LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
Institute of Analytical Chemistry of the CAS
Předmětem hlavní činnosti Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., je vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, zejména výzkum analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývoj přístrojové techniky jako základu ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních disciplín včetně genomiky, proteomiky, biotechnologií, průmyslové činnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

MSB 2024

19 - 22. květen 2024
40th International Symposium on Microscale Separation and Bioanalysis se bude konat ve dnech 19–22. května 2024 v hotelu Continental v Brně, ČR.
Bližší informace naleznete zde
MSBS 2024: 40th International Symposium on Microscale Separation and Bioanalysis

MSBS 2024: 40th International Symposium on Microscale Separation and Bioanalysis

MSB 2024: 40th International Symposium on Microscale Separation and Bioanalysis

pořádá

Society for Microscale Separations and Bioanalysis

The Society for Microscale Separations and Bioanalysis (SMSB) se zavázala podporovat vývoj a aplikace separací v mikroměřítku. Separace v mikroměřítku umožňují vysoce výkonné a/nebo vysoce výkonné analýzy při snížených nákladech a nižší spotřebě vzorků a rozpouštědel, a jsou proto vysoce konkurenceschopnými analytickými přístupy v současném výzkumu, včetně základních studií, objevování a vývoje léčiv, klinické a forenzní toxikologie, analýzy potravin a -omických přístupů.

Speakers

Plenární řečníci

Petra Dittrich (ETH Zurich)
 • TBA
Andras Guttman (University of Debrecen, University of Pannonia)
 • Analysis of Proteins and Peptides by Native and SDS Capillary Agarose Gel Electrophoresis Online Coupled to Electrospray Ionization Mass Spectrometry
Marek Minárik (Elphogene, s.r.o., Charles University)
 • Applications of DNA Capillary Electrophoresis in Molecular Cancer Diagnostics: Above and Beyond Sanger Sequencing
Milos V. Novotny (Indiana University, Department of Chemistry)
 • Comprehensive N-Glycan Profiling in Cancer Research: Past, Present and Future

Keynote Speakers

Hyun Joo An (Chungnam National University)
 • Comprehensive Characterization of Mammalian Brain N-Glycome: Isomer-Sensitive Nano-LC-MS/MS Analysis and its Application to Alzheimer's Disease Models
Zuzana Bilkova (University of Pardubice)
 • When Microfluidics Meets Magnetic Nanomaterials: Recent Approaches in Bioanalysis
Norberto Guzman (Princeton Biochemicals, Inc.)
 • The Study of Sputome: A Need for Sputum as a Rich Source of Protein Biomarkers for the Non-Invasive Diagnosis of Infectious and Chronic Diseases
Alexander Ivanov (Northeastern University)
 • TBA
Petr Kubáň (Institute of Analytical Chemistry of the Czech Academy of Sciences)
 • TBA
Jan Preisler (Masaryk University)
 • Imaging of Individual Nanoparticles by Mass Spectrometry
Michael Roper (Department of Chemistry & Biochemistry, Florida State University)
 • Bioanalytical Approaches for Monitoring Cellular Communication
Alexandra Ros (Arizona State University)
 • TBA
Cari Sänger – van de Griend (Uppsala University, Kantisto BV)
 • AQbD, ICH Q14 – Should I Bother and What Does This Mean for My CE Method Development?
Govert Somsen (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Multidimensional Assessment of Polymer Nanoparticles
Jan Tkac (Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences)
 • TBA
Hermann Wätzig (University of Braunschweig)
 • Biopharmaceuticals by Capillary Electrophoresis: Mass Spectrometry, Affinity, Isoelectric Focusing, Process Analysis

Předběžný program

Konečný program ústních prezentací bude zveřejněn v polovině března.

Neděle 19. května

Krátké kurzy
Slavnostní zahájení a plenární přednášky
Zahajovací recepce

Pondělí 20. května

Dopolední zasedání
Obědová přestávka a Poster session
Odpolední zasedání

Úterý 21. května

Dopolední zasedání
Polední přestávka a Poster session
Návštěva Mendelova muzea
Konferenční večeře

Středa 22. května

Dopolední zasedání
Přestávka na oběd
Plenární přednášky a závěrečné poznámky

Témata zasedání

Toto sympozium nabízí jedinečné multidisciplinární setkání od mikroměřítkového inženýrství až po separační vědy a jejich aplikace s následujícími tématy konference.

 • Pokroky v oblasti CE a LC separacích v mikroměřítku
 • Nové trendy v MS a IMS pro bioanalýzu
 • Separační systémy v nanorozměrech pro interakční studie
 • Příprava vzorků v mikroměřítku pro bioanalýzu
 • Farmaceutické a biofarmaceutické aplikace
 • Biomarkery pro přesnou medicínu
 • Separace v mikroměřítku pro -omické vědy
 • Separace a detekce nativních proteinů
 • Materiály pro mikrofluidní systémy/laboratoře na čipu
 • Digitální mikrofluidika, kapková mikrofluidika, odstředivá mikrofluidika
 • Technologie výroby senzorů (3D tisk, litografie atd.)
 • Biomarkery a funkcionalizace
 • Mikrofluidní platformy pro integrovanou separaci a detekci
 • Přístroje v místě péče / od systémů "laboratoř na čipu" směrem k aplikacím
 • Pokroky v inženýrství orgánů na čipu

Ceny

Cena za inovace v oblasti mikroměřítkových separací od společnosti SCIEX

(dříve cena Arnolda O. Beckmana)

SCIEX Microscale Separations Innovations Medal and Award (dříve Arnold O. Beckman Award) je každoroční ocenění udělované jednotlivci za pozoruhodné úspěchy v kariéře, přičemž zvláštní pozornost je věnována vývoji nových metod, technik a aplikací s velkým dopadem v oblasti elektricky řízených separací. Cenu podporuje společnost SCIEX, která je klíčovou hnací silou v oblasti technologie kapilární elektroforézy, a zahrnuje medaili, diplom a peněžní odměnu.

Cena Jaroslava Janáka

Cenu Jaroslava Janáka za rozvoj analytické chemie uděluje od roku 2014 Ústav analytické chemie AV ČR vědcům, kteří svou prací významně přispěli k rozvoji analytické chemie.

Cena pro mladé vědecké pracovníky

Cena bude udělena postgraduálnímu studentovi (studentům) nebo postdoktorandovi (postdoktorandům), který (kteří) přednese (přednesou) ústní prezentaci na MSB 2024. Mezinárodní porota složená z vědců posoudí kvalifikované prezentace a vybere vítěze. V případě zájmu o ocenění zasílejte své abstrakty pravidelně prostřednictvím webových stránek konference a přihlášku (abstrakt, doklad o statusu studenta/postdoktoranda a krátký doporučující dopis od školitele) zašlete e-mailem na adresu [email protected].

Cena za nejlepší poster

Cena bude udělena účastníkovi/účastníkům MSB 2024, kteří aktivně prezentují poster během posterových sekcí. V úvahu přicházejí všichni prezentující. Mezinárodní porota složená z vědců posoudí kvalifikované prezentace a vybere vítěze.

Krátké kurzy

Půldenní krátké kurzy jsou nabízeny za příplatek 50 EUR / 1250 Kč na osobu a budou se konat v neděli odpoledne, 19. května 2024, 13:00 - 16:00 hodin. Minimální počet účastníků pro otevření každého krátkého kurzu je 5.

1. Ion Mobility Spectrometry

 • Tim Causon (BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria)
Course Description:

Ion mobility (IM) complements existing analytical methods as it involves millisecond-timescale separations of gas phase ions according to their structure and not only their mass. In combination with mass spectrometry, IM-MS is now a powerful technology that can be applied to very diverse analytical applications. This short course will introduce the basics of IM theory, separation principles, and the derivation of collision cross section (CCS) from IM-MS measurements. Important instrumental aspects of IM spectrometry and IM-MS technologies will be introduced, and application examples from diverse application fields (e.g., food, metabolomics, environmental analysis) shown to highlight how ion mobility be applied successfully in analytical methods.

Instructor:

Assoc. Prof. Tim Causon is an Associate Professor at Institute of Analytical Chemistry, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria). His main areas of research are liquid chromatography, molecular mass spectrometry, and ion mobility-mass spectrometry (IM-MS) addressing diverse analytical method development questions as well as fundamental studies of ionisation and properties of small molecular ions. Current research topics include applications of these analytical techniques for optimization of both upstream (e.g., microbial cell factories) and downstream (e.g., purification) ends of the bioprocessing continuum, fundamental investigations of gas-phase isomers of small molecule systems, and addressing the urgent need for harmonization of IM-MS measurement and reporting standards.Starting in 2024, he will be the co-ordinator of the MSCA Doctoral Network “MobiliTraIN” (Ion Mobility Mass Spectrometry Training Network).

2. Mass Spectrometry Imaging

 • Jan Preisler - Antonin Bednarik (Masaryk University, Brno, Czech Republic)
Course Description:

This course provides a comprehensive understanding of mass spectrometry imaging (MSI) principles and techniques. The most common ionization techniques involved in MSI, namely matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI), desorption electrospray (DESI), secondary ion mass spectrometry (SIMS) and laser ablation inductively-coupled plasma (LA ICP), are reviewed. The MALDI technique is emphasized, as it presents the most widespread MSI platform. Sample preparation methods are discussed in detail, including tissue sectioning and storage, washing protocols, matrix application, and on-tissue reactions. Current instrumentation, a common data format (imzML) structure, software tools for data processing and visualization, selected applications, and the latest achievements in MSI are presented.

Instructors:

Prof. Jan Preisler is a professor of analytical chemistry at Masaryk University in Brno, Czech Republic. He received his Ph.D. with Ed Yeung at Iowa State University, Ames, and spent four years in the group of Barry Karger at Barnett Institute, Boston. His research interests include the development of instrumentation and methods for bioanalytical chemistry, MS imaging, time-of-flight mass spectrometers, characterization and analytical applications of nanoparticles, single-particle analysis, and development of new sample introduction techniques for inductively coupled plasma mass spectrometry. He pioneered the use of kHz lasers to increase the throughput of matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry in imaging applications and to detect parallel column separations.

Antonin Bednarik, Ph.D. is a postdoc researcher at Masaryk University in Brno, Czech Republic. His research activities include the development of MALDI MS and MSI instrumentation, analysis of volatile organic compounds, the development of novel MSI techniques, and applications of MSI in the analysis of nanoparticles and lipidomics. After receiving his Ph.D., he spent one year as a postdoc in the group of Klaus Dreisewerd in Münster, where he developed on-tissue Paternò Büchi derivatization protocol for MALDI MSI of lipid double bond positional isomers. He continues studying on-tissue derivatization reactions for MSI of lipid isomers and their potential in clinical applications.

3. Introduction to Miniaturization and Microfluidics

 • Petr Kuban - Jakub Novotny - Tomas Vaclavek - Jana Krivankova (Institute of Analytical Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic)
Course Description:

The main objective of this short course is to provide the participants with an overview of the basic concepts of miniaturization and microfluidic technology. We will discuss the fundamentals of microfabrication techniques involved in manufacturing of microfluidic devices as well as what are the main benefits of utilizing such devices in analytical chemistry. In a series of lectures the participants will first gain knowledge and skills on two major techniques for fabricating microfluidic devices in glass and polymeric materials. The techniques will include glass chip fabrication techniques, such as photolithography, metal deposition, and etching. The information regarding the fabrication of plastic- and polymer-based systems, such as PDMS chips, will encompass casting and other soft lithography techniques. Eventually there will be a comprehensive lecture on 3D printing, showing 3D printing techniques, such as FDM and SLA, discussing the advantages of various printing materials, economic and sustainability aspects, etc., and showing practical examples of a 3D printed casing for a microfluidic devices. The participants will also gain knowledge on other computer-controlled methods associated with the fabrication of microfluidic devices, such as CNC micromachining. Last but not least the control of microfluidic devices with the use of Arduino microcontroller, basic programming using the IDE and examples of use of Arduino in analytical instruments will be shown. Additionally, specific applications like single-cell analysis and droplet microfluidics, and more will be discussed as a part of this course.

Instructors:

Assoc. Prof. Petr Kuban obtained his doctorate from the Department of Analytical Chemistry, Stockholm University, Sweden and spent three years as a post-doc at the Department of Chemistry and Biochemistry, Texas Tech University, USA. Currently he is the Head of the Department of Bioanalytical Instrumentation at the Institute of Analytical Chemistry of Czech Academy of Sciences in Brno, Czech Republic. His main research interests include micro-column separation techniques such as capillary electrophoresis and HPLC, flow injection analysis, sample pretreatment and preconcentration, miniaturization, microfluidics and development of novel analytical instrumentation for clinical diagnostics.

Jakub Novotny, Ph.D. aimed his Ph.D. studies at the Institute of Analytical Chemistry (IAC) of the CAS in Brno, Czech Republic, towards the applications of microfluidics in biochemistry, with a specific emphasis on microfabrication methods. This involved the development of microfluidic devices using CNC fabrication methods (e.g. micro-milling), 3D printing, and photolithography. During his postdoctoral research in Lund, Sweden, he explored the techniques related to the field of acoustofluidics (study of the interaction of soundwaves with fluids and dispersed particles at the microscale). Now as a research assistant back at the IAC, his work continues to revolve around acoustofluidics and the development of acousto/microfluidic devices.

Tomas Vaclavek, Ph.D. has received his Ph.D. in Biochemistry from the Masaryk University, developing various microfluidic systems focused on single-cell manipulation, non-optical particle detection, intracellular compound isolation with subsequent analysis by mass spectrometry. His collaborations provided valuable experience with miniaturization of biosensing systems or development of microfluidic interfaces for 2D liquid separations. Currently, he develops micromachined nanospray interfaces as ion sources for highly-sensitive bioanalyses.

Jana Krivankova, Ph.D. passed her doctoral studies at the Institute of Analytical Chemistry of the Czech Academy of Sciences in Brno. Since 2016, she explored the research related to the fabrication techniques, focused on development and optimization of droplet-based microfluidic devices. Today’s research deals with application of photon-conversion nanoparticles and automation on microfluidic chips for detection of clinically relevant protein markers.

Komise

Lokální organizační komise

Frantisek FORET, Institute of Analytical Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic
Jana LAVICKA, Institute of Analytical Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic
Jan PRIKRYL, Institute of Analytical Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic
Petr KUBAN, Institute of Analytical Chemistry of the Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic

Vědeckí komise

Zuzana BILKOVA, University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic
Doo Soo CHUNG, Seoul National University, Seoul, Korea
Petra DITTRICH, ETH Zürich, Basel, Switzerland
Andras GUTTMAN, University of Debrecen, Debrecen, Hungary
Lisa HOLLAND, West Virginia University, Morgantown, WV, USA
Alexander IVANOV, Northeastern University, Boston, MA, USA
Jörg KUTTER, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
Christian NEUSUSS, Aalen University, Aalen, Germany
Cari SANGER, Kantisto, Baarn, The Netherlands
Govert W. SOMSEN, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands
Frantisek SVEC, Charles University, Hradec Kralove, Czech Republic
Myriam TAVERNA, Paris-Saclay University, Paris, France
Karen WALDRON, University of Montreal, Montreal, Canada
Susanne WIEDMER, University of Helsinki, Helsinki, Finland

Pokyny k abstraktům

Před odesláním abstraktu se nejprve zaregistrujte: Registrace

Pokud jste se již zaregistrovali, můžete abstrakt odeslat: Přihlásit abstrakt.

Další informace naleznete níže.

Termíny pro předkládání abstraktů

Ústní prezentace - PŘIHLÁŠKY JSOU UZAVŘENY
Posterová prezentace - do 30. dubna 2024.

Peer Review

Předložené abstrakty budou posouzeny vědeckým výborem MSB 2024 dvojitě zaslepeným způsobem. Recenzenti nebudou mít přístup k vašemu jménu, instituci ani pozici. Hodnocení bude založeno výhradně na vědeckých informacích uvedených v abstraktu.

Při hodnocení každého abstraktu budou použita čtyři kritéria: originalita práce, kvalita abstraktu/technického popisu, relevance k tématům sympozia, relevance pro oblast mikroskopických separací a bioanalýzy.

Požadavky na abstrakt

 • Vědci s novými výsledky v oblastech relevantních pro toto setkání jsou vyzýváni, aby předložili abstrakt online ke zvážení pro ústní nebo posterovou prezentaci.
 • Každý účastník může předložit jeden abstrakt jako prezentující autor.
 • Prezentující autor musí být registrován jako delegát a zaplatit požadovaný poplatek do termínu registrace.
 • Všichni přednášející s ústní prezentací, kteří jsou v den ukončení zasedání postgraduálními studenty nebo postdoktorandy, mají nárok na cenu pro mladé vědce v závislosti na dostupnosti.
 • Všechny abstrakty musí být napsány výhradně v angličtině (včetně názvu, textu abstraktu, jmen autorů a afiliací).
 • Další informace o tematických oblastech a termínech pro zasílání abstraktů naleznete laskavě v odkazech Key Dates & Topics.
 • Pokud nemůžete abstrakt předložit před obdržením souhlasu společnosti do data uzávěrky abstraktů (viz Klíčová data), předložte prosím zástupný text s názvem, autory a stručným popisem druhu materiálu, který chcete prezentovat, a uveďte, kdy očekáváte schválení. Tento materiál bude považován za důvěrný. Je vaší povinností abstrakt po schválení přepracovat do konečné verze.
 • Autoři budou informováni o tom, zda byl předložený abstrakt přijat k ústní nebo posterové prezentaci, nebo nebyl vybrán k prezentaci.

Předkládání abstraktů

 • Nejprve prosím zaregistrujte svou účast na konferenci (bude otevřena 1. ledna 2024).
 • K odeslání abstraktu použijte webový formulář s použitím svého jedinečného registračního kódu (obdrženého v rámci registrace).
 • Každý registrovaný účastník může předložit pouze jeden abstrakt.
 • Souhrnný odstavec abstraktu by neměl mít více než 300 slov a měl by obsahovat shrnutí prezentované práce. - Do tohoto limitu se nezapočítává název, autoři, afiliace, odkazy (nepovinné) a poděkování. Pokud přidáváte jakoukoli grafiku, zkraťte text tak, aby celková maximální délka abstraktu byla 1 strana.
 • Název abstraktu: V názvu abstraktu by mělo být každé slovo napsáno velkým písmenem (až na obvyklé výjimky). Použití velkých písmen by se mělo omezit na zkratky.
 • V rámci abstraktu uvádějte jména autorů, afiliace nebo autoreferáty, nicméně budou dočasně odstraněny pro dvojí kontrolu vědeckým výborem.
 • Odkazy, pokud jsou uvedeny, by měly být číslovány postupně v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Čísla by měla být uvedena v závorkách, tedy [1, 8]. Odkazy je třeba shromáždit v číselném pořadí na konci abstraktu pod nadpisem "Odkazy". Odkazy formátujte podle stylu časopisu Analytica Chimica Acta (viz základní příklady níže). Názvy časopisů by měly být zkráceny.
  • Odkaz na publikaci v časopise: [Lupton, The art of writing a scientific article, J. Sci. Commun. 163 (2010) 51-59.
  • Odkaz na knihu: [Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, čtvrté vydání, Longman, New York, 2000.
  • Odkaz na kapitolu v editované knize: [Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your article (Jak připravit elektronickou verzi článku), in: B.S. Jones, R.Z. Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, 2009, s. 281-304.
 • Upozorňujeme, že je vaší povinností vyplnit všechny údaje správně a úplně. Případné pravopisné, gramatické nebo vědecké chyby budou reprodukovány tak, jak je napsal autor.
 • Pokud váš abstrakt nebude možné přijmout jako ústní prezentaci, bude zváženo jeho zařazení do posterové prezentace.

Informace

Klíčová data

Otevření registrace a předkládání abstraktů
  1. ledna 2024
Včasná registrace*
 • do 31. března 2024
Standardní registrace
 • do 10. května 2024
Příspěvky - ústní prezentace
 • do 16. února 2024
Abstrakty - Posterová prezentace
 • do 30. dubna 2024
Konference
 • 19 - 22 května 2024
 • Pro účastníky s aktivní účastí platí, že slevu lze uplatnit pouze v případě, že jejich abstrakt bude zaslán do 31. března 2024!

Upozorňujeme, že počet účastníků je omezen.

Informace pro ústní prezentace

 • Přednášek bude několik druhů: Pozvané (plenární a keynote), příspěvkové a juniorské (přednášené doktorandy) přednášky. Časové intervaly budou upřesněny v konečném programu.
 • Počítejte prosím s použitím počítače na pódiu (počítač s operačním systémem Windows a programem PowerPoint) a pro své prezentace použijte rozlišení 16:9.
 • Před každým zasedáním budou přestávky, proto se prosím dostavte do zasedací místnosti včas, abyste mohli zkontrolovat, zda vaše prezentace funguje. K dispozici vám bude prezentátor s laserovým ukazovátkem.

Informace pro posterové prezentace

 • Preferovaná velikost posteru je A0 (na výšku). Nicméně maximální velikost plakátu je 100 x 120 cm ve vertikální orientaci (na výšku). Poster nemusí nutně vyplňovat celou plochu tabule.
 • Desky a připínáčky k upevnění plakátu budou poskytnuty.
 • Plakátům bude přiděleno číslo, které bude připevněno k tabuli; autoři by měli své plakáty připevnit pouze na přidělenou tabuli.
 • Plakáty musí být vystaveny po celou dobu zasedání.
 • Prosíme autory posterů, aby byli během posterové sekce k dispozici podle programu konference.

Registrační poplatky

Všeobecné
 • Early Bird, do 31. března 2024 - 450 EUR / 11 000 Kč
 • Řádný, do 10. května 2024 - 550 EUR / 13 500 Kč
 • Na místě - 650 EUR / 16 000 Kč
Student
 • Early Bird, do 31. března 2024 - 300 EUR / 7 500 Kč
 • Pravidelný, do 10. května 2024 - 350 EUR / 8 600 Kč
 • Na místě - 400 EUR / 10 000 Kč

Cena jednodenní registrace je 200 EUR. V případě zájmu o jednodenní registraci nás prosím kontaktujte na email.

Registrační poplatek zahrnuje vstup na všechny přednáškové a posterové sekce, program konference, přestávky na kávu a obědy (pondělí, úterý, středa), banket a návštěvu Mendelova muzea, ale nezahrnuje ubytování.

Krátké kurzy

Půldenní krátké kurzy jsou nabízeny za příplatek 50 EUR / 1250 Kč na osobu. Kurzy se budou konat v neděli odpoledne 19. května 2024 od 13:00 do 16:00 hodin současně. Minimální počet účastníků pro otevření každého krátkého kurzu je 5.

Místo konání

Hotel Continental Brno

Adresa: Kounicova 680/6, 602 00 Brno-střed-Veveří, Google maps

Bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) je k dispozici ve všech veřejných prostorách hotelu, včetně konferenčních prostor.

Webové stránky hotelu Continental

Konferenční prostory hotelu Continental

Rezervace a ceny ubytování

Pokoj si prosím rezervujte přímo e-mailem na adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 541 519 609 s kódem "MSB2024".

Speciální nabídka pro účastníky konference:

Pro účastníky konference je připravena cena 1980 Kč/noc za jednolůžkový pokoj nebo 2350 Kč/noc za dvoulůžkový pokoj (včetně DPH a snídaně, bez městské daně).

Upozorňujeme, že počet pokojů je omezen a nabídka platí pouze do 3. května 2024.

Registrační poplatek zahrnuje vstup na všechny přednáškové a posterové sekce, program konference, přestávky na kávu a obědy (pondělí, úterý, středa) a banket, nezahrnuje však ubytování.

Kontakty

[email protected]

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Veveří 97, 602 00 Brno, Česká republika

Vat. č: CZ68081715

Tel: +420 532 290 182, Fax: +420 532 290 100, www.iach.cz

Sponzorské a reklamní příležitosti

MSB 2024 je přední mezinárodní konference o separacích a bioanalýze v mikroměřítku, která zahrnuje nové pokroky ve vývoji technologií/metod v celém spektru separační vědy a detekce analytů se špičkovými aplikacemi. Filozofie sympozií MSB je zaměřena na podporu prezentace a diskuse o nových a většinou dosud nepublikovaných výsledcích. Fórum podporuje živé vědecké diskuse mezi účastníky za podpory angažovaných a angažovaných předsedů zasedání. Na MSB 2024 očekáváme více než 200 delegátů z akademické sféry, státní správy a průmyslu.

Soustředíme se na naše sponzory

Sponzoři MSB budou uvedeni na webových stránkách, během zahájení konference, po celou dobu trvání konference a v závěrečném programu. Rádi s vámi budeme spolupracovat na vytvoření sponzorského nástroje na míru, který by upoutal pozornost na vaši organizaci - řekněte nám, co je pro vaši organizaci vhodné!

Financování našimi sponzory a podporovateli na MSB 2024 bude oceněno na základě úrovně jejich podpory, od sponzorské, bronzové, stříbrné, zlaté až po platinovou. Bez ohledu na úroveň podpory bude vaše společnost/instituce uvedena na webových stránkách MSB 2024, na prezentaci s ostatními sponzory v průběhu konference a v závěrečném programu.

Jak se stát sponzorem?

Zveme vás, abyste se stali sponzory, a prosíme vás, abyste kontaktovali Janu Lavickou (koordinátorku sponzoringu, e-mail: [email protected]) a zajistili si sponzorství, dokud jsou k dispozici.

Děkujeme vám, že pomáháte zajistit velký úspěch MSB 2024!

S pozdravem, František Foret (předseda)

Sponzoři a podporovatelé

MSBS 2024: sponzoři

Institute of Analytical Chemistry of the CAS
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.