LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

IDENTIFIKACE REZIDUÍ IMPROVIZOVANÝCH VÝBUŠNIN FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝMI ANALYTICKÝMI METODAMI ZA REÁLNÝCH PODMÍNEK PO VÝBUCHU

 

Podobná PDF

Toggle
Ze stránek knihy na čtenáře znovu promluví poutavé vyprávění československých pamětníků. Tentokráte je jich 13 a jsou to: Pavel Jandera, Dušan Berek, Jaroslav Franc, Václav Ineman, Jozef Lehotay, Miroslav Flieger, Miroslav Macka, Zbyněk Plzák, Milan Popl, Karel Šlajz, František Švec,…
Klíčová slova
chromatografie, chromatografiejsem, jsemjsme, jsmepro, proústavu, ústavujako, jakokapalinové, kapalinovésme, smekolony, kolonypři, přihplc, hplcbyl, bylchemie, chemieseparace, separacemobilní
RYCHLÉ CHROMATOGRAFICKÉ SEPARACE
2019|Waters|Vědecké články
Chem. Listy 113, 407–414(2019) Referát RYCHLÉ CHROMATOGRAFICKÉ SEPARACE LUCIE BOROVCOVÁ, VLADIMÍR HAVLÍČEK a KAREL LEMR s technikami konvenčními. Mezi tyto techniky, dnes již běžně používané, řadíme ultra-vysokoúčinnou kapalinou chromatografii (UHPLC), která pro zvýšení účinnosti separace může využívat stacionární fáze s…
Klíčová slova
separací, separacíreferát, referátpři, přiuhpsfc, uhpsfcseparace, separacerychlých, rychlýchrychlé, rychléchromatografie, chromatografiechromatografických, chromatografickýchuhplc, uhplcčástic, částicčastěji, častějichromatografické, chromatografickéstacionárních, stacionárníchnachází
Referáty Chem. Listy 93, 670 - 677 (1999) VYUŽITI FIELD-FLOW FRAKCIONACE PRO MERENI VLASTNOSTI MAKROMOLEKUL A ČÁSTIC duje zlepšené separační metody s větším rozsahem použití a rozlišením. Rovněž pro biomedicinský výzkum je často nezbytná separace komplexních vzorků biologických makromolekul a…
Klíčová slova
fff, fffmodu, modupole, poleanalytu, analytukanálu, kanálunosné, nosnéeluční, elučníkapaliny, kapalinytoku, tokureferáty, referátypro, prorychlost, rychlostfokusační, fokusačnírychlosti, rychlostielučního
IONIZACE ELEKTROSPREJEM
2020||Vědecké články
Chem. Listy 114, 169−178 (2020) Referát IONIZACE ELEKTROSPREJEM Karel Lemr a Lucie Borovcová Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, elektrosprej, nanoelektrosprej, separační techniky, vícenásobně nabité ionty stejné době jako J. Fenn, publikovali nezávisle elektrosprejová hmotnostní spektra malých molekul L. N. Galla a…
Klíčová slova
referát, referátsprejovací, sprejovacíkapiláry, kapiláryelektrosprejem, elektrosprejemiontů, iontůelektrosprej, elektrosprejnebo, nebomůže, můžekapky, kapkymezi, mezipro, provzorku, vzorkuelektrosprejování, elektrosprejováníionizaci, ionizacipři
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.