LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
RADANAL
RADANAL
Je společnost zabývající se výzkumem a vývojem, prodejem a aplikační podporou chromatografických metod včetně chromatografického spotřebního materiálu. Společnost je organizátorem mezinárodní konference INDC a konference VITATOX.
Tagy
Video
Vědecký článek
Potraviny
Zdraví
Logo of LinkedIn

Doporučuji se propít ke zdraví - Stanovení antioxidantů pomocí FIA-ECD a UHPLC-MS

Čt, 4.3.2021
| Originální článek z: RADANAL
Alena Semrádová a Aleš Horna si v Oldschooler's s Tomášem Nezmeškalem povídali o ušlechtilém vínu a blahodárném vlivu kultivovaného alkoholu na lidský organismus, které jsme doplnili o analytická data.
Video placeholder

OLDSCHOOLER'S: Doporučuji se propít ke zdraví

Od roku 2018 se na našem pracovišti Institutu Nutrice a Diagnostiky s.r.o. v Pardubicích zabýváme průtokovou injekční analýzou ve spojení s multikanálovou elektrochemickou detekcí (FIA-ECD). K téhle originální metodě jsme dospěli po více než 20 letech zkušeností s elektrochemickou detekcí HPLC. FIA-ECD se ukazuje jako jediné možné řešení pro hodnocení antioxidačních látek ve stovkách vzorků extraktů z ovoce, listů, kůry stromů a bylin. Zajímavým zjištěním je i sledování celkové antioxidační aktivity moči ve vztahu k lidskému zdraví.

V případě zájmu o stanovení konkrétních látek ve víně (ve vztahu ke zdraví např. resveratrol, rutin, quercetin) je na našem pracovišti volena metoda UPLC-MS/MS (Thermo Fisher Scientific – Ultimate 3000/TSQ Quantum Access Max) – vysokoúčinná kapalinová chromatografie s detekcí na trojitém kvadrupólu.

Oldschooler's s jsou rozhovory s Tomášem Nezmeškalem, kde veteráni z veřejného prostoru odhalují příběhy a historky, které od nich ještě nezazněly.

Stanovení celkové antioxidační aktivity v biologickém materiálu pomocí FIA-ECD metody

Naše laboratoř se dlouhodobě zabývá využití elektrochemie pro studium bioaktivních látek. Byla vyvinuta metoda průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí (FIA-ECD) pro hodnocení celkové antioxidační aktivity nápojů, potravních doplňků a extraktů z ovoce, listí a bylin. Tato metoda je založená na měření náboje v μC a poskytuje objektivní srovnání schopností antioxidačních látek předávat náboj nezávisle na matrici. Byla použita pro hodnocení celkové antioxidační aktivity lidské moče. Metoda poskytuje velmi zajímavé srovnání.

RADANAL: Obrázek 1: Vzorky moči analyzované FIA-ECD.RADANAL: Obrázek 1: Vzorky moči analyzované FIA-ECD.

FIA-ECD

Přístrojové vybavení pro FIA-ECD:
 • Model 582 Solvent Delivery Module
 • Model 542 HPLC Autosampler
 • Elektrochemický detektor Coularray Detector ESA, Model 5600A (ESA Inc, USA)
FIA-ECD podmínky:
 • Mobilní fáze: 90 % KH2PO40,05M + 10% ACN (pH 4,8)Průtok: 1 ml/min
 • Isokratický proces
 • Nástřik: 10 μl
 • Potenciály: 200, 400, 600 a 800 mV
 • Čas analýzy: 1,1 min
 • Vzorek zředěný mobilní fází 1 : 3 (plná moč : mobilní fáze)

RADANAL: Obrázek 2: Přístrojové vybavení pro FIA-ECD - pumpy, autosampler, CoulArraydetektor a analyzátorRADANAL: Obrázek 2: Přístrojové vybavení pro FIA-ECD - pumpy, autosampler, CoulArraydetektor a analyzátor

HPLC-MS/MS

Přístrojové vybavení pro HPLC-MS/MS:
 • UltiMate 3000 Binary RSLC
 • TSQ Quantum Access Max s ionizací elektrosprejem H–ESI (ThermoFisher Scientific, USA)
HPLC podmínky:

Kolona: Kinetex F5 100 Å 1,7 μm 50 x 2,1 mm (Phenomenex)

 • Univerzální předkolona: Zorbax Eclipse XDB-C18, 4,6 x 5 mm, 1,8μm (Agilent)
 • Mobilní fáze A: 0,1 obj. % kyseliny mravenčí ve vodě
 • Mobilní fáze B: 0,1 obj. % kyseliny mravenčí v methanolu
MS Parametry:
 • Ionizační mód: ESI+
 • Scenovací mód: SRM
 • Čas skenovacího cyklu: 0,5 s
 • Tlak kolizního plynu: 1,5 mTorr
 • Teplota kapiláry: 325 °C
 • Teplota odpařovací jednotky: 300 °C
 • Tlak sušícího plynu: 45 arb units
 • Tlak čistícího plynu: 2 arb units
 • Hodnota sprejovacího napětí: 3300 V

Výsledky

Pomocí vyvinuté FIA-ECD metody byla zjištěna celková antioxidační aktivita ve vzorcích sbírané moči šedesátiletého dobrovolníka v období prosinec 2017 až listopad 2018 (celkem 281 vzorků). Ve vzorcích byly pomocí HPLC-MS/MS kvantifikovány markery oxidačního poškození DNA (8-hydroxy-2'-deoxyguanosin) a RNA (8-hydroxyguanosin).V rámci studie byla posuzována souvislost mezi hladinami markerů poškození nukleových kyselin v moči a hladinami antioxidační aktivity lidské moče.

RADANAL: Obrázek 3: Stanovení celkové antioxidační aktivity ve vybraných vzorcích pomocí průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí.RADANAL: Obrázek 3: Stanovení celkové antioxidační aktivity ve vybraných vzorcích pomocí průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí.

Průměrná hodnota antioxidační aktivity vzorků moči (FIA-ECD) byla nalezena 360 ± 128 µC/ml a pohybovala se od 88 µC/ml do 872 µC/ml. Koncentrační hladiny biomarkerů sledovaných metodou HPLC-MS/MS se pohybovaly v rozmezí hodnot 1,5 - 163 ng/ml (8-hydroxyguanosin) a 0,1 - 103 ng/ml (8-hydroxy-2´-deoxyguanosin). Průběh nalezených koncentračních hladin analytů nekoreloval s antioxidační aktivitou moče. Bylo zjištěno, že z hlediska antioxidační aktivity může být lidská moč hodnotnější než kvalitní červené víno.

RADANAL: Obrázek 4: Grafické srovnání výsledků měření celkové antioxidační aktivity plné moče metodou FIA-ECD a měření koncentrace dvou biomarkerů metodou UPLC-MS/MSRADANAL: Obrázek 4: Grafické srovnání výsledků měření celkové antioxidační aktivity plné moče metodou FIA-ECD a měření koncentrace dvou biomarkerů metodou UPLC-MS/MS

Další informace a příspěvky naleznete na profilu společnosti RADANAL na portálech LabRulez.
RADANAL
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Improved LC/MS Performance to Determine Polar Nitrosamines Using the Agilent 1260 Infinity II Hybrid Multisampler

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

SQ Detector 2

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Halogens and sulfur in solid samples according to EN 17813

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Životní prostředí

Determination of carbohydrates in peanuts by HPAE-PAD

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Targeted PFAS Analysis in Industrial Wastewater Using the Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)
Článek | Video

Záznam přednášky: Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi (solid-phase extraction, SPE) (Watrex Praha/LABOREXPO)

Záznam odborné přednášky Marka Minárika (Watrex Praha) z veletrhu LABOREXPO 2024 na téma Streamline OLE 200 a Watrex xTrovert™ FLEX-O™ - Nové možnosti automatizace extrakce na tuhé fázi.
Watrex Praha
tag
share
more
Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF
Článek | Produkt

Tři rozměry separace komplexních vzorků: Agilent 6560 Ion Mobility QTOF

Pro nejnáročnější aplikace je určen nový Agilent 6560 Ion Mobility QTOF, který do LC/MS přináší třetí separační rozměr: iontovou mobilitu v homogenním elektrickém poli (uniform field ion mobility).
Altium International
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.