Shimadzu odborný seminář HPLC a kvadrupólové LC/MS

19 - 21. září 2023
Seminář se bude konat ve dnech od 19. do 21. září a věnovat se bude kapalinové chromatografii od základů po pokročilejší aspekty a bude zaměřen také na detekci pomocí kvadrupólové hmotnostní spektrometrie (Q a QqQ).
Shimadzu odborný seminář HPLC a kvadrupólové LC/MS

Rádi bychom Vás pozvali na 3-denní odborný seminář kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie pořádaný společností SHIMADZU ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy (Katedrou Analytické chemie).

 • Termín konání: 19. – 21. 9. 2023
 • Místo konání: Katedra Analytické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – Hlavova 8, Praha 2 (Albertov).

Hlavními přednášejícími semináře budou specialisti v oboru z Katedry analytické chemie z PřF UK:

Doplňující přednášky:

 • Mgr. Ondřej Hillmich (obchodní zástupce SHIMADZU)
 • Ing. David Maxa (aplikační specialista SHIMADZU)
 • Ing. Ivo Novotný (zakladatel LabRulez portálů)

PROGRAM semináře LC a LCMS SHIMADZU

Úterý 19. září 2023: Kapalinová chromatografie (od teorietických základů po pokročilejší aspekty separace)

9:00 – 9:30 Úvod do HPLC
 • Petr Kozlík (PřF UK)
9:30 – 10:30 Separační systémy LC a stacionární fáze dostupné na trhu
 • Petr Kozlík (PřF UK)
10:30 – 10:45 Pauza na kávu
10:45 – 11:45 Chirální separace
 • Zuzana Bosáková (PřF UK)
11:45 – 11:55 Novinky a trendy HPLC SHIMADZU
 • Ondřej Hillmich (SHIMADZU)

Shimadzu: Nový inertní UHPLC systém Shimadzu Nexera XS inert

11:55 – 13:10 Oběd
13:10 – 14:10 Praktické aspekty HPLC a vývoj HPLC metody
 • Petr Kozlík (PřF UK)
14:10 – 14:30 Pauza na kávu
14:30 – 15:30 Kde kapalinová chromatografie nestačí – kapilární elektroforéza
 • Tomáš Křížek (PřF UK)
15:30 – 15:40 Rychlý vývoj metod s LabSolutions MD software
 • David Maxa (SHIMADZU)

Středa 20. září 2023: Pokročilejší kapalinová chromatografie a teoretické základy LCMS-TQ

9:00 – 10:00 „Troubleshooting“ a trendy v HPLC
 • Petr Kozlík (PřF UK)
10:00 – 10:20 Pauza na kávu
10:20 – 11:30 Ukázka měření na HPLC (skupina A)/workshop (skupina B)
 • Petr Kozlík/Tomáš Křížek (PřF UK)
11:30 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:10 Ukázka měření na HPLC (skupina B)/workshop (skupina A)
 • Petr Kozlík/Tomáš Křížek (PřF UK)
14:10 – 14:30 Pauza na kávu
14:30 – 15:30 Spojení LC-MS (úvod do MS – ionizační zdroje, analyzátory)
 • Petr Kozlík (PřF UK)
15:30 – 15:40 SHIMADZU LCMS systém typu jednoduchý kvadrupól: LCMS-2050
 • Ondřej Hillmich (SHIMADZU)

Shimadzu: Flexibilní konfigurace hmotnostního spektrometru Shimadzu LCMS-2050

Čtvrtek 21. září 2023: Praktické měření LCMS-TQ/Workshop

9:00 – 10:00 LC-QqQ
 • Petr Kozlík (PřF UK)
10:00 – 10:20 Pauza na kávu
10:20 – 11:20 Ukázka měření na LC-QqQ (skupina A)/workshop (skupina B)
 • Petr Kozlík/Tomáš Křížek (PřF UK)
11:20 – 11:30 Novinky a trendy LCMS typu trojitý kvadrupól SHIMADZU
 • Ondřej Hillmich (SHIMADZU)
11:30 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:00 Ukázka měření na LC-QqQ (skupina B)/workshop (skupina A)
 • Petr Kozlík/Tomáš Křížek (PřF UK)
14:00 - 14:30 Jak hledat ty správné informace od Shimadzu - Portály LabRulez: Největší on-line zdroj informací v oblasti analytické chemie
 • Ivo Novotný (LabRulez)
14:30 - 15:00 SICRIT iontový zdroj – Nová dimenze v LCMS
 • Jan Buček (Plasmion)
15:00 – 14:10 Ukončení

*jedná se pouze o orientační program. Finální verze se může trochu lišit.

*Měření bude prováděno na SHIMADZU LCMS systému typu trojitý kvadrupól (Nexera X3 UHPLC systém s PDA detektorem ve spojení s LCMS-8045 trojitým kvadrupólem)

Školení bude zakončeno certifikátem.

Cena semináře:
 • 1 den školení: 3000 Kč bez DPH
 • 2 dny školení: celkem 5000 Kč bez DPH (2500 Kč bez DPH/den)
 • 3 dny školení: celkem 6000 Kč bez DPH (2000 Kč bez DPH/den)

*je možné volit jednotlivé dny a nebo se účastnit celého 3-denního semináře – účast na celém semináři je cenově zvýhodněna.

**Součástí ceny za seminář je občerstvení (nápoje, zákusky, chlebíčky) a oběd (pravděpodobně restaurace Potrefená Husa). Součástí ceny není ubytování!

V případě zájmu Vás prosím o vyplnění přihlášky a její zaslání na email: [email protected] nejpozději do 31. 8. 2023.

Doporučujeme včasnou registraci kvůli, maximální počet účastníků je 20.

Do přihlášky prosím nezapomeňte vyplnit Vaše dosavadní zkušenosti v kapalinové chromatografii a případně neváhejte připsat, jaké téma Vám v programu chybí a rádi byste se o tom dozvěděli více.

Shimadzu Corporation