VŠ ANALYTIK - Oddělení anorganických analýz | LabRulez LCMS

VŠ ANALYTIK - Oddělení anorganických analýz

Neaktivní

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotní ústav je součástí veřejné správy, podílí se na ochraně veřejného zdraví a to zejména:
 • vyšetřováním a měřením složek životních a pracovních podmínek
 • vyšetřováním výrobků
 • vyšetřováním biologického materiálu
 • prováděním biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního dozoru
 • sledováním ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva
 • monitorováním vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek
 • podílením se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví
 • výchovou k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví
 • zpracováváním podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění
 • zpracováváním údajů o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí

VŠ ANALYTIK - Oddělení anorganických analýz

Náplň práce
 • provádění fyzikálně chemických analýz

 • zavádění nových analytických metod

 • vedení řádné dokumentace o prováděných zkouškách

 • spolupráce na zajištění chodu laboratoře

 • tvorba předpisové dokumentace

Požadavky pro přijetí
 • VŠ chemického zaměření, znalost analytické chemie

 • minimálně ukončené bakalářské studium

 • praxe v laboratoři výhodou zejména v oboru analýzy vod

 • znalost AJ (není podmínkou)

 • spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost

Zaměstnanecké výhody a benefity
 • práce na plný úvazek

 • velmi pestrá práce v analytické laboratoři

 • příjemný pracovní kolektiv

 • smlouva na dobu určitou s možným následným prodloužením

 • platové ohodnocení dle dosaženého vzdělání a praxe dle platných předpisů pro státní organizace

 • 5 týdnů dovolené + 2 sick days

 • zázemí státní organizace

 • stravenkový paušál

Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.