VEDOUCÍ LABORATOŘE ANALYTICKÉHO VÝVOJE METOD

Neaktivní

Synthon

Společnost Synthon s.r.o. v České republice je plně integrovaná pobočka Synthonu, která se věnuje výzkumu, vývoji a výrobě API (aktivní léčivé substance). Hlavními aktivitami pobočky jsou chemický a analytický výzkum a vývoj, pilotní poloprovoz a komerční výrobní provoz. Výrobní zařízení jsou přizpůsobena pro nakládání s látkami s nejvyšším rizikem expozice (OEB), což umožňuje práci s vysoce účinnými aktivními léčivými látkami.

Náš trvalý úspěch závisí na kvalitě našich lidí. Snažíme se proto vyhledávat, přijímat a odměňovat talentované muže a ženy, kteří sdílejí stejné hodnoty, mají podnikatelské myšlení a dokážou nezištně a obětavě spolupracovat s ostatními členy týmu pro blaho naší společnosti a pro dosažení našich ambiciozních cílů.

Naše zaměstnance motivuje touha přispět k tvorbě cenově dostupných, bezpečných a účinných léčivých přípravků. Jsme přesvědčeni, že lidé, kteří pracují pro Synthon, tak činí s hrdostí a skutečným uspokojením ze své práce, což je jeden z prvořadých cílů naší personální politiky.

Závazek sloužit pacientům

Věříme, že úspěch není jen to, čeho dosáhnete, ale spočívá i v tom, jak toho dosáhnete. Máme tedy zájem, aby naši spolupracovníci dokázali uvažovat v širších souvislostech, orientovali se v celkové problematice a nebyli limitováni jen svou profesní specializací.

Stručně řečeno, potřebujeme týmové hráče, kteří jsou ochotni se podělit o své znalosti s odborníky z jiných vědních oborů a kteří jsou připraveni usilovně pracovat na vytvoření komerčně životaschopných produktů. A především vítáme ty, kteří sdílejí naše odhodlání dodávat důležité léčivé přípravky našim koncovým zákazníkům – pacientům.

Synthon kultura a hodnoty

Klíčové hodnoty jsou ty, které považujeme za natolik zásadní, že se jich budeme držet bez ohledu na to, zda přinášejí odměnu či zda se případně stávají konkurenční nevýhodou.

Proč pracovat v Synthonu

Hledáte práci ve stabilní firmě a v zajímavém oboru? Chcete pracovat v kolektivu příjemných, vzdělaných a energií nabitých lidí? Pak jste v Synthonu na správném místě.

VEDOUCÍ LABORATOŘE ANALYTICKÉHO VÝVOJE METOD

Stručná charakteristika:

Hledáme dynamického, proaktivního a inovativního vedoucího týmu s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti analytické chemie ve farmaceutickém průmyslu. Budete zodpovědný/á za vedení, koučování a za dohled nad analytickou výzkumnou skupinou (Analytical Research Group, ARG), která se skládá z týmu specialistů, projektových manažerů, výzkumných pracovníků a laboratorních techniků. Váš tým se bude skládat z 20 odborníků a je zodpovědný především za vývoj metod, plánování a provádění analytické podpory pro projekty, které se týkají výzkumu a vývoje. Poohlížíme se po někom, kdo povede svůj tým k implementaci aktuálních znalostí nejmodernějších technik v této oblasti. Budete součástí vedoucího R&D týmu a také rozšířeného manažerského týmu společnosti Synthon, s.r.o. Budete úzce spolupracovat i s dalšími odděleními, zejména lokálně (CZ), ale i globálně (Španělsko, Argentina, Chile). Budete reportovat řediteli R&D.

Co Vás čeká:

 • Budete zodpovědný/á za kontinuální rozvoj analytické výzkumné skupiny (zvyšování a udržování odborných znalostí všech pracovníků na oddělení, optimalizace technologií, pracovních postupů i vybavení).

 • Budete úzce spolupracovat s dalšími odděleními (Chemical Research & Development, Technology and Pilot Plant, Pharmaceutical Research and Development, QC a další) při harmonizaci multidisciplinárních projektových týmů a při vývoji stabilních léčivých látek a léčivých přípravků, které neporušují patenty.

 • Budete mít na starosti vedení moderní laboratoře.

 • Budete se podílet na globální analytické podpoře speciálních technik pro další pobočky Synthon - MS, PSD atd., včetně podpory registrací.

 • Jako jeden z členů týmu rozšířeného managementu se budete podílet na diskuzi o strategii a rozvojových problémech společnosti.

 • Vaším úkolem bude stanovit pro své oddělení ambiciózní a inspirativní cíle i vize.

 • Budete komunikovat a spolupracovat s ostatními pobočkami na mezinárodní úrovni a podílet se na strategii společnosti v oblasti analytické chemie.

 • Budete zodpovědný/á za komunikaci a vyjednávání s různými zákazníky.

Co budete potřebovat:

 • VŠ chemického směru v oboru analytické chemie.

 • Praktické zkušenosti s vývojem analytických metod a validací metod jsou nutností.

 • Prokazatelné zkušenosti s vedením týmu v laboratořích, jeho budováním, rozvojem a motivací. (Očekává Vás skupina 20 kolegů, na které se budete moci spolehnout, a oni budou spoléhat na Vás).

 • Zkušenosti s analýzou léčivých látek a léčivých přípravků s využitím některé z následujících technik: HPLC, LC-MS, GC, GC-MS atd.

 • Praxe v režimu GMP je velkou výhodou.

 • Aktivní znalost angličtiny, kterou využijete při denní komunikaci s kolegy z ostatních poboček.

 • Silné komunikační dovednosti.

 • Hledáme nezávislou osobnost, která umí inspirovat a rozvíjet ostatní v týmu a se schopností stanovit ambiciózní cíle.

 • Zkušenosti s plánováním, rozdělováním a delegováním.

 • Otevřenost učit se nové věci a umět aplikovat novinky do praxe.

Co můžeme nabídnout my:

Zaměstnancům přinášíme zajímavou nabídku benefitů nad rámec jejich mzdy. Níže si můžete přečíst ty hlavní z nich. Za nejvýznamnější však v této oblasti považujeme ty charakteristiky Synthonu, které utváří pracovní prostředí a ovlivňují to, jak se u nás lidé cítí. Mezi ně patří moderní pracovní prostředí, špičkové vybavení, přátelská a podporující atmosféra a v neposlední řadě práce, která má skutečně smysl.

Další:

 • Auto i k soukromým účelům
 • Úrazové pojištění
 • Týden dovolené navíc
 • Příspěvek v případě přestěhování
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Příspěvek na životní pojištění
 • Benefitní systém cafeteria
 • Multisport karta
 • Možnost home office
 • Sick days
 • Sportovní a společenské aktivity
 • Příspěvek na stravování (volba mezi jídlem a stravenkou)
 • Příspěvky v případě životních a pracovních výročí, svatby, narození dítěte
 • Firemní rekreační zařízení v Jeseníkách
 • Teplé a studené nápoje na pracovišti zdarma

Pokud Vás tato pozice zaujala, těšíme se a Váš životopis a motivační dopis.

V případě zájmu o pracovní pozici vyplňte formulář na webu Synthon s.r.o.