LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949.

CSSC & MSMS 2024

27 - 31. květen 2024
Srdečně Vás zveme na spojený mítink ČESKO-SLOVENSKÉ SPEKTROSKOPICKÉ KONFERENCE a MÖSSBAUEROVY SPEKTROSKOPIE V MATERIÁLOVÝCH VĚDÁCH 2024.
Bližší informace naleznete zde
SSJMM: 18. ČESKO-SLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ KONFERENCE

SSJMM: 18. ČESKO-SLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ KONFERENCE

Vítejte na CSSC & MSMS 2024 nebo-li

18. česko-slovenská spektroskopická konference (CSSC)

kterou pořádá Spektroskopická společnost Ioannese Marcuse Marciho a Slovenská spektroskopická společnost (člen Asociace slovenských vědeckotechnických společností)

a

Mössbauerova spektroskopie v materiálových vědách (MSMS)

kterou pořádá Spektroskopická společnost Ioannese Marcuse Marciho & Univerzita Palackého v Olomouci & Slovenská spektroskopická společnost (člen Asociace slovenských vědeckotechnických společností).

ONLINE REGISTRACE
 • Snížený registrační poplatek prodloužen do 15. března 2024
 • Řádný poplatek (registrace po 1. březnu 2024)

Další informace naleznete teké na webu konference

Témata konference:

 • Atomová spektrometrie (AAS, ICP-MS, AFS, OES atd.)

 • Molekulární spektroskopie (UV-Vis, NMR, Raman, IR atd.)

 • XRF spektrometrie (EDS, WDS, XRF, PIXE atd.)

 • Hmotnostní spektrometrie (LC-MS, GC-MS, MALDI - MS, DESI-MS atd.)

 • Instrumentální radioanalytické metody (gama spektroskopie, NAA atd.)

 • Mössbauerova spektroskopie

 • Laserová spektroskopie

 • Speciální spektroskopické techniky

 • Příprava a zavádění vzorků

 • Aplikace a metrologie

 • Nové techniky a metody zpracování dat v IR a Ramanově spektroskopii

 • Časově rozlišená IR a Ramanova spektroskopie, spektrální monitorování

 • Speciální metody Ramanovy spektroskopie: Ramanova rezonance, SERS, SERRS, TERS

 • IR a Ramanovo spektrální mapování a zobrazování v mikro- a nanorozměrech

 • Aplikace IR a Ramanovy spektroskopie v chemii, geologii a materiálových vědách

 • Biologické, biofyzikální, biochemické, lékařské a environmentální aplikace IR a Ramanovy spektroskopie

Mössbauerova spektroskopie v materiálové vědě

 • Environmentální, katalytické, biologické a lékařské aplikace

 • Magnetismus, magnetické nanočástice, molekulární magnety

 • Nanomateriály, nanostruktury, nanokompozity, jádrové nanočástice, tenké vrstvy

 • Nanomateriály v biomedicíně

 • Jaderný dopředný rozptyl v materiálové vědě

 • Chemie a fyzika pevných látek

 • Průmyslové aplikace, koroze

 • Přístrojové vybavení, software

 • Vědy o Zemi, mineralogie a archeologie

Partneři CSSC & MSMS 2024

Hlavní partneři
Partneři
 • CHROMSPEC, spol. s r.o.

 • Iron Analytics

 • RENISHAW

 • RMI

 • SHIMADZU

Mediální partner

SSJMM: CSSC & MSMS 2024 Partneři akceSSJMM: CSSC & MSMS 2024 Partneři akce

Pozvání přednášejíci

 • Prof. César Augusto Barrero Meneses (University of Antioquia, Medellín, Colombia)

 • Prof. Lothar Brecker (University of Vienna, Austria)

 • Dr. Dana Cialla-May (Leibnitz Institute of Photonic Technology, Jena, Germany)

 • Prof. Volker Deckert (Friedrich Schiller University Jena, Germany)

 • Prof. Stanislaw M. Dubiel (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)

 • Jean-Marc Greneche (University Le Mans, France)

 • Dr. Karen Edilma García Téllez (University of Antioquia, Medellín, Colombia)

 • Prof. Zoltán Homonnay (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)

 • Prof. Antonín Kaňa (University of Chemistry and Technology Prague, Czech Republic)

 • Dr. Filip Košek (Charles University in Praque, Czech Republic)

 • Dr. Stjepko Krehula (Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia)

 • Prof. Andreas Limbeck (Vienna University of Technology, Austria)

 • Prof. Bernhard Lendl (Vienna University of Technology, Austria)

 • Prof. Ruslan Mariychuk (University of Prešov, Slovakia)

 • Prof. Jan Preisler (Masaryk University, Brno, Czech Republic)

 • Prof. Volker Schünemann (Technical University of Kaiserslautern, Germany)

 • Prof. Andrii Vyshnikin (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia)

OCENĚNÍ MEDAILÍ

Spektroskopická společnost Ioannese Marka Marciho (IMMSS) a Slovenská spektroskopická společnost (SSS) udělují ceny významným osobnostem v oblasti spektroskopie, které nesou jména Ioannese Marka Marciho (významného vědce, lékaře a akademika) a Nicolause Konkoly-Thegeho (významného vědce, fyzika a astronoma).

Prof. Ernest Beinrohr
 • University of St. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
 • Ioannes Marcus Marci Medal
Prof. Ewa Bulska
 • University of Warsaw, Poland
 • Ioannes Marcus Marci Medal
Prof. Martin Hof
 • J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Prague, Czech Republic
 • Ioannes Marcus Marci Medal
Prof. Viktor Kanický
 • Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Nicolaus Konkoly-Thege Medal

O konferencích CSSC & MSMS 2024

18. česko-slovenská spektroskopická konference (18th CSSC) je vědeckým setkáním s mezinárodní účastí, jehož cílem je sdílení nejnovějších informací ve vývoji, výměna zkušeností a názorů, nové směry a navázání spolupráce v oblasti analytické spektrometrie. Na konferenci jsou zváni přední vědci a výzkumníci, aby představili své nejaktuálnější výsledky, vyměnili si nápady a zkušenosti a společně se podívali na budoucí vývoj. Cílem této vědecké akce je spojit odborníky z univerzit, akademické sféry, výzkumných center, různých laboratoří a průmyslu, shrnout současný pokrok v různých oblastech spektroskopie/spektrometrie a trendy v aplikacích, jako jsou chemické, environmentální, geologické, biologické, potravinářské, farmaceutické a průmyslové materiály, a podpořit vznik nových kontaktů a vzájemnou výměnu zkušeností a nápadů.

Nadcházející ročník této konference s dlouholetou tradicí se od předchozích liší větším důrazem na analytickou spektrometrii aplikovanou v geologických vědách. Laboratorní analýzou a výzkumem geologických materiálů se zabývá mnoho vědců. Tito geologové jsou odborníky nejen ve svém mateřském oboru, ale přinášejí i nové poznatky v metodice analytické chemie, konkrétně spektrometrie. Příspěvky do programu konference z oblasti analýzy geologických materiálů jsou proto velmi žádané, stejně jako účastníci - geologové, kteří jsou na této konferenci srdečně vítáni.

Neodmyslitelnou součástí programu konference je mikrosympozium s názvem "Recent progress in vibrational spectroscopy - Celebrating 50 years of SERS and the 65th anniversary of A. Smekal death", které se bude konat paralelně. Pozvané i krátké přednášky v rámci mikrosympozia budou pokrývat širokou škálu témat zaměřených na nedávné pokroky v Ramanově a infračervené spektroskopii a jejich aplikace. Zvláštní pozornost bude věnována speciálním metodám Ramanovy spektroskopie, konkrétně rezonančnímu Ramanovu rozptylu (RRS) a povrchově zesílenému/rezonančnímu/Ramanovu rozptylu (SERS a SERRS), a také časově rozlišené IR a Ramanově spektroskopii. Kromě toho bude zahrnut vývoj a použití pokročilých technik vibračního spektroskopického zobrazování/mapování v mikro- i nanorozměrech. Neodmyslitelnou součástí rozsahu mikrosympozia bude dále aplikace IR a Ramanovy spektroskopie v různých odvětvích chemie, materiálových věd, geologie, gemmologie, konzervace umění, environmentálních věd, zpracování potravin, biologie a medicíny.

Ve střední Evropě byla zahájena série specializovaných kolokvií s názvem "Mössbauerova spektroskopie v materiálových vědách (MSMS)". Jsou téměř pravidelně pořádána od roku 1994 střídavě na Slovensku a v České republice s dvouletou periodicitou. Kolokvium MSMS představuje především důležité fórum pro výzkumné pracovníky v oblasti materiálových věd, kteří se dělí o své výsledky v oblasti poznávání pevných látek pomocí Mössbauerovy spektroskopie. Zadruhé, organizátoři konference zvou několik vědců, kteří se v oblasti Mössbauerovy spektroskopie celosvětově prosadili, aby přednesli jak výukové přednášky, tak přednášky s širším zaměřením, a zprostředkovali tak poznatky mladé generaci (začínajícím výzkumníkům, doktorandům apod.). Zatřetí zde budou prezentovány špičkové práce podněcující budoucí studium a orientaci výzkumu v oblasti Mössbauerovy spektroskopie.

Program

CSSC & MSMS 2024: ProgramCSSC & MSMS 2024: Program

Vědecký program

Pondělí 27.5.

15:00 - 18:00 Registrace
18:00 Welcome party

Úterý 28.5.

8:15 - 9:00 Registrace
9:00 - 9:45 Beinrohn
9:45 - 10:15 Vyshnikin
 • Prof. Andrii Vyshnikin (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia)
10:15-11:00 Coffee break

Místa konání přednášek:

 • CSSC v přednáškovém sále - Vinař
 • MSMS v přednáškovém sále - Kaskáda
 • Microsymposium v přednáškovém sále - Adina

Přednáškový sál - Vinař

11:00 - 11:30 Brecker
 • Prof. Lothar Brecker (University of Vienna, Austria)
11:30 - 11:50 Zini
11:50 -12:10 Fiala
12:10 - 12:30 Havránek
12:30 - 12:50 Mehwish

Přednáškový sál - Kaskáda

11:00 - 11:30 Greneche
 • Jean-Marc Greneche (University Le Mans, France)
11:30 - 11:50 Kuzmann
11:50 - 12:10 Dubiel
 • Prof. Stanislaw M. Dubiel (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)
12:10 - 12:30 Kořenek
12:30 - 12:50 Košovský
12:50-14:30 Oběd - Hotel restaurant

Přednáškový sál - Vinař

14:30 - 15:00 Košek
 • Dr. Filip Košek (Charles University in Praque, Czech Republic)
15:00 - 15:20 Matoušek
15:20 - 15:40 Holá
15:40 - 16:00 Sobek
16:00 - 16:20 Dobeš

Přednáškový sál - Kaskáda

14:30 - 15:00 Garcia
 • Dr. Karen Edilma García Téllez (University of Antioquia, Medellín, Colombia)
15:00 - 15:20 Pechoušek
15:20 - 15:40 Skoumal
15:40 - 16:00 Vondrášek
16:30 -16:50 Skupinové foto
17:00-19:00 Posterová sekce

Středa 29.5.

8:15 - 9:00 Bulska
9:00 - 9:30 Cialla-May
 • Dr. Dana Cialla-May (Leibnitz Institute of Photonic Technology, Jena, Germany)
9:30 - 10:00 Deckert
 • Prof. Volker Deckert (Friedrich Schiller University Jena, Germany)
10:00 - 10:45 Coffee break

Přednáškový sál - Vinař

10:45 - 11:15 Musil
11:15 - 11:35 Analytika
11:35 - 11:55 Cyprichová
11:55 - 12:15 Kratzer
12:15 - 12:35 Figueroa

Přednáškový sál - Adina

10:45 - 11:15 Procházka
11:15 - 11:45 Dendisová
11:45 - 12:15 Vlčková
12:15 - 12:35 Palounek

Přednáškový sál - Kaskáda

10:45 - 11:15 Dubiel
 • Prof. Stanislaw M. Dubiel (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)
11:15 - 11:35 Yaroslavtsev
11:35 - 11:55 Kubuki
11:55 - 12:15 Grey
11:55 - 12:35 Klencsár
12:35-14:00 Oběd - Hotel restaurant

Přednáškový sál - Vinař

14:00 - 14:30 Limbeck
 • Prof. Andreas Limbeck (Vienna University of Technology, Austria)
14:30 - 14:50 Marek
14:50 - 15:10 Hrdlička
15:10 - 15:30 Bosáková
15:30-15:50 Krempl

Přednáškový sál - Adina

14:00 - 14:30 Kloz
14:30 - 15:00 Šišková
15:00 - 15:30 Kočišová
15:30 - 16:00 Mojzeš

Přednáškový sál - Kaskáda

14:00 - 14:30 Barrero
 • Prof. César Augusto Barrero Meneses (University of Antioquia, Medellín, Colombia)
14:30 - 14:50 Goneková
14:50 - 15:10 Lančok
15:10 - 15:30 Oshtrakh
15:30 - 15:50 Németh
15:50-16:30 Coffee break

Přednáškový sál - Vinař

16:30 - 17:00 Kaňa
 • Prof. Antonín Kaňa (University of Chemistry and Technology Prague, Czech Republic)
17:00 - 17:20 Specion
17:20 - 17:40 Zvěřina
17:40 - 18:00 Matoušek

Přednáškový sál - Adina

16:30 - 17:00 Kalbáčová
17:00 - 17:30 Němec
17:30 - 18:00 Kalbáč
18:00 - 18:20 Jílek

Přednáškový sál - Kaskáda

16:30 - 17:00 Homonnay
 • Prof. Zoltán Homonnay (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)
17:00 - 17:20 Procházka
17:20 - 17:40 Heger
17:40 - 18:00 Koutný
18:00 - 18:20 Lisníková
19:30 Konferenční večeře

Čtvrtek 30.5.

8:30 - 9:15 Kanický
9:15 - 9:45 Lendl
 • Prof. Bernhard Lendl (Vienna University of Technology, Austria)
9:45 - 10:05 Kuižová
10:05 - 10:25 Kopal
10:25-11:00 Coffee break

Přednáškový sál - Vinař

11:00 - 11:30 Preisler
 • Prof. Jan Preisler (Masaryk University, Brno, Czech Republic)
11:30 - 11:50 Pragolab
11:50 - 12:10 Biskupič
12:10 - 12:30 Bahelková

Přednáškový sál - Adina

11:00 - 11:30 Kapitán
11:30 - 12:00 Profant
12:00 - 12:30 Closing

Přednáškový sál - Kaskáda

11:00 - 11:30 Schünemann
 • Prof. Volker Schünemann (Technical University of Kaiserslautern, Germany)
11:30 - 11:50 Jakubowska
11:50 - 12:10 Shamase
12:30 - 13:30 Oběd - Hotel restaurant
14:00 Trips and excursions

Pátek 31.5.

8:30 - 9:15 Hof
9:15 - 9:45 Mariychuk
 • Prof. Ruslan Mariychuk (University of Prešov, Slovakia)
9:45 - 10:05 Lubal
10:05 - 10:25 Táborský
10:25 - 11:00 Coffee break

Přednáškový sál - Vinař

11:00 - 11:30 Čáslavský
11:30 - 11:50 Šebesta
11:50 - 12:10 Vaculovič
12:10-12:45 Konec

Přednáškový sál - Kaskáda

11:00 - 11:30 Krehula
 • Dr. Stjepko Krehula (Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia)
11:30 - 11:50 Kubuki
11:50 - 12:10 Kamzin
12:45-14:00 Oběd - Hotel restaurant
14:00 Odjezd

Konferenční poplatky

Včasný poplatek (před 1. březnem 2024) / Řádný poplatek (po 1. březnu 2024)
 • Účastník Člen IMMSS a SSS: 9500 CZK / 12400 CZK
 • Účastník Nečlen IMMSS a SSS: 13000 CZK / 16900 CZK
 • Studenti: 6000 CZK / 7800 CZK
 • Registrace na 1 den: 4000 CZK / 4000 CZK
 • Doprovázející osoba* 4000 CZK / 4000 CZK

Konferenční poplatek je vypočítán s DPH a zahrnuje účast na přednáškách a posterové sekci, knihu abstraktů (elektronická verze), brožuru, obědy, občerstvení (přestávky na kávu/čaj), exkurzi, účast na uvítacím večírku a slavnostní večeři. Pro doprovodnou osobu zahrnuje konferenční poplatek uvítací večírek, exkurzi a slavnostní večeři. V rámci jednodenní registrace není zahrnuta konferenční večeře. Tuto platbu je třeba dohodnout s organizačním výborem.

(* Doprovázející osoba nemá přístup k vědeckému programu.)

Obecné informace

Sociální program

Uvítací večírek (pondělí 27. května)
 • Uvítací večírek se bude konat v hotelové restauraci.
Konferenční večeře (středa 29. května)
 • Večeře s typickými českými jídly a chutnými víny se bude podávat v sále Wine & Art Hall. Oblečení: Neformální

Exkurze:

Pavlov:
 • Archeopark Pavlov
 • Ochutnávka vín
 • Výlet na kole kolem vinic
Akce v Kurdějově:
 • Wellness (v hotelovém domě Tenis; k dispozici každý den od 10 do 21 hodin; sauny a bar od 15 do 20 hodin)
 • Bowling (v hotelovém domě Tenis; nutná rezervace)
 • Opevněný kostel (nutná rezervace)
 • Slunění na vinici s vínem (nutná rezervace)

Pokyny pro autory

Přednášky

-přednášky mohou probíhat v češtině, slovenštině a angličtině (prezentace v angličtině)

 • Powerpointová prezentace ve formátu 16:9

 • Plenární přednáška - 45 min

 • Pozvaná přednáška - 30 min

 • Ústní přednáška - 20 min

Postery
 • připravit postery v angličtině

 • formát posterového panelu je A0 (119 x 84 cm), orientace na výšku

Ubytování
 • Ubytování v hotelovém resortu nabízí jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje v různých hotelových domech, které mohou být obsazeny jednou nebo dvěma osobami.

 • Cena za jednu noc v jednolůžkovém pokoji stojí 2190 Kč včetně snídaně a večeře, jedna noc ve dvoulůžkovém pokoji pro jednu osobu stojí 1450 Kč včetně snídaně a večeře.

 • Ubytování si rezervujte prostřednictvím registračního formuláře, ubytování není zahrnuto v konferenčním poplatku.

Více informací o hotelu a ubytování najdete zde

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Logo of LinkedIn
Další projekty
GCMS
ICPMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.