VITATOX 2023 | LabRulez LCMS

VITATOX 2023

29 - 31. květen 2023
Další ročník vědecké konference VITATOX se uskuteční ve dnech 29. - 31. května 2023. Budeme se na Vás těšit.
RADANAL: VITATOX 2023

RADANAL: VITATOX 2023

VITATOX je vědecká konference zaměřená na benefity a rizika využívání antioxidantů, vitaminů, léčiv a stimulantů s ohledem na jejich toxicitu s využitím moderní analytické chemie.

Místo konání: Hotel Za Vodou, Dvůr Králové nad Labem

👉 Přihlášky účastník nebo firma

Profil konference VITATOX na portálu LabRulezLCMS včetně 48 přednášek z let 2020-2021 v knihovně

Profil konference VITATOX na portálu LabRulezGCMS včetně 17 přednášek z let 2020-2021 v knihovně

Program konference VITATOX 2023

Pondělí 29. 05. 2023

10:00 – 17:00 Registrace
12:30 – 12:40 Zahájení konference
12:40 – 13:10 Kdy mohou být vitaminy a antioxidanty více toxické než zdraví prospěšné?

13:10 – 14:30 1. blok

13:10 – 13:30 Možnosti nanovláken pro extrakci biologicky aktivních látek před chromatografickou analýzou
 • Prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
13:30 – 13:50 Nefarmakologické ovlivnění kognitivních funkcí
 • MUDr. Róbert Hromádka
13:50 – 14:10 Analýza návykových látek v biologickém materiálu
 • doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
14:10 – 14:30 Může kumulace nanografenu v buňkách změnit jejich pohyblivost?
 • RNDr. Ladislava Schröterová, Ph.D.
14:30 – 14:50 Kávová přestávka

14:50 – 16:30 2. blok

14:50 – 15:10 Metformin – dobrý sluha, zlý pán
 • Ing. Andrea Novotná Rychtecká
15:10 – 15:30 Monitoring vybraných biomarkerů v odpadní vodě a jejich stanovení
15:30 – 15:50 Výskyt léčiv v odpadních vodách a potenciální dopad na pitné vody
 • Ing. Taťána Halešová, Ph.D.
15:50 – 16:10 Kávová přestávka

16:10 – 17:25 3. blok

16:10 – 16:25 Pipetovací robot Andrew+ pro automatizaci přípravy vzorků
16:25 – 16:40 Předcházejte problémům v HPLC s využitím příslušenství Agilent
16:40 – 16:55 SCIEX LC-MS/MS systémy a využití technologie QTRAP v klinické diagnostice
 • Ing. František Laštovička
16:55 – 17:10 INTERPHARMA PRAHA – 20 let SVP výroby bulk doplňků stravy z rostlinných extraktů (resveratrol a další)
 • Ing. Jiří Prokop
17:10 – 17:25 Rychlý vývoj metod s Labsolutions MD
 • Ing. David Maxa
18:25 Zakončení 1. dne
18:00 Večerní grilování

Vystavující firmy

Úterý 30. 05. 2023

08:30 – 14:00 Registrace

09:00 – 10:15 4. blok

09:00 – 09:15 Užívání drog - screening a kvantitativní konfirmace v rámci jednoho testu
 • Ing. Vladimít Krolikowski
09:15 – 09:35 Kratom, zázračný lék nebo nebezpečná droga? Aneb od teorie po analýzu.
 • Mgr. Martin Smaha a Mgr. Lucie Janečková.
09:35 – 09:55 Legislativní a bezpečnostní aspekty speciace toxických prvků v potravinách a farmaceutických materiálech
 • doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.
09:55 – 10:15 Výskyt vybraných léčiv a jiných xenobiotik v povrchových vodách
 • Ing. Martin Ferenčík, Ing. Jana Schovánková Ph.D.
10:15 – 10:35 Kávová přestávka

10:35 – 11:35 5. blok

10:35 – 10:55 Využití sinice Arthrospira sp. (spirulina) v lidské výživě – kultivace, složení biomasy, zdravotní benefity
 • Irena Brányiková, Ph.D.
10:55 – 11:15 KOPŘIVA ESENCIÁLNÍ, agrochallenge pro spektroskopii
 • Pavel Hala
11:15 – 11:35 Největší český on-line zdroj informací v oblasti analytické chemie – portály LabRulez GCMS, LCMS a ICPMS
 • Ing. Ivo Novotný
11:35 – 12:35 Oběd

12:35 – 13:45 6. blok

12:35 – 12:55 Determination of selected antihistamine drugs by HPLC
 • Zeynab Belbasi, MS
12:55 – 13:15 Amygdalin v doplňcích stravy - zázračný lék nebo smrtelný jed?
 • Ing. Petr Cuhra
13:15 – 13:35 Sledování a regulace nitrosaminů v léčivech - reálná hrozba nebo emoce?
13:35 – 13:45 Česká chromatografická škola
 • Ing. Michal Douša, Ph.D.
13:45 Zakončení 2. dne
14:15 Návštěva zoologické zahrady
18:30 Ochutnávka produktů s kopřivou a se spirulinou

Středa 31. 05. 2023

08:30 – 10:00 Registrace

09:00 – 10:00 7. blok

09:00 – 09:20 Léky versus doplňky stravy a zdravotní riziko volně prodejných doplňků
 • RNDr. Milena Bušová, CSc.
09:20 – 9:40 Nové sulfatované látky z rostlin
 • Mgr. Klára Supíková
9:40 – 10:00 Fenylsulfáty jako součást lidské stravy
 • Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.
10:00 – 10:20 Kávová přestávka

10:20 – 11:40 8. blok

10:20 – 10:40 Antioxidační charakteristiky ovoce s ohledem na způsob pěstování
 • Ing. Vávra Radek, Ph.D.
10:40 – 11:00 Stanovení kumarinů v medové matrici v problematice posuzování míry rizika toxicity medu
 • PharmDr. Viktor Voříšek
11:00 – 11:20 Využití průtokové injekční analýzy pro hodnocení antioxidantů z různých zdrojů
 • Bc. Kateřina Veselá
11:20 – 11:40 Ohlédnutí za 20 let distribuce diagnostických produktů RECIPE
 • doc. Ing. Aleš Horna, CSc.

Zakončení konference

 • doc. Ing. Aleš Horna, CSc.
RADANAL s. r. o.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.