LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 98, 396−405 (2004) Referáty SÚČASNÉ METÓDY A NOVÉ TRENDY V IZOLÁCII REZÍDUÍ PESTICÍDOV Z BEZTUKOVÝCH POTRAVÍN tografiou alebo STN EN 1528 – Tukové potraviny, Stanovenie pesticídov a polychlórovaných bifenylov (PCB)). Maximálne reziduálne limity definované jednotlivými štátmi a medzinárodnými…
Klíčová slova
pesticídov, pesticídovrezíduí, rezíduíreferáty, referátyextrakcia, extrakciametódy, metódypesticídy, pesticídymatrice, matriceextrakcie, extrakcieacetonitril, acetonitrilizoláciu, izoláciupotrebné, potrebnéacetón, acetónjablká, jablkákoextrahovaných, koextrahovanýchextraktu
Chem. Listy 111, 251257(2017) Referát EXTRAKTY AKO MODERNÁ LIEKOVÁ FORMA PRE PRÍRODNÉ LIEČIVÁ SLAVOMÍR KURHAJECa,b, DANA SABADKOVÁb, ALEŠ FRANCb a DAVID VETCHÝb súčasťou liekopisov. Cieľom tohto článku je vymedziť súčasnú podobu klasifikácie rastlinných extraktov v súlade s liekopismi a zdokumentovať…
Klíčová slova
extrakcia, extrakciafázou, fázoumetódy, metódyextrakciu, extrakciureferát, referátextrakčné, extrakčnétuhou, tuhouautomatizácie, automatizácieurýchlená, urýchlenáselektívna, selektívnalátok, látokrozpúšťadlá, rozpúšťadláalebo, alebopri, primožnosť
Chem. Listy 112, 222226(2018) Referát EXTRAKČNÉ METÓDY A TECHNIKY STANOVENIA JÓDU V PRÍRODNÝCH MATERIÁLOCH V extrémne kyslom a oxidačnom prostredí v prítomnosti vody môžu vznikať aj kyselina jódna (HIO) a kyselina jodičná (HIO3). Jodistany (IO4–) sú stabilné v alkalickom prostredí6.…
Klíčová slova
jódu, jóduviazaná, viazanáreferát, referátmetód, metódiodine, iodinestanovenia, stanoveniamôže, môžecelkového, celkovéhoextrémne, extrémnekyslých, kyslýchoxidoch, oxidochmateriáloch, materiálochindukčne, indukčneobsahu, obsahujód
Chem. Listy 114, 760−769 (2020) Referát VYUŽITIE CHROMATOGRAFICKÝCH METÓD NA CHARAKTERIZÁCIU PRODUKTOV STARNUTIA CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV Katarína Hroboňová, Michal Jablonský, Milan Králik a Katarína Vizárová je zhrnuté v tab. I. Techniky kvapalinovej a plynovej chromatografie v spojení s pokročilými detektormi našli…
Klíčová slova
papiera, papierametód, metódstanovenie, stanoveniereferát, referátextraktoch, extraktochcelulózy, celulózyfenolových, fenolovýchseparácie, separácieextrakcia, extrakciatabuľka, tabuľkametódy, metódyprehľad, prehľadproduktov, produktovdetekcie, detekciepodmienky
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.