Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022

9 - 9. listopad 2022
Zveme všechny příznivce chromatografie, spektroskopie a molekulární a buněčné biologie na náš tradiční seminář Novinky a trendy Agilent Technologies, který se uskuteční 9. 11. 2022 jak v prezenční formě v Clarion Congress Hotelu v Praze, tak i online, neboť přednášky se budou i streamovat.
HPST: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022

HPST: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022

Letošní seminář bude rozdělen do 3 sekcí:

 • Plynová a kapalinová chromatografie
 • Atomová spektroskopie
 • Molekulová a buněčná biologie a mikroskopie, která bude rozšířena o demo místnost věnované mikroskopům Nikon

Termín: 9. 11. 2021 od 9.00 hodin (registrace od 8.15 hodin) Místo: prezenčně v Clarion Congress Hotel Praha Online: přihlášení do stream kanálu - bude uveřejněno zde a zároveň všem zaregistrovaným bude link pro přihlášení zaslán na zadaný e-mail

Registrace pro prezenční účast 👉 Registrační formulář

Program (včetně abstraktů)

Účast je bezplatná.

Na jaké novinky se můžete těšit?

Připravujeme pro Vás hned několik novinek v instrumentaci, spotřebním materiálu a laboratorním vybavení, a to přednášky na:

Z plynové a kapalinové chromatografie:

Kromě prezentace instrumentace v rámci přednáškového sálu se můžete těšit i na Demo OpenLAB CDS 2.7 Client-Server, který bude mít Michal Novotný v předsálí a představí Vám virtuální instalaci čtyř chromatografických strojů v prostředí OpenLAB CDS. Ukázku schématu zapojení a výhod spojených se serverovou instalací.

a mnoho dalšího...

Ze spektroskopie:
 • Unikátní mikroskop atomárních sil *nGauge od společnosti ICSPI (Martina Háková, HPST, s.r.o.)
 • Aplikační výhody ICPMS QQQ (Tomáš Fojtík, HPST, s.r.o.)
 • SPE v přípravě vzorků pro ICP-OES a ICP-MS (Irena Palíková, HPST, s.r.o.)
 • ICP-MS jako detektor ve speciační analýze (Martin Juříček, HPST, s.r.o.)
 • Kovy vzácných zemin (REE) jako analyt nebo interferent při analýze pomocí ICPMS SQ vs. ICPMS QQQ (Tomáš Fojtík, HPST, s.r.o.)
 • ICP-MS Agilent (Jan Marek, HPST, s.r.o.)

a mnoho dalšího...

Z laboratorních přístrojů:
 • Novinku od StakPure - Ultračistá voda i pro ty nejnáročnější aplikace – Omnia xstouch Blueline a mnoho dalšího!
Z buněčné biologie a mikroskopie:
 • Multiplexní detekce respiračních virů ze slin a stěrů bez nutnosti izolace (RNDr. Václav Navrátil, DIANA Biotechnologies, s.r.o.)
 • Praktické zkušenosti z používání soupravy DBdirect™ COVID-19 Multiplex RT-PCR Kit (Diana Biotechnologies) pro přímou diagnostiku Covid-19 ze slin bez nutnosti izolace RNA** (Radek Šíma, Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň)
 • Přivítejte umělou inteligenci ve Vaší laboratoři - automatizace karyotypování a FISH analýzy (Iva Adamová, HPST, s.r.o.)
 • Efektívne využitie celogenómového sekvenovania s nízkym pokrytím pri detekcii vybraných chromozómových porúch a CNV - skríning aj diagnostika v jednom balení (Gabriel Minárik, Medirex a.s., Bratislava a Trisomy test s.r.o., Nitra, Slovensko)
 • Možnosti automatizace diagnostiky založené na masivně paralelním sekvenování (Petr Vácha, HPST, s.r.o.)
 • SureSelect - univerzální nástroj pro cílenou analýzu genomu a transkriptomu (Petr Lněnička, HPST, s.r.o.)

a mnoho dalšího...

**Bionformatické konzultace **

V případě zájmu potkat se s našimi bioinformatiky Tomášem Hronem a Márií Šurinovou v rámci semináře a prodiskutovat Váš konkrétní případ a data, prosíme kontaktujte Tomáše Hrona ([email protected])

Altium International (HPST)