Inteligentní kapalinový chromatograf Shimadzu řady i-Series

St, 24.2.2021
| Originální článek z: Shimadzu/Ondřej Hillmich
Shimadzu představuje kompaktní HPLC systém Advanced i-Series, který přináší vyšší efektivitu práce s flexibilnějším pracovním stylem. Zažijte i Vy nový pracovní přístup k analýze HPLC s přístroji Shimadzu.
Video placeholder
  • Foto: Shimadzu: Inteligentní kapalinový chromatograf Shimadzu řady i-Series
  • Video: Shimadzu: Advanced i-Series: The i-volution in HPLC analysis continues

Dva modely nového modelu Advanced i-Series v sobě kombinují vlastnosti systémů Prominence-i HPLC a Nexera-i UHPLC jako inteligentní funkce, vysokorychlostní analýzu a možnost práce na dálku.

HPLC model: LC-2050 (tlaková odolnost 50 MPa)

K dispozici jsou 3 typy konfigurace systému podle volby detektoru (UV, PDA, bez detektoru), které vyhovují vašim analytickým metodám a cílům. Kromě toho nabízíme modely s/bez chlazení autosampleru. Každý kompakt může být doplněn o další detektory (Fluorescenční, vodivostní, refraktometrický, ELSD, MS).

Shimadzu: Advanced i-Series LC-2050

UHPLC model: LC-2060 (tlaková odolnost 70 MPa)

Toto je náš model 70 MPa UHPLC. Systému přenosu metod poskytuje vynikající podporu pro spouštění metod UHPLC a HPLC na jednom zařízení.

Shimadzu: Advanced i-Series LC-2060

INOVACE

Vzdálený provoz a monitorování přístroje umožňuje provádet analytické činnosti na dálku, čímž se zkracuje čas strávený v laboratoři.

V softwaru může uživatel nově využít funkci FlowPilot. Při spuštění systému se postupně navyšuje průtok mobilní fáze na požadovanou hodnotu, aby nedocházalo k příliš velké tlakové změně na HPLC koloně. Tím ochraňuje kolonu a zajišťuje její delší životnost.

Shimadzu: FlowPilot - Automatizace manuálních operací

Další zajímavou novinkou je online monitoring mobilní fáze. Na rezervoáru jsou nově umístěny speciální váhy, pomocí kterých se neustále (gravimetricky) přepočítává aktuální stav mobilní fáze pro analýzu a uživateli již nenastane situace, kdy je mobilní fáze během sekvence analýz zcela vyčerpána a tím systém zavzdušněn. Při nedostatku mobilní fáze Vás systém na tento problém sám upozorní a to kromě pracovního PC také vzdáleně na Vaše chytré zařízení (telefon, tablet a další…).

Funkce dálkového ovládání/monitorování nebylo nikdy snazší. Shimadzu přináší tzv. LabSolution Direct software, pomocí kterého můžete ovládat a kontrolovat přístroj mimo laboratoř, implementovat předem nakonfigurované metody a sekvence analýz ze vzdálených míst z vašeho webového prohlížeče. Vzdálený přístup razantně zvyšuje efektivitu práce analytika, uživatel může monitorovat stav jeho analýzy z pohodlí domova nebo kanceláře.

Shimadzu: Online monitoring mobilní fáze a LabSolution Direct software pro vzdálenou správu

INTELIGENCE

Software umožňuje automatickou detekci bublin pomocí „Auto-recovery funkce“. To je moment, kterému se ve své pracovním životě nevyhne žádný chromatografista. Tyto bubliny vznikají v systému nejčastěji při používání rychlé změny gradientu a směšování složek jako je například voda a 100% methanol.

Systém si sám uvědomí, že na pumpě začal typicky pro přítomnost bublin v systému kolísat tlak. Software zastaví probíhající analýzu, provede proplach přístroje, ekvilibraci, nastříkne poslední nezanalyzovaný vzorek a dokončí celou nastavenou sekvenci analýz. To vše dokáže systém bez přítomnosti analytika. Tím přispívá k bezproblémovému chodu laboratoře bez otravných a zbytečných opakování analýz.

Softwarová integrace zajišťuje spolehlivost dat i vyšší efektivitu práce. Funkce i-PeakFinder umožňuje automatickou integraci píků chromatogramu a umožňuje tak zpracování velkého objemu dat. Patentovaný algoritmus integrace píků zajišťuje, aby se do výsledků nedostaly různá zvlnění baseliny nebo šum chromatogramu a navíc provede správné integrování píků.

Shimadzu i-PeakFinder umožňující automatickou integraci píků chromatogramu

Další důležitou komponentou softwaru je i-PDeA dekonvoluce. Ta využívá metodu vícerozměrného rozlišení křivky střídáním nejmenších čtverců (MCR-ALS), která umožňuje kvalitativní a kvantitativní analýzu nedostatečně separovaného (rozlišeného) píku. i-PDeA lze také použít pro kontrolu čistoty analyzovaných látek. (K dispozici pouze při použití detektoru PDA a LabSolutions).

Shimadzu i-PDeA dekonvoluce

INTUICE

Intuitivní provoz a údržba usnadňují vynikající výkon přístroje a trvale zajišťují spolehlivou analýzu.

Zjednodušené uživatelské rozhraní znázorňuje kanály toku systému a slouží k vizuální kontrole stavu přístroje. Úpravu metod lze také provádět ze stejné obrazovky. Díky intuitivnímu designu se mohou i uživatelé, kteří jsou v oblasti kapalinové chromatografie zcela noví, pohybovat v softwarovém rozhraní s minimálním zaškolením. To je také důvod, proč se tento kompaktní systém instaluje v rutinních, ne zcela chemických, laboratořích pro analýzu kanabinoidů, mykotoxinů a dalších látek…

Pomocí automatického ověření přístroje si může uživatel snadno zkontrolovat správnou funkčnost všech komponent. Funkce prozkoumá stabilitu čerpání rozpouštědla, přesnost vlnových délek, absorbance, gradientu, přítomnost jakéhokoli driftu/šumu a další parametry. Na základě této autodiagnostiky je poté automaticky vygenerován protokol o stavu přístroje. V tomto protokolu je také uvedena životnost spotřebního materiálu přístroje a jeho případná doporučená výměna.

Navíc dotyková obrazovka na HPLC přístroji umožňuje načtení QR kódů, které Vás nasměrují na videa pro údržbu. Uživatel tedy snadno a rychle získá základní informaci o tom, jak vyměnit náhradní díl bez nutnosti zbytečného příjezdu technika, čímž se kromě zvýšení efektivity práce snižují zbytečné náklady na provoz přístroje.

Shimadzu: Intuivní a názorná údržba a flexibilní autosampler modelů LC-2050/LC-2060

Kromě zajímavých softwarových pomůcek přístroj přináší také vylepšený hardware. Na trhu neexistuje lepší systém, který by nabídl současně tak vysokou robustnost a citlivost měření. Autosampler umožňuje přístup do několika segmentů držáků na vialky, čímž umožní operovat s vialkami i během probíhající analýzy a tím práci více analytiků na jednom instrumentu. Navíc autosampler přináší velmi nízký carry-over (možnost kontaminace mezi analýzami), čímž je přístroj vhodný pro vysokocitlivostní analýzy s fluorescenčními nebo MS detektory.

**S novým uvedením tohoto systému na český trh přinášíme také speciální ceny. **

Pro více informací neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce: Mgr. Ondřej Hillmich ([email protected])

Shimadzu: Kompaktní kapalinový chromatograf modelové řady LC-2050/LC-2060

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrite in duloxetine hydrochloride API

Instrumentace
Příprava vzorků, Iontová chromatografie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Farmaceutická analýza

MaxPeak Premier Columns - Small Molecule Application Notebook

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Farmaceutická analýza, Metabolomika

Determination of fluoride in sodium fluoride oral solution using carbonate/bicarbonate eluent

Instrumentace
Iontová chromatografie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific
Zaměření
Farmaceutická analýza

High-Sensitivity Oligonucleotide Analysis Using Ion-Pairing-Free HILIC and TOF LC/MS

Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Škola MS: Phenylová selektivita

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Phenomenex
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Produkt

Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep. Ideální řešení pro medicinální chemii.

Shimadzu, jeden ze světových lídrů v analytické instrumentaci, před rokem uvedlo na trh nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf řady Nexera Prep Series.

Článek | Produkt

Nový Shimadzu LCMS-2050. Zajistěte budoucnost své laboratoře na další dekádu!

Nový hmotnostní spektrometr typu jednoduchý kvadrupól LCMS-2050 kombinuje uživatelskou přívětivost běžného LC detektoru s vynikajícím výkonem hmotnostní detekce.

Článek | Video

Včasné odhalení toxicity 5-fluorouracilu při léčbě rakoviny a nový hmotnostní detektor Shimadzu LCMS-2050

Záznam odborné přednášky Mgr. Ondřeje Hillmicha (Shimadzu) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití automatizované LC/MS/MS v klinické analýze a představené nového Shimadzu LCMS-2050.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: Rychlý vývoj metod s LabSolutions MD

LabSolutions MD Vás provede screeningovou fází, optimalizací metody a ověřením robustnosti. AQbD zajišťuje vývoj spolehlivých a robustních metod a snižuje nároky a čas.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep. Ideální řešení pro medicinální chemii.

Shimadzu, jeden ze světových lídrů v analytické instrumentaci, před rokem uvedlo na trh nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf řady Nexera Prep Series.

Článek | Produkt

Nový Shimadzu LCMS-2050. Zajistěte budoucnost své laboratoře na další dekádu!

Nový hmotnostní spektrometr typu jednoduchý kvadrupól LCMS-2050 kombinuje uživatelskou přívětivost běžného LC detektoru s vynikajícím výkonem hmotnostní detekce.

Článek | Video

Včasné odhalení toxicity 5-fluorouracilu při léčbě rakoviny a nový hmotnostní detektor Shimadzu LCMS-2050

Záznam odborné přednášky Mgr. Ondřeje Hillmicha (Shimadzu) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití automatizované LC/MS/MS v klinické analýze a představené nového Shimadzu LCMS-2050.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: Rychlý vývoj metod s LabSolutions MD

LabSolutions MD Vás provede screeningovou fází, optimalizací metody a ověřením robustnosti. AQbD zajišťuje vývoj spolehlivých a robustních metod a snižuje nároky a čas.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep. Ideální řešení pro medicinální chemii.

Shimadzu, jeden ze světových lídrů v analytické instrumentaci, před rokem uvedlo na trh nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf řady Nexera Prep Series.

Článek | Produkt

Nový Shimadzu LCMS-2050. Zajistěte budoucnost své laboratoře na další dekádu!

Nový hmotnostní spektrometr typu jednoduchý kvadrupól LCMS-2050 kombinuje uživatelskou přívětivost běžného LC detektoru s vynikajícím výkonem hmotnostní detekce.

Článek | Video

Včasné odhalení toxicity 5-fluorouracilu při léčbě rakoviny a nový hmotnostní detektor Shimadzu LCMS-2050

Záznam odborné přednášky Mgr. Ondřeje Hillmicha (Shimadzu) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití automatizované LC/MS/MS v klinické analýze a představené nového Shimadzu LCMS-2050.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: Rychlý vývoj metod s LabSolutions MD

LabSolutions MD Vás provede screeningovou fází, optimalizací metody a ověřením robustnosti. AQbD zajišťuje vývoj spolehlivých a robustních metod a snižuje nároky a čas.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Preparativní a purifikační kapalinový chromatograf – Nexera Prep. Ideální řešení pro medicinální chemii.

Shimadzu, jeden ze světových lídrů v analytické instrumentaci, před rokem uvedlo na trh nový preparativní a purifikační kapalinový chromatograf řady Nexera Prep Series.

Článek | Produkt

Nový Shimadzu LCMS-2050. Zajistěte budoucnost své laboratoře na další dekádu!

Nový hmotnostní spektrometr typu jednoduchý kvadrupól LCMS-2050 kombinuje uživatelskou přívětivost běžného LC detektoru s vynikajícím výkonem hmotnostní detekce.

Článek | Video

Včasné odhalení toxicity 5-fluorouracilu při léčbě rakoviny a nový hmotnostní detektor Shimadzu LCMS-2050

Záznam odborné přednášky Mgr. Ondřeje Hillmicha (Shimadzu) z veletrhu LABOREXPO 2022 na téma využití automatizované LC/MS/MS v klinické analýze a představené nového Shimadzu LCMS-2050.

Článek | Přednáška

HPLC.cz: Rychlý vývoj metod s LabSolutions MD

LabSolutions MD Vás provede screeningovou fází, optimalizací metody a ověřením robustnosti. AQbD zajišťuje vývoj spolehlivých a robustních metod a snižuje nároky a čas.