LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
Lipidomická sekce ČSBMB
Lipidomická sekce ČSBMB
Cílem Lipidomické sekce ČSBMB je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci odborníků v oblasti lipidů a lipidomiky v České republice. Svým působením chce šířit obecné povědomí o lipidomice a jejím významu pro společnost. Prostředkem k dosažení těchto cílů budou různá vědecká setkání, semináře a konference organizované sekcí.

8. Česká lipidomická a metabolomická konference

16 - 17. květen 2024
Konference bude tematicky navazovat na již tradiční setkání odborníků zabývajících se lipidy v různých oblastech chemie, biologie a lékařství. Novinkou konference je rozšíření stávajících témat i do oblasti metabolomiky.
Bližší informace naleznete zde
Lipidomická sekce ČSBMB: 8. Česká lipidomická konference

Lipidomická sekce ČSBMB: 8. Česká lipidomická konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat jménem organizačního výboru na 8. Českou lipidomickou a metabolomickou konferencí, která se bude konat ve dnech 16.5. - 17.5.2024 v Aule Filozofické fakulty UP Olomouc. Akci pořádá Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci.

Témata konference:
 • Translace lipidomiky a metabolomiky do praxe
 • Pokroky v lipidomické a metabolomické analýze
 • Biologie a biochemie lipidů
 • Aplikace lipidomiky a metabolomiky
Termíny:
 • registrace účastníků od 1. 2. 2024
 • deadline pro abstrakta přednášek do 31. 3. 2024
 • deadline pro abstrakta posterů do 30. 4. 2024
Registrace a registrační poplatky:

kontakt: [email protected]

Vědecký výbor:
Místní organizační výbor:
 • prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D., organizátor, Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého Olomouci
 • Mgr. Aleš Kvasnička, Mgr. Eliška Ivanovová, Mgr. Barbora Piskláková, Univerzita Palackého Olomouc
 • Radka Klásková, Ing. Petr Hrabálek, Fakultní nemocnice Olomouc

PROGRAM

ČTVRTEK 16. 5. 2024

10:00 – 10:15 Opening of the Conference
 • O. Kuda, D. Friedecký

10:15 – 12:15 Lipidomics Advances: From Cellular Dynamics to Structural Analysis

 • Chair: M. Lísa
Tracking Neutral Lipid Metabolism in Hepatocytes and Adipocytes
 • O. Kuda (Institute of Physiology CAS, Prague) 25min
Analysis of FAHFA isomers in biological samples using RP-LC fractionation and chiral SFC/MS
 • O. Kozlov (University of Hradec Králové) 20min
LC-HDX-MS for enhancing structure elucidation of unknowns
 • T. Čajka (Institute of Physiology CAS, Prague) 25min
Use of mass spectrometry with UV photodissociation for structural analysis of ester lipids
 • J. Cvačka (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry CAS, Prague) 25min
Comprehensive data acquisition workflow on Orbitrap Astral MS for untargeted lipidomics to achieve deep lipidome coverage with high confidence annotations
 • J. Ngere (Pragolab) 15min
12:15 – 13:45 Lunch, posters

13:45 – 15:20 Exploring Metabolic Frontiers: Novel Insights and Analytical Approaches

 • Chair: M. Holčapek
Potential Novel Regulators of Adipose Tissue Thermogenesis: Insights from Multi-omics Analysis.
 • D. Olešová (Biomedical Research Center SAV, Bratislava) 20min
The role of glucose and trehalose metabolism by cyclic pentose phosphate pathway in pathogen resistance and host protection in Drosophila
 • M. Moos (University of South Bohemia, České Budějovice) 20min
LORA: Lipid Over-Representation Analysis Based on Structural Information
 • M. Vondráčková (Institute of Physiology CAS, Prague) 20min
Lipidomic analyses and single-cell profiling of glycosphingolipids in non-tumor and tumor breast in vitro models and clinical samples
 • J. Procházková (Institute of Biophysics CAS, Brno) 15min
Targeted lipidomics and metabolomics using LC/MS triple quadrupole Agilent 6495D
15:20 – 16:00 Coffee break, posters

16:00 – 17:45 Innovations in Clinical Lipidomics: From Screening to Therapeutic Insights

 • Chair: J. Cvačka
Clinical Validation of Pancreatic Cancer Screening Test and Investigation of Mechanism of Observed Dysregulations
 • M. Holčapek (University of Pardubice) 25min
Brain lipidomic and metabolomic changes in psychotic relapse relevant to schizophrenia
 • E. Cífková (University of Hradec Králové) 15min
Clinical lipidomics in cardiology and rheumatology
 • A. Kvasnička (Palacky University Olomouc) 20min
Fully validated lipid fatty acid analysis after transmethylation by isotope-coded derivatization and GC-PICI-MS
 • L. Řimnáčová (Biology Centre, CAS, České Budějovice) 20min
Quantitation and structural characterization of lipid mediators by high-resolution mass spectrometry
 • M. Maldini (SCIEX) 10min
19:00 – 22:30 Dinner, Konvikt Restaurant

PÁTEK 17. 5. 2024

9:00 – 10:40 Integrative Omics: Unraveling Complex Metabolic Pathways

 • Chair: T. Čajka
Workflows enabling simultaneous targeted and non-targeted metabolomics
 • G. Koellenperger (University of Vienna, Austria) 30min
Lessons learned from repository-scale machine learning on tandem mass spectra
 • T. Pluskal (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry CAS, Prague) 25min
Clinical applications of targeted metabolomics
 • D. Friedecký (Palacký University Olomouc) 25min
Mass spectrometer radicalisation - OAD-TOF
10:40 – 11:20 Coffee break, posters

11:20 – 12:50 Next-Generation Analytical Techniques: Advancing Metabolomics Research

Chair: T. Pluskal

LC/MS analysis of polar metabolites and endocannabinoids in spontaneous preterm birth human placenta samples
 • M. Lísa (University of Hradec Králové) 25min
Metabolomic changes in malted barley after pulsed electric field (PEF) treatment
 • A. Behner (University of Chemistry and Technology, Prague) 20min
Can lipid profiles reflect the true biological age and healthy ageing?
 • L. Najdekr (IMTM, Palacký University Olomouc) 20min
Bruker 4D-Lipidomics™: Exploring the lipidome at the speed of PASEF®
 • D. Vláčil (Bruker) 10min
12:50 – 13:00 Closing of the Conference
12:30 – 14:00 Light lunch

POSTERY

1. Comparison of Bioinert and Conventional UHPLC Systems for Metabolomic Analysis
 • A. Langová (University of Pardubice)
2. Detailní LC-MS/MS analýza cukrů a jejich alditolů pro diagnostiku dědičných metabolických poruch
 • E. Ivanovová (Univerzita Palackého v Olomouci)
3. Hodnocení rizika kardiovaskulárních příhod pomocí skóre CERT
 • B. Piskláková (Univerzita Palackého v Olomouci)
4. Komplexní analýza nepolárních lipidů ve vzorcích plazmy a séra pomocí RP-UHPSFC/MS
 • V. Šubrtová (University of Pardubice)
5. Lipidom protizánětlivých a prozánětlivých makrofágů tukové tkáně
 • V. Vrkoslav (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
6. Lipidomic test for early detection of pancreatic cancer – transfer to clinical practice
 • Z. Dolečková (Lipidica a.s.)
7. Lipidomická analýza pacientů se střádavými lysozomálními poruchami (LSD)
 • J. Rozhon (Univerzita Palackého v Olomouci)
8. Mass spectrometry Core laboratory in BIOCEV offers metabolomic, proteomic and lipidomic services for public
 • P. Žáček (Charles University, Prague)
9. Metabolic pathways of acylcarnitine synthesis
 • K. Brejchová (Institute of Physiology CAS)
10. Metabolomic changes across various matrices in mice in response to chow and high-fat diet
 • S. Rakušanová (Institute of Physiology CAS)
11. Permeability Assessment of Antiepileptic Drugs Using in vitro BBB Model
 • M. Morozovová (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry CAS)
12. Stratification of patients with and without significant carotid plaque by LC-HRMS/MS plasma lipidomics
 • V. Kosek (University of Chemistryand Technology, Prague)
13. Study on lipid changes in animal model for Type 2 diabetes
 • P. Majerova (Institute of Neuroimmunology SAV)
14. Untargeted lipidomics distinguish Streptococcus zooepidemicus mucoid and non-mucoid phenotype
 • V. Berka (Contipro a.s.)
15. Utilization of Comprehensive Online RP-UHPLC×UHPSFC/MS/MS configuration to Lipidomic Analysis of Human Plasma
 • Z. Vaňková (University of Pardubice)
16. Androgen levels determination in ADTRP male and female knock-out mice
 • M. Riečan (Institute of Physiology CAS)
Lipidomická sekce ČSBMB
Logo of LinkedIn
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.