Preparativní SFC chromatograf Shimadzu | LabRulez LCMS

Jedinečný výkon, bezkonkurenční flexibilita! To je nový preparativní SFC Shimadzu

Út, 6.4.2021
| Originální článek z: Shimadzu/Ondřej Hillmich
Nexera UC Prep je nový preparativní superkritický fluidní chromatograf, který nabízí vysoký výkon vyvinutý na základě předchozího analytického modelu Nexera UC.
Video placeholder
  • Foto: Shimadzu: Jedinečný výkon, bezkonkurenční flexibilita! To je nový preparativní SFC Shimadzu.
  • Video: Shimadzu: Nexera UC Supercritical Fluid Extraction/Chromatograph System

Propojuje jej s nejmodernějšími preprativními SFC technologiemi. Je tak možné řešit řadu problémů, které vznikají při preparativních úkonech, a díky vysoké účinnosti separace zvyšovat efektivitu práce v již zavedených laboratořích. Nexera UC Prep dosahuje nejen vynikajícího stupně výtěžku při purifikaci, ale poskytuje také flexibilní konfigurace systému v kompaktním provedení, díky čemu vyžaduje velmi malý prostor a umožňuje tak maximalizovat využití prostoru laboratoře.

Unikátní technologie separátoru LotusStream oddělující plyn-kapalina zařizuje vyšší rozsah výtěžnosti těkavých sloučenin. To vše díky přesnému rozptylu eluátu během odpařování oxidu uhličitého. U konkurenčních separátorů je běžně zaznamenána ztráta až 22% frakcionované látky, LotusStream zařídí účinnost frakcionace až 96,7%, nedochází tedy ke zbytečným ztrátám.

Shimadzu: Nexera Preparativní SFC - Separátor LotusStream

Jednoduchá obsluha systému ideálně zapadá do preparativních pracovních postupů. Díky specializovanému softwaru s intuitivním preparativním nastavením umožňuje snadné ovládání všem uživatelům různých úrovní zkušenosti.

Kompaktní bench-top design šetřící prostor obsahuje čerpadlo na oxid uhličitý, které nevyžaduje externí chladič (chladící systém je u jiných systémů nezbytný pro čerpání CO2 při vysokých průtocích). Jedna jednotka čerpadla navíc zvládne široký rozsahy průtoků, čímž snižuje celkové náklady systému.

Shimadzu: Nexera Preparativní SFC - Kompaktní bench-top design systém Nexera UC Prep

Přidáním SFC frakčního kolektoru k Nexera UC Prep lze získat velký rozsah frakcí vzorku od malého (desítky miligramů) po velké množství (jednotky gramů). To vše nabízí možnost provádět veškerou práci na jednom systému, od vývoje metody po samotnou frakcionaci látek. Pouhý jeden systém Nexera UC Prep nabízí rozsah průtoků od 10 do 150 ml/min.

Díky nízké viskozitě a vysoké difuzivitě superkritického oxidu uhličitého je zpětný tlak kolony pro SFC nízký i při vysokých průtocích, což umožňuje rychlejší analýzu bez ztráty účinnosti kolony. To umožňuje výrazně kratší časy analýzy než u HPLC.

Shimadzu: Nexera Preparativní SFC - Rychlejší analýza Nexera UC Prep

Funkce „stacked injection“ eliminuje čekací dobu. Při normálním nástřiku vzorku ztrácíte čas čekáním na eluci píku. Díky funkci „stacked injection“ lze vzorky vstřikovat nepřetřžite bez čekání, což umožňuje analýzu a zpracování většího množství vzorků.

Shimadzu: Nexera Preparativní SFC - Funkce „stacked injection“ eliminující čekací dobu na eluci píku

„Method scounting system“ je řešením pro rychlou a snadnou optimalizaci podmínek separace. Pro izolaci vozrku s vysokou čistotou musí být cílové látky adekvátně odděleny. K tomu je zapotřebí, aby uživatel zvolil vhodnou chromatografickou kolonu a našel ideální parametry analýzy. S tím vším dokonale pomůže „Method Scounting System“, který se skládá z unikátního softwaru a hardwaru (ventil pro automatické přepínání mezi kolonami a další ventil pro výběr z několika mobilních fází – modifikátorů).

VYBERTE OPTIMÁLNÍ KONFIGURACI SYSTÉMU PRO VAŠÍ APLIKACI.

Vybírat lze ze 2 základních variant:

„Stacked injection“ frakční systém

Tento systém je optimalizován pro frakcionaci velkých objemů zahrnující opakovaný nástřik vzorků, které mohou obsahovat několik sloučenin. Jednotka FRS-40 zahrnuje funkčnost automatického dávkovače i sběrače frakcí v jednom, takže stejná jednotka může být použita pro opakované nástřiky vzorku a přípravu na úrovni gramů. Systém podporuje nástřiky objemů až 20 ml (objem si uživatel může zvolit) a sběr 10 frakcí. Kompatibilita je nastavena pro průtoky od 10 do 150 ml/min a kolony 10 až 30 mm I.D.

Shimadzu: „Stacked injection“ frakční systém Nexera Prep SFC

Multi-frakční systém

Tento systém je vhodný pro preparativní úlohy zahrnující vzorky s mnoha detekovanými píky, jako jsou například nečistoty ve farmaceutických sloučeninách. Objemy až 2 ml lze dávkovat pomocí autosampleru, který pojme až 162 vzorků (2ml vialek). U sběrače frakcí FRC-40 SF může uživatel vybírat ze 3 typů stojanů. Pomocí 10ml zkumavek je možné provést až 540 frakcí. Systém je kompatibilní s průtoky 10 – 150 ml/min s vnitřním průměrem kolon 10 až 30 mm.

Shimadzu: Multi-frakční systém Nexera Prep SFC

Analytický frakční systém

Je určen pro frakcionaci v analytickém měřítku vyžadující pouze objem frakcí v řádu několika ml, aby bylo získáno až 20 mg materiálu (používá se například pro kontrolu syntézy). Připojením sběrače frakcí FRC-40 SF k systému Nexera UC mohou být použity analytické kolony od 2,1 do 4,6 mm I.D. s nastaveným průtokem až 5 ml/min - tím sbírat malé frakce.

V případě zájmu o více informací neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce:
  • Mgr. Ondřej Hillmich (Čechy) – ondrej.hillmich@shimadzu.eu.com
  • Mgr. David Lang (Morava) – david.lang@shimadzu.eu.com

Webináře na téma purifikace

LC Purification Series - Session 1: Fundamentals of LC Purification

První část se budeme zabývat: Co je LC purifikace a jak z této techniky vytěžíte maximum? Kolik vzorků můžete pročistit? Základy rozšiřování kapacity. Recyklace a koncetrování v prepLC.

LC Purification Series - Session 2: Semi-Micro to Analytical Scale LC Purification

V tomto druhém webináři se budeme zabývat: Rozdíly mezi Semi-micro a Analytical Scale Preparací. Principy technik. Věci, které je třeba zvážit. Výhody přístrojového vybavení a softwaru.

LC Purification Series - Session 3: Semi-Preparative and other LC Purification Techniques

V tomto třetím webináři se bude zabývat: Zásadami, běžnými problémy a tipy a triky semipreparativní chromatografie. UFPLC - Ultra Fast Preparative and Purification LC. Polopreparativní čištění v měřítku SFC.

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous analysis of drug substances according to USP assay and impurity methods

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Matrix Matching or Isotope Dilution? A Comparison of Two Quantitation Approaches to Determine PFAS in Dairy Milk

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Food Metabolomics of Alcoholic Beverage Using Single-Quadrupole Mass Spectrometer — Oligosaccharide and Polysaccharide Profiling —

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Demonstrating the Applicability of the ACQUITY™ Premier Binary System for Long Shallow Gradient Peptide Mapping Analysis

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Qualitative Analysis of the Components in Foods Using DART and the Quadrupole Time- of-flight Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, DART
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Produkt

Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep. Ideální řešení pro medicinální chemii.

Shimadzu, jeden ze světových lídrů v analytické instrumentaci, před rokem uvedlo na trh nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf řady Nexera Prep Series.
Článek | Aplikace

Využití superkritické fluidní chromatografie pro stanovení pesticidů v ovoci a zelenině (SFC-MS/MS)

SFC-MS/MS jako součást rutinního programu monitorování pesticidů je ve srovnání s konvenční platformou LC-MS/MS s RP rychlejší, citlivější a méně ovlivněn matricovými efekty.
Článek | Různé

Shimadzu na portálu LabRulezLCMS v roce 2021

Četli jste úplně vše? Připravili jsme pro Vás přehled Novinek, Webinářů, Aplikací a dalších aktivit Shimadzu na portálu LabRulezLCMS v roce 2021.
Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: UHPLC/UPLC s HRMS hmotnostními detektory

Jak jsou v oblasti necílové kvalitativní LCMS vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous analysis of drug substances according to USP assay and impurity methods

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Matrix Matching or Isotope Dilution? A Comparison of Two Quantitation Approaches to Determine PFAS in Dairy Milk

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Food Metabolomics of Alcoholic Beverage Using Single-Quadrupole Mass Spectrometer — Oligosaccharide and Polysaccharide Profiling —

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Demonstrating the Applicability of the ACQUITY™ Premier Binary System for Long Shallow Gradient Peptide Mapping Analysis

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Qualitative Analysis of the Components in Foods Using DART and the Quadrupole Time- of-flight Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, DART
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Produkt

Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep. Ideální řešení pro medicinální chemii.

Shimadzu, jeden ze světových lídrů v analytické instrumentaci, před rokem uvedlo na trh nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf řady Nexera Prep Series.
Článek | Aplikace

Využití superkritické fluidní chromatografie pro stanovení pesticidů v ovoci a zelenině (SFC-MS/MS)

SFC-MS/MS jako součást rutinního programu monitorování pesticidů je ve srovnání s konvenční platformou LC-MS/MS s RP rychlejší, citlivější a méně ovlivněn matricovými efekty.
Článek | Různé

Shimadzu na portálu LabRulezLCMS v roce 2021

Četli jste úplně vše? Připravili jsme pro Vás přehled Novinek, Webinářů, Aplikací a dalších aktivit Shimadzu na portálu LabRulezLCMS v roce 2021.
Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: UHPLC/UPLC s HRMS hmotnostními detektory

Jak jsou v oblasti necílové kvalitativní LCMS vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous analysis of drug substances according to USP assay and impurity methods

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Matrix Matching or Isotope Dilution? A Comparison of Two Quantitation Approaches to Determine PFAS in Dairy Milk

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Food Metabolomics of Alcoholic Beverage Using Single-Quadrupole Mass Spectrometer — Oligosaccharide and Polysaccharide Profiling —

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Demonstrating the Applicability of the ACQUITY™ Premier Binary System for Long Shallow Gradient Peptide Mapping Analysis

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Qualitative Analysis of the Components in Foods Using DART and the Quadrupole Time- of-flight Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, DART
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Produkt

Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep. Ideální řešení pro medicinální chemii.

Shimadzu, jeden ze světových lídrů v analytické instrumentaci, před rokem uvedlo na trh nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf řady Nexera Prep Series.
Článek | Aplikace

Využití superkritické fluidní chromatografie pro stanovení pesticidů v ovoci a zelenině (SFC-MS/MS)

SFC-MS/MS jako součást rutinního programu monitorování pesticidů je ve srovnání s konvenční platformou LC-MS/MS s RP rychlejší, citlivější a méně ovlivněn matricovými efekty.
Článek | Různé

Shimadzu na portálu LabRulezLCMS v roce 2021

Četli jste úplně vše? Připravili jsme pro Vás přehled Novinek, Webinářů, Aplikací a dalších aktivit Shimadzu na portálu LabRulezLCMS v roce 2021.
Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: UHPLC/UPLC s HRMS hmotnostními detektory

Jak jsou v oblasti necílové kvalitativní LCMS vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
 

Mohlo by Vás zajímat

Simultaneous analysis of drug substances according to USP assay and impurity methods

Aplikace
| 2022 | Thermo Fischer Scientific
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

Matrix Matching or Isotope Dilution? A Comparison of Two Quantitation Approaches to Determine PFAS in Dairy Milk

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Food Metabolomics of Alcoholic Beverage Using Single-Quadrupole Mass Spectrometer — Oligosaccharide and Polysaccharide Profiling —

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Demonstrating the Applicability of the ACQUITY™ Premier Binary System for Long Shallow Gradient Peptide Mapping Analysis

Aplikace
| 2022 | Waters
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika

Qualitative Analysis of the Components in Foods Using DART and the Quadrupole Time- of-flight Mass Spectrometer

Aplikace
| 2022 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS, DART
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Produkt

Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep. Ideální řešení pro medicinální chemii.

Shimadzu, jeden ze světových lídrů v analytické instrumentaci, před rokem uvedlo na trh nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf řady Nexera Prep Series.
Článek | Aplikace

Využití superkritické fluidní chromatografie pro stanovení pesticidů v ovoci a zelenině (SFC-MS/MS)

SFC-MS/MS jako součást rutinního programu monitorování pesticidů je ve srovnání s konvenční platformou LC-MS/MS s RP rychlejší, citlivější a méně ovlivněn matricovými efekty.
Článek | Různé

Shimadzu na portálu LabRulezLCMS v roce 2021

Četli jste úplně vše? Připravili jsme pro Vás přehled Novinek, Webinářů, Aplikací a dalších aktivit Shimadzu na portálu LabRulezLCMS v roce 2021.
Článek | Laboratoře

VŠCHT ÚAPV: UHPLC/UPLC s HRMS hmotnostními detektory

Jak jsou v oblasti necílové kvalitativní LCMS vybaveny laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha? Jaké analýzy tyto spektrometry zvládají?
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.