ukázkou otevřených dat v oblasti humanitních věd na MU,“ popisuje koordinátorka pro humanitní a společenské vědy Marika Hrubá.

V přírodovědných, lékařských a technologických oborech je téma Open Science tradičně spojované s publikováním odborných článků, ale stále častěji proniká i do oblasti správy výzkumných dat. Dvě fakulty MU mají zřízený interní fond, ze kterého je možné za určitých podmínek hradit poplatek za publikování článku v otevřeném režimu. A na mnoha pracovištích MU je Open Science podporována v aktuálně řešených projektech.

Mezi vědeckými pracovníky stále víc rezonuje potřeba systematického zajištění ukládání, anonymizace citlivých dat a jejich dlouhodobé archivace. Některé obory produkují velké množství výzkumných dat a jejich správa musí být bezpečná. „U nás je zatím menší vůle k otevírání dat, sledujeme určitou obavu ze zcizení. Například před udělením patentu nebo před publikováním finálních výsledků v odborném časopise. Ovšem tato obava velmi často plyne z nedostatečné informovanosti ohledně fair principů. Výzvou v oblasti Open Science pro výše zmíněné obory je především zvýšit informovanost a zajistit technickou, metodickou a administrativní podporu,“ uvádí koordinátorka pro přírodovědné, lékařské a technologické obory na MU Pavla Foltynová.

Univerzitní strategie

Díky celouniverzitnímu dotazníkovému šetření, kterého se ve druhé polovině loňského roku zúčastnilo přes 450 osob, a který se týkal správy výzkumných dat na Masarykově univerzitě, má projektový tým podklady pro přípravu Strategie Open Science MUNI 2022–2028.

„Ze šetření vyplynulo, že i když by vědečtí pracovníci data rádi sdíleli a s kolegy na nich spolupracovali, často jim ale v této oblasti chybí podpora nebo infastruktura, tedy to, co řeší související právní a projektová témata a pokročilé konzultace. Většina dotazovaných výzkumníků však shledává za důležité uchovávání dat, a to v dostupné formě a čitelném formátu v delším časovém horizontu. Třeba i po několik desetiletí či déle. Umožní to například pokročilé zpracování výzkumných dat ve formě data nebo text-miningu, což jsou techniky, které budou v informační době nabírat čím dál více na důležitosti,“ shrnul manažer Open Access Jiří Marek.

Kromě lokálního školení na jednotlivých pracovištích tým Open Science každoročně organizuje širší workshop pro univerzitní vědeckou komunitu. První z nich se uskutečnil loni v říjnu a jeho součástí byla i přednáška Belgičana Karla Luyebena o evropské iniciativě „European Open Science Cloud“, která by měla do roku 2025 přinést podporu a propojení celoevropské správy výzkumných dat.

Vnímání tématu Open Science ze strany akademiků se stále mění a zlepšuje. „Všimli jsme si velkého posunu. Od původní většinové skepse je nyní více znatelná snaha tématu porozumět a využít ji pro svoji vědeckou práci. Vědci se čím dál častěji setkávají s podmínkou otevřeného přístupu jako s projektovou podmínkou u svých publikačních výstupů. Open Science tak již není jen politikou a vyjádřením postoje univerzity v rámci společenské odpovědnosti, ale stává se novou infrastrukturou pro vědecké prostředí – infrastrukturou pokročilých vědeckých služeb,“ dodává Marek.

Zdroje

Publikováno pod CC BY 3.0 CZ, licenční podmínky jsou dostupné na adrese.

Magazín M
 

Mohlo by Vás zajímat

Průvodce řešením problémů v kapalinové chromatografii - Shimadzu HPLC Troubleshooting

Příručky
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Brožury a specifikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Simultaneous Quantification of Multiclass PFAS in Biosolids Using a Single Extraction Method and the Agilent 6495 Triple Quadrupole LC/MS

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Quantitative Determination of NDMA Impurity in Ranitidine Drug Products – Examples of Actual Samples Analysis by LCMS-8060 with APCI

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Různé

Univerzitní nakladatelství už nejsou jen chrliči skript

Publikační činnost univerzitních nakladatelství se v posledním desetiletí nezaměřuje už jen na literaturu potřebnou ke studiu, ale čím dál více titulů je z oblasti vědy a výzkumu.
Článek | Různé

ERC: Podpora excelentní vědy v průběhu let

Evropská výzkumná rada (ERC) podporuje evropský výzkum od roku 2007 a za tu dobu financovala již přes 10 tisíc vědeckých projektů. Jen v aktuálním programu Horizont 2020 je na ně vyčleněno přes 13 miliard EUR.
Článek | Různé

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu z pohledu managementu výzkumné organizace

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu představuje příležitost k další akceleraci výzkumných aktivit a šíření výsledků výzkumu mezi odbornou a nakonec i laickou veřejnost.
Článek | Různé

Univerzita Karlova šíří osvětu v oblasti otevřené vědy

Co jsou principy otevřené vědy? A jak probíhá správa vědeckých dat v takovém režimu? Centrum pro podporu open science Univerzity Karlovy se snaží bořit mýty osvětou.
 

Mohlo by Vás zajímat

Průvodce řešením problémů v kapalinové chromatografii - Shimadzu HPLC Troubleshooting

Příručky
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Brožury a specifikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Simultaneous Quantification of Multiclass PFAS in Biosolids Using a Single Extraction Method and the Agilent 6495 Triple Quadrupole LC/MS

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Quantitative Determination of NDMA Impurity in Ranitidine Drug Products – Examples of Actual Samples Analysis by LCMS-8060 with APCI

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Různé

Univerzitní nakladatelství už nejsou jen chrliči skript

Publikační činnost univerzitních nakladatelství se v posledním desetiletí nezaměřuje už jen na literaturu potřebnou ke studiu, ale čím dál více titulů je z oblasti vědy a výzkumu.
Článek | Různé

ERC: Podpora excelentní vědy v průběhu let

Evropská výzkumná rada (ERC) podporuje evropský výzkum od roku 2007 a za tu dobu financovala již přes 10 tisíc vědeckých projektů. Jen v aktuálním programu Horizont 2020 je na ně vyčleněno přes 13 miliard EUR.
Článek | Různé

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu z pohledu managementu výzkumné organizace

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu představuje příležitost k další akceleraci výzkumných aktivit a šíření výsledků výzkumu mezi odbornou a nakonec i laickou veřejnost.
Článek | Různé

Univerzita Karlova šíří osvětu v oblasti otevřené vědy

Co jsou principy otevřené vědy? A jak probíhá správa vědeckých dat v takovém režimu? Centrum pro podporu open science Univerzity Karlovy se snaží bořit mýty osvětou.
 

Mohlo by Vás zajímat

Průvodce řešením problémů v kapalinové chromatografii - Shimadzu HPLC Troubleshooting

Příručky
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Brožury a specifikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Simultaneous Quantification of Multiclass PFAS in Biosolids Using a Single Extraction Method and the Agilent 6495 Triple Quadrupole LC/MS

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Quantitative Determination of NDMA Impurity in Ranitidine Drug Products – Examples of Actual Samples Analysis by LCMS-8060 with APCI

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Různé

Univerzitní nakladatelství už nejsou jen chrliči skript

Publikační činnost univerzitních nakladatelství se v posledním desetiletí nezaměřuje už jen na literaturu potřebnou ke studiu, ale čím dál více titulů je z oblasti vědy a výzkumu.
Článek | Různé

ERC: Podpora excelentní vědy v průběhu let

Evropská výzkumná rada (ERC) podporuje evropský výzkum od roku 2007 a za tu dobu financovala již přes 10 tisíc vědeckých projektů. Jen v aktuálním programu Horizont 2020 je na ně vyčleněno přes 13 miliard EUR.
Článek | Různé

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu z pohledu managementu výzkumné organizace

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu představuje příležitost k další akceleraci výzkumných aktivit a šíření výsledků výzkumu mezi odbornou a nakonec i laickou veřejnost.
Článek | Různé

Univerzita Karlova šíří osvětu v oblasti otevřené vědy

Co jsou principy otevřené vědy? A jak probíhá správa vědeckých dat v takovém režimu? Centrum pro podporu open science Univerzity Karlovy se snaží bořit mýty osvětou.
 

Mohlo by Vás zajímat

Průvodce řešením problémů v kapalinové chromatografii - Shimadzu HPLC Troubleshooting

Příručky
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Waters Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Brožury a specifikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Simultaneous Quantification of Multiclass PFAS in Biosolids Using a Single Extraction Method and the Agilent 6495 Triple Quadrupole LC/MS

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Quantitative Determination of NDMA Impurity in Ranitidine Drug Products – Examples of Actual Samples Analysis by LCMS-8060 with APCI

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---
 

Podobné články

Článek | Různé

Univerzitní nakladatelství už nejsou jen chrliči skript

Publikační činnost univerzitních nakladatelství se v posledním desetiletí nezaměřuje už jen na literaturu potřebnou ke studiu, ale čím dál více titulů je z oblasti vědy a výzkumu.
Článek | Různé

ERC: Podpora excelentní vědy v průběhu let

Evropská výzkumná rada (ERC) podporuje evropský výzkum od roku 2007 a za tu dobu financovala již přes 10 tisíc vědeckých projektů. Jen v aktuálním programu Horizont 2020 je na ně vyčleněno přes 13 miliard EUR.
Článek | Různé

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu z pohledu managementu výzkumné organizace

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu představuje příležitost k další akceleraci výzkumných aktivit a šíření výsledků výzkumu mezi odbornou a nakonec i laickou veřejnost.
Článek | Různé

Univerzita Karlova šíří osvětu v oblasti otevřené vědy

Co jsou principy otevřené vědy? A jak probíhá správa vědeckých dat v takovém režimu? Centrum pro podporu open science Univerzity Karlovy se snaží bořit mýty osvětou.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.