18. ČESKO-SLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ KONFERENCE

27 - 31. květen 2024
Atomová & Hmotnostní & XRF spektrometrie, Molekulová & Mössbauerova & Laserová spektroskopie, Radioanalytika, Speciace a Příprava vz., Aplikace a Metrologie
SSJMM: 18. ČESKO-SLOVENSKÁ  SPEKTROSKOPICKÁ  KONFERENCE

SSJMM: 18. ČESKO-SLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ KONFERENCE

Již brzy více info...

Témata konference:

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci