LABORANT | LabRulez LCMS

LABORANT

Neaktivní

Státní zdravotní ústav v Praze

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002. Statutárním orgánem ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Sídlem ústavu je Praha.

V § 86 citovaného zákona se uvádí, že ústav se zřizuje k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva.

Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.

LABORANT

Státní zdravotní ústav v Praze 10 hledá pro Centrum zdraví a životního prostředí, Oddělení prvkové analýzy laboranta

Hlavní náplň činnosti

 • Provádění specializovaných laboratorních prací při přípravě vzorků životního a pracovního prostředí, biologického materiálu a dalších matric (kosmetika, doplňky stravy) pro stopové stanovení prvků, především pomocí mikrovlnné mineralizace vzorků (včetně vytváření programů mineralizace a optimalizace)

Požadujeme

 • SŠ vzdělání v oboru chemie nebo zdravotnictví nebo VOŠ nebo Bc. v oboru chemie, přírodní vědy

 • Schopnost samostatné práce, pečlivost, spolehlivost

 • Ochota učit se novým postupům

 • Praxe v oboru výhodou

 • Uživatelská znalost práce s PC, MS Word a Excel

Nabízíme

 • Platové zařazení podle praxe a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

 • Pružná pracovní doba

 • Příjemné pracovní prostředí a kolektiv

 • Podporu při vzdělávání

 • Příspěvek na penzijní připojištění

 • Příspěvek na stravování – závodní stravování

 • Dovolená v délce 5 týdnů

 • Indispoziční volno – 4 dny v kalendářním roce

 • Kartu MultiSport

 • Firemní školka

 • Možnost ubytování – dle kapacity

Termín nástupu do pracovního pomeru: 15. 6. 2022 nebo dle dohody.

Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručte na kontaktní adresu nebo email.

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.