LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky (AV ČR) vznikla v roce 1992 jako nástupce někdejší Československé akademie věd. V současnosti ji tvoří komplex 54 veřejných výzkumných institucí.

43. ročník mezinárodní konference Moderní elektrochemické metody

20 - 23. květen 2024
43. ročník mezinárodní konference Moderní Elektrochemické Metody (MEM) se uskuteční v tradičním májovém termínu 20. – 24. května 2024 v Hotelu Bellevue v Jetřichovicích u Děčína.
Bližší informace naleznete zde
43. ročník mezinárodní konference Moderní elektrochemické metody
 1. ročník mezinárodní konference Moderní elektrochemické metody

Zveme Vás na 43. ročník mezinárodní konference Moderní Elektrochemické Metody (MEM) se uskuteční v tradičním májovém termínu 20. – 24. května 2024 v Hotelu Bellevue v Jetřichovicích u Děčína.

Akce je pořádána za odborné spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Brno, Katedry analytické chemie PřF UK, Praha a České společnosti chemické. Konference je podporována firmou Metrohm Česká republika s.r.o.

Záměrem MEM je představit odborné veřejnosti novinky i stávající elektrochemické metody s využitím nejmodernější techniky a materiálů. Neváhejte s přihláškami sdělení z Vašich pracovišť. Jako každoročně je konference otevřena různým formám aktivní účasti – přehledným sdělením, původním pracím i prezentaci firem

Konference si i přes vysokou odbornou úroveň zachovává neformální atmosféru a dostatečný prostor k diskuzím.

 • Místo: Hotel Bellevue, Jetřichovice u Děčína

 • Termín konání: 20. - 24. května 2024

Odborní garanti:
 • prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.,
 • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. Praha BFÚ AV ČR, v.v.i., Brno
 • doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. Katedra analytické chemie PřF UK, Praha
Organizátoři:
 • BEST servis, Ústí nad Labem
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha
 • Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno
 • Katedra analytické chemie, PřF UK, Praha
 • Metrohm

Registrace

 • Registrační přihláška

 • Přihlášky k pasivní i aktivní účasti společně s názvem přednášky zašlete nejpozději do 8. dubna 2024

Účastnický poplatek

(částky jsou uvedeny vč. DPH) vložné vč. sborníku:

 • člen ČSCH - 3.100,- Kč

 • nečlen ČSCH - 3.600,- Kč

 • platba ze zahraničí v CZK - 3.600,- Kč (SEPA platba)

 • plná penze (ubytování + stravné 4 x 1100 Kč) - 4.400,- Kč

 • každý „další“ příspěvek uvedený ve sborníku - 1.500,- Kč

(Na účastnické poplatky bude vystavena faktura na základě zaslané objednávky, která musí obsahovat fakturační údaje plátce. Faktury budou vystavovány v dubnu a platby musí být uhrazeny do 30. 4. 2024.)

Příspěvky do sborníku

Příspěvky do sborníku zašlete do 22. dubna 2024 elektronicky na [email protected].

Stejně jako v minulých letech, i letos budeme usilovat o indexaci sborníku MEM v databázi Web of Science – Conference Proceedings Citation Index (Clarivate). Proto je nutné dodržovat pravidla jednotné úpravy (textu, tabulek, obrázků, stejně jako citací) dle uvedeného vzoru. Nebude-li dodržena předepsaná úprava, nebude příspěvek do sborníku zařazen. Vzor pro zpracování příspěvku v rozsahu od nejméně 3 do nejvýše 5 stránek naleznete níže nebo v příloze.

Vzorem Vám též mohou být sborníky z minulých ročníků

!!!Pozor!!! V letošním roce budou přijímány pouze příspěvky psané v anglickém jazyce!!!

V současné době probíhají jednání o vydání zvláštního konferenčního čísla některého impaktovaného časopisu, ve kterém bude autorům nejlepších příspěvků z letošních MEM nabídnuta možnost publikace. Máte-li o publikování zájem, prosím, uveďte v poznámce na přihlášce. V rámci konferenčního poplatku bude jednotlivci otištěn jeden příspěvek ve sborníku. Každý další bude zpoplatněn, a to i v případě, že se účastník nezúčastní osobně. Úhrada musí být provedena před předáním sborníku do tisku. Prosíme o dodržení termínu, později dodané příspěvky nebudou zařazeny do sborníku. Sborník bude vydán s ISBN a uveřejněn na internetu.

Informace pro přednášející
 • Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor, notebook s OS WIN 10 a s MS PowerPointem 365, a USB portem 2.0 pro připojení USB flash disku.

 • Prezentace příspěvků se předpokládá pouze orální, a to v českém, slovenském či anglickém jazyce.

Doprovodné akce

Odpolední výlet do blízkého okolí.

Akademie věd České republiky
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.