Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Út, 16.3.2021
| Originální článek z: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Laboratoř provádí měření hmotnostních spekter organických sloučenin a směsí organických látek s využitím separační techniky plynové (GC) a reverzní kapalinové (RP-HPLC) chromatografie.
VŠCHT Praha: Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie

VŠCHT Praha: Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Dostupné ionizační techniky

GC/MS, přímý vstup do zdroje spektrometru (sonda, batch inlet):
 • elektronová ionizace (EI+ 70 eV)
 • chemická ionizace (CI) - reakční plyn methan
LC/MS, FIA (Flow Injection Analysis), RP-HPLC
 • elektrosprejová ionizace (ESI)
 • atmosferická chemická ionizace (APCI)

Měření hmotnostních spekter

 • nízké (jednotkové) rozlišení
 • vysoké rozlišení – přesnost m/z lepší než 5 ppm; (cca 1-2 ppm při použití Lock Mass)
 • ESI, APCI – možnost provedení MSn (vícenásobná MS) měření spekter
 • EI+ 70 eV - možnost provedení MS2 měření spekter
Maximální rozsah hmotností při měření hmotnostních spekter
 • EI + 70 eV, CI: cca 1000 Da - limitováno stabilitou analyzované sloučeniny při převodu do parní fáze
 • ESI, APCI: 4000 Da (uvedeno pro jednonásobně nabité ionty)

Typy analýz

 • potvrzení molekulové hmotnosti (návrh nebo potvrzení elementárního složení)
 • charakterizace struktury molekuly – MS/MS experimenty, EI+ 70eV
 • analýza směsí organických látek (GC/MS)
 • analýza směsí organických látek (RP HPLC/MS, RP HPLC/UV-DAD) – po dohodě
 • kvantitativní analýzy, screening polutantů v komplexních matricích – po dohodě
 • vývoj GC/MS a LC/MS metod (po dohodě), včetně prekoncentračních technik

Výsledky analýz

Výsledky analýz jsou obvykle zasílány na e-mail zadavatele v elektronické formě (hmotnostní spektra a další informace ve formátu pdf popř. vloženy ve formě obrázkového souboru (jpeg, meta file atd.) do souboru MS Word nebo MS Excel. Datové soubory včetně přístrojových dat jsou v laboratoři archivovány obvykle po dobu 3 let, pro individuální vyhodnocování jsou přístrojová data poskytována po dohodě.

VŠCHT Praha: Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie

Speciální analýzy

Analýzy VOC (těkavých organických látek) v ovzduší a plynech
**Analýzy VOC emitovaných z materiálů **
 • k dispozici on-line spojení kanystrový systém - GC/MS a tepelná desorpce (TD) – GC/MS

 • odběr vzorků do Tedlarových vaků

 • odběr vzorků na tepelně desorbované trubičky (např. TENAX)

 • odběr vzorků na rozpouštědlem desorbované trubičky (např. ORBO)

 • odběr vzorků na speciální media (např. DNPH)

 • odběr vzorků do kanystrů

Instrumentální vybavení

GC-MS DSQ II (Thermo)
 • kvadrupolový hmotnostní spektrometr s jednotkovým rozlišením, I+ 70 eV ionizace
GC-MS ISQ (Thermo)
 • kvadrupolový hmotnostní spektrometr s jednotkovým rozlišením, EI+ 70 eV ionizace
 • osazen systémy pro analýzu VOC - jednotkou pro tepelnou desorpci trubiček se sorbenty a PTV nástřikem (Gerstel) a kanystrovým systémem (Tekmar)

VŠCHT Praha: Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie GC-MS DSQ II + GC-MS ISQ (Thermo)

GC-MS Agilent 7010 (Agilent)
 • trojitý kvadrupol s jednotkovým rozlišením, EI+ 70 eV ionizace
 • PTV nástřikový člen
GC-MS Agilent 7200 Q-TOF (Agilent)
 • vysokorozlišující kvadrupol-TOF EI+ 70 eV, CI ionizace
 • k dispozici PTV nástřikový člen v kombinaci se solid sample sondou

VŠCHT Praha: Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie GC-MS Agilent 7010 + GC-MS Agilent 7200 Q-TOF (Agilent)

** GC-MS Autospec Ultima (Micromass-Waters)**
 • vysokorozlišující sektorový hmotnostní spektrometr, EI+ 70eV, CI ionizace
LC-MS LTQ-Orbitrap Velos (Thermo)
 • vysokorozlišující hmotnostní spektrometr iontová past-orbitrap, ESI, APCI ionizace, v kombinaci s HPLC (kvarterní pumpa 600 bar) a UV detektorem
LC-MS TSQ Quantum Access Max (Thermo)
 • trojitý kvadrupol s jednotkovým rozlišením, ESI, APCI ionizace, v kombinaci s HPLC (kvarterní pumpa 1250 bar) a UV PDA detektorem

VŠCHT Praha: Centrální laboratoře - Laboratoř hmotnostní spektrometrie GC-MS Autospec Ultima (Micromass-Waters) + LC-MS LTQ-Orbitrap Velos + TSQ Quantum Access Max (Thermo)

Nutné informace k dodaným vzorkům:

 • rozpustnost vzorku - rozpouštědla, ve kterých je vzorek rozpustný
 • toxicita vzorku - zejména jsou-li známa zvýšená toxikologická a bezpečnostní rizika vzorku nebo jeho složek
 • požadavky na skladování vzorku - teplotní, světelné podmínky atd.
 • kontakt na zadavatele

Dodané vzorky

Jednotlivé látky:

Upřednostňujeme nerozpuštěnou látku, lze i v roztoku běžných org. rozpouštědel nebo ve vodě (ESI, APCI po následném rozředění do mobilní fáze (acetonitril, metanol nebo jejich směsi s vodou) by se neměla látka vysrážet).

Směsi látek:

Po dohodě, volba vhodného rozpouštědla, nutná konzultace separace se zadavatelem - volba vhodné techniky a kolony, v případě potřeby je nutné vzorek upravit - zakoncentrování, odstranění interferující matrice atd.

Možné předúpravy vzorků (po dohodě)

 • odfoukání pod proudem dusíku
 • extrakce rozpouštědly
 • SPE (Solid Phase Extraction), MEPS (Microextraction by Packed Sorbent)
 • SPME (Solid Phase Microextraction)
 • filtrace - teflonové filtry 0,22 a 0,45 mikrometrů
 • centrifugace
 • derivatizace (např. silylace)

**Používané způsoby dávkování vzorků do iontového zdroje spektrometru **

Vakuové ionizační techniky - EI+ 70 eV, CI
Plynový chromatograf s kapilární kolonou:

Vzorek resp. roztok vzorku je nastřikován do vyhřátého nástřikového členu chromatografu, kde je zplyněn a nosným plynem nesen kapilární kolonou za teplotního gradientu až do zdroje spektrometru. K dispozici jsou teplotně programovatelné nástřikové členy, které v kombinaci s vhodnou kapilárou bez fáze umožňují transport i vysokovroucích sloučenin do zdroje hmotnostního spektrometru. Vzorek je dávkován obvykle z roztoku vhodného rozpouštědla.

Atmosferické ionizační techniky - ESI, APCI
Flow Injection Analysis (FIA), HPLC separace

Vzorek resp. roztok vzorku je nastřikován do proudu mobilní fáze přes nástřikový ventil a dávkovací smyčku. Mobilní fáze je následně vedena do ESI nebo APCI sondy iontového zdroje. V případě HPLC separace je před sondu předřazena kolona.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Edible Fish Tissue

Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Seznámení s přístroji Wyatt Technology

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
---

Your Essential Guide to Sugar Analysis with Liquid Chromatography

Instrumentace
Příprava vzorků, Spotřební materiál, Software, HPLC, LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství

GPC/SEC Troubleshooting and Good Practice

Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Speciation of Iron in Lithium Iron Phosphate (LFP) Cathode Material by LC-ICP-MS

Instrumentace
HPLC, ICP/MS, Speciační analýza
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Nový LC/Q-TOF Shimadzu LCMS-9030

Nový hmotnostní spektrometr firmy Shimadzu spojuje světově nejrychlejší a nejcitlivější kvadrupólovou technologii s TOF architekturou.

Článek | Osobnosti

Karel Ubik: Historie hmotnostní spektrometrie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Pod celým spektrometrem ve tvaru L byl na odstranění vibrací vystavěn 20 cm vysoký blok skládající se z vrstev betonu, korku, olova a plastu.
 

Podobné články


Článek | Produkt

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Nový LC/Q-TOF Shimadzu LCMS-9030

Nový hmotnostní spektrometr firmy Shimadzu spojuje světově nejrychlejší a nejcitlivější kvadrupólovou technologii s TOF architekturou.

Článek | Osobnosti

Karel Ubik: Historie hmotnostní spektrometrie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Pod celým spektrometrem ve tvaru L byl na odstranění vibrací vystavěn 20 cm vysoký blok skládající se z vrstev betonu, korku, olova a plastu.
 

Podobné články


Článek | Produkt

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Nový LC/Q-TOF Shimadzu LCMS-9030

Nový hmotnostní spektrometr firmy Shimadzu spojuje světově nejrychlejší a nejcitlivější kvadrupólovou technologii s TOF architekturou.

Článek | Osobnosti

Karel Ubik: Historie hmotnostní spektrometrie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Pod celým spektrometrem ve tvaru L byl na odstranění vibrací vystavěn 20 cm vysoký blok skládající se z vrstev betonu, korku, olova a plastu.
 

Podobné články


Článek | Produkt

21. Škola hmotnostní spektrometrie: Nový LC/Q-TOF Shimadzu LCMS-9030

Nový hmotnostní spektrometr firmy Shimadzu spojuje světově nejrychlejší a nejcitlivější kvadrupólovou technologii s TOF architekturou.

Článek | Osobnosti

Karel Ubik: Historie hmotnostní spektrometrie v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Pod celým spektrometrem ve tvaru L byl na odstranění vibrací vystavěn 20 cm vysoký blok skládající se z vrstev betonu, korku, olova a plastu.