LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949.

4. Škola rentgenové mikroanalýzy

3 - 5. říjen 2023
Škola se zaměřuje na základní teorii i praktické použití elektronové mikroanalýzy pro studium zejména anorganických materiálů.
Bližší informace naleznete zde
FÚ AV ČR: Fyzikální ústav AV ČR: Hlavní pracoviště Slovanka

FÚ AV ČR: Fyzikální ústav AV ČR: Hlavní pracoviště Slovanka

Hlavní témata

 • interakce rychlých elektronů s materiálem preparátů (rozptyl a brzdění elektronů, sekundární elektrony)
 • vznik a vlastnosti rtg. záření
 • metody rtg. spektrometrie (WDS, EDS)
 • zpracování a použití rtg. spekter
 • metody kvantitativní analýzy
 • rtg. mikroanalýza v transmisním elektronovém mikroskopu
 • aplikace

Praktické demonstrace v laboratořích

 • Fyzikální ústav AV ČR, Praha 6 - Střešovice
 • Geologický ústav AV ČR, Praha 6 – Suchdol
 • Ústav petrologie a strukturní geologie Přírodovědecká fakulta UK, Praha 2 - Albertov

Maximální kapacita: 30 účastníků (omezeno s ohledem na kapacity laboratoří)

Místo konání

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Na Slovance 2, Praha 8 - Libeň

Organizační výbor

 • Mgr. Karel Jurek, CSc.
 • prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. DSc.
 • Ing. Markéta Jarošová, Ph.D.
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.