ANALYTICKÝ CHEMIK Chemická laboratoř HZS

Neaktivní

Akreditovaná chemická laboratoř HZS v Třemošné

Chemické laboratoře Hasičského záchranného sboru České republiky

Chemické laboratoře zabezpečují rychlou a přesnou identifikaci a analytické stanovení vzorků neznámých chemických látek včetně bojových chemických látek. Vzorky pro analýzu jsou odebírány pracovníky výjezdové skupiny chemické laboratoře, jednotkami požární ochrany. V některých případech jsou vzorky ke zpracování dodávány i fyzickými osobami nebo jinými složkami státní správy. Rychlost a přesnost jednotlivých analýz je dána typem vzorku, standardním operačním postupem příslušné metody stanovení a použitým přístrojem ve vybavení laboratoře.

Závěry analýz slouží pro ochranu obyvatelstva a jednotek požární ochrany při vzniku mimořádných událostí, zvláště při závažných haváriích s únikem nebezpečných chemických látek. Výsledkem každé analýzy je zpracování písemného protokolu, který je zasílán příslušným osobám a organizacím, které si vyžádaly analytické zpracování dodaného vzorku.

Pracoviště mají možnost provádět

Analýzy neznámých vzorků s důrazem na důkaz jejich toxických vlastností ve všech typech matric :

 • pevných (zeminy, potraviny, stěry z povrchů),
 • kapalných (pitná a znečištěná voda, barvy, ředidla, rtuť),
 • plynných (vaky s odebraným vzduchem z místa havárie, vzorků ze sorpčních trubiček, SPME vláken, páry organických rozpouštědel apod.).

Stanovení toxických anorganických látek a iontů (např. kyanidů, těžkých kovů - rtuť, olovo, arsen atd.) v hodnotách havarijních koncentrací v kapalných a pevných matricích.

Určení druhu a míry zamoření - znečištění vzorků životního prostředí, organickými chemickými látkami v havarijních koncentracích.

Stanovení stopových množství organických látek (zápachu na předmětech, stopy rozpouštědel, drogy, léky, výbušniny).

Stanovení akcelerantů hoření pro potřebu zjišťování příčin požáru.

Stanovení methanolu v alkoholických nápojích pro potřeby Policie ČR, Celní správy a Státní správy a samosprávy.

Stanovení vybraného biologického znečištění vody koliformní bakterie včetne E.Coli, enterokoky, jako E. faecium a E. faecalis a bakterie Pseudomonas aeruginosa.

Analytický chemik CHL HZS

Akreditovaná chemická laboratoř HZS v Třemošné zabezpečuje rychlou a přesnou identifikaci a analytické stanovení vzorků neznámých chemických látek.

Hlavní pracovní náplň
 • komplexní práce v chemické laboratoři,

 • analytická činnost v terénu při mimořádných událostech,

 • zařazení do výjezdové havarijní skupiny,

 • zabezpečení provozu přístrojů a zařízení v laboratoři i pro mobilní diagnostiku,

 • tvorba analytických protokolů a odborných vyjádření,

 • výcvik a školení příslušníků HZS v oblasti zdolávání chemických havárií,

 • systematická práce na rozšiřování portfolia poskytovaných chemických expertíz.

Požadujeme
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru analytické chemie nebo příbuzných oborů, vhodné i pro studenty doktorského studijního programu,

 • zkušenosti s prací s analytickými instrumentálními technikami GC-MS, GC-FID, FTIR, ICP-OES, XRF, UV-VIS, ad.,

 • schopnost samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, samotnost rozhodování,

 • schopnost řešit krizové situace,

 • uživatelskou znalost práce s PC, MS Word a Excel,

 • odpovídající zdravotní stav, fyzická způsobilost, trestní bezúhonnost viz zákon 361/2003 Sb.,

 • řidičské oprávnění skupiny B (C a E výhodou),

 • znalost anglického či německého jazyka výhodou,

 • praxi v analytické laboratoři výhodou,

 • zkušenost se systémy řízení kvality výhodou,

 • časová flexibilita.

Nabízíme
 • zařazení do 7. tarifní třídy viz. zákon 361/2003 Sb.,

 • pružnou pracovní dobu,

 • 6 týdnů dovolené,

 • práci s rozsáhlou škálou instrumentace v analytické laboratoři,

 • výkonnostní / cílové odměny,

 • příspěvek zaměstnavatele na stravování,

 • interní i externí odborné vzdělávání,

 • možnost dalšího profesního vzdělávání.

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2023

Žádost o přijetí do služebního poměru, motivační dopis, strukturovaným profesní životopis a kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zašlete na: NA

HZS: Hasiči z chemických laboratoří se zúčastnili mezinárodního CBRN tréninku Rakousku