LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949.

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022

4 - 9. září 2022
Letošní ročník již 23. Školy hmotnostní spektrometrie, pořádané SSJMM ve spolupráci s ÚOChB v Praze, se uskuteční v termínu 4. - 9. září 2022 v hotelu Orea Resort Devět Skal v Milovech.
Bližší informace naleznete zde
OREA Resort Devět Skal

OREA Resort Devět Skal

Vážení a milí příznivci hmotnostní spektrometrie,

rád bych Vás jménem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci a organizačního výboru pozval na další ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se uskuteční ve dnech 4. – 9. září 2022 v resortu Devět Skal na Vysočině.

Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím. Letošní ročník se bude držet tradičního schématu s programem, který zahrnuje krátké kurzy, odborné přednášky, plakátová sdělení i volné středeční odpoledne pro relaxaci a poznávání okolí.

Během konference bude slavnostně vyhlášen vítěz letošního ročníku soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie. Nebude chybět sekce „Mládí vpřed!“ věnovaná prezentacím mladých výzkumníků. Jsou plánovány krátké kurzy zaměřené na základy hmotnostní spektrometrie, interpretaci spekter, analýzu dat, základy proteomiky, kapalinovou chromatografii v MS analýzách a hmotnostně-spektrometrické zobrazování.

Hlavní odborný program bude věnován aktuálním tématům z oblasti hmotnostní spektrometrie malých molekul i biomakromolekul. Zaměříme se i na hmotnostně-spektrometrické a iontově-mobilitní techniky a technologie, jejich principy a využití. Detaily programu konference budou upřesněny později. Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.

Těšíme se na viděnou v OREA resortu Devět Skal na Vysočině!

Za organizátory

doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.

Jaká byla 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022?

💡 Soutěž na logo Školy hmotnostní spektrometrie

💡 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 5

💡 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 4

💡 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 3

💡 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 2

💡 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 1

💡 Krátké kurzy na 23. Škole MS 2022 (PROGRAM & LEKTOŘI)

ONLINE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

SSJMM: Předběžný program 23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022

PROGRAM Krátké kurzy

NEDĚLE 4. září 2022

11:00 - 14:00 PŘÍJEZD ÚČASTNÍKŮ, REGISTRACE
12:00 - 14:00 OBĚD
14:00 - 15:45 KRÁTKÉ KURZY
 • KURZ A - Hmotnostní spektrometrie od A do Z (Miroslav Lísa)
 • KURZ B - Hmotnostně spektrometrické zobrazování (Vladimír Vrkoslav, Štěpán Strnad, Lukáš Kučera)
 • KURZ C - Proteomika pro začátečníky (Martin Hubálek, Marek Vrbacký)
PŘESTÁVKA NA KÁVU
16:15 - 18:00 KRÁTKÉ KURZY
 • KURZ A - Hmotnostní spektrometrie od A do Z – pokračování (Miroslav Lísa)
 • KURZ B - Hmotnostně spektrometrické zobrazování - pokračování (Vladimír Vrkoslav, Štěpán Strnad, Lukáš Kučera)
 • KURZ C - Proteomika pro začátečníky - pokračování (Martin Hubálek, Marek Vrbacký)
18:00 - 20:00 Večeře - raut
20:00 - 21:00 Přednáška CHKO Žďárské vrchy
21:00 - ??? Společenský večer firmy Waters: Hmotníkáři sobě

PONDĚLÍ 5. září 2022

8:15 - 8:30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
8:30 - 10:15 KRÁTKÉ KURZY
 • KURZ A - Hmotnostní spektrometrie od A do Z – pokračování (Miroslav Lísa)
 • KURZ D - Interpretace API a MALDI hmotnostních spekter (Robert Jirásko)
 • KURZ E - Analýza dat v software Graphpad - prakticky, názorně a jednoduše (David Friedecký)
PŘESTÁVKA NA KÁVU
10:45 - 12:30 KRÁTKÉ KURZY
 • KURZ D - Interpretace API a MALDI hmotnostních spekter – pokračování (Robert Jirásko)
 • KURZ E - Analýza dat v software Graphpad - prakticky, názorně a jednoduše – pokračování (David Friedecký)
 • KURZ F - Kapalinová chromatografie nejen v proteomických MS analýzách (Juraj Lenčo)
12:00 - 14:00 OBĚD

HLAVNÍ PROGRAM

PONDĚLÍ 5. září 2022

11:00 - 14:00 PŘÍJEZD ÚČASTNÍKŮ, REGISTRACE
12:00 - 14:00 OBĚD
14:00 - 14:20 Zahájení 23. Školy hmotnostní spektrometrie

SEKCE I. TRENDY A NOVINKY V HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII

 • Předsedající: Josef Cvačka
14:20 - 15:05 Branching out into lipid structure elucidation by mass spectrometry
 • Stephen Blanksby
15:05 - 15:50 SIRIUS and beyond: Turning tandem mass spectra into metabolite structure information (virtuálně)
 • Sebastian Böcker
15:50 - 16:35 Novinky a trendy v MS malých molekul a těkavých látek
PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE II. CENA VLADIMÍRA HANUŠE – sponzorem je společnost Waters

 • Předsedající: Josef Cvačka
17:05 - 17:20 Vyhlášení ceny
 • Jan Preisler, Josef Cvačka
17:20 - 17:50 Přednáška laureáta ceny
 • Vítěz Ceny Vladimíra Hanuše
17:50 - 18:10 Firemní přednáška Waters: TQ Absolute and new Waters_connect software
 • Bettina Gürtl - Waters
18:10 - 18:40 Firemní přednáška Shimadzu: Novinky kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií SHIMADZU
 • Ondřej Hillmich
19:15 - 20:30 Večeře - raut
20:30 - ??? Společenský večer firmy Shimadzu: Funk, house, electroswing i rádiový pop v podání skupiny The Cupcake Collective

ÚTERÝ 6. září 2022

SEKCE III. KVANTIFIKACE MALÝCH MOLEKUL

 • Předsedající: Tomáš Pluskal
8:30 - 9:10 Strategie analýz LC-MS kvantifikovatelných sloučenin ve vodách
9:10 - 9:50 Možnosti využití SFC-MS pro kvantifikaci malých molekul
9:50 - 10:30 Izotopicky značené standardy v LC-MS a jejich úskalí
 • Miloš Hroch
PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE IV. IDENTIFIKACE MALÝCH MOLEKUL PRAKTICKY A IN SILICO

 • Předsedající: Petr Pompach
11:00 - 11:30 Metody aktivace iontů pro strukturní analýzu
 • Miroslav Polášek
11:30 - 12:00 MZmine 3 - a tool from and for the mass spectrometry community
 • Tomáš Pluskal
12:00 - 12:30 Dereplikace malých molekul z hmotnostních spekter s využitím aplikace CycloBranch
 • Jiří Novák
12:30 - 14:00 OBĚD
13:00 - 13:45 PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ – LICHÁ ČÍSLA

SEKCE V. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE CUKRŮ

 • Předsedající: Roman Grabic
14:00 - 14:40 Metody analýzy glykanů (název bude upřesněn)
 • Petr Pompach
14:40 - 15:10 Hmotnostní spektrometrie ve službách hyaluronanu a jeho derivátů
 • Martina Hermannová
15:10 - 15:30 Cukry rostlinných glykosidů
 • Petr Maršík
15:30 - 16:00 Analýza gangliosidů
 • Roman Hájek
16:00 - 16:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE VI. KONSTRUKCE HMOTNOSTNÍCH SPEKTROMETRŮ

 • Předsedající: Miroslav Polášek
16:30 - 17:00 Konstrukce hmotnostních spektrometrů pro vesmírné aplikace
 • Ján Žabka
17:00 - 17:30 Nebojme se techniky aneb jak si postavit MALDI TOF MS
 • Jan Preisler
17:30 - 17:45 Orbitální pasti ve službách pokroku
 • Lukáš Plaček - Pragolab
17:45 - 18:15 30 let s hmotnostní spektrometrií v AMEDISu - přehled hmotnostních analyzátorů a kvíz o ceny
 • František Laštovička, Tomáš Korba - AMEDIS
18:15 - 19:00 PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ – SUDÁ ČÍSLA
19:15 - 20:30 Večeře - raut
20:30 - ??? Společenský večer firmy Amedis: DJ Martin Mach, vyhodnocení odpoledního kvízu a předání cen

STŘEDA 7. září 2022

SEKCE VII. ZOBRAZOVACÍ A AMBIENTNÍ MS

8:30 - 9:00 Přímá hmotnostní spektrometrie v proměnách času
 • Petr Bednář
9:00 - 9:30 LDTD-APCI-MS/MS(HRMS) a jeho aplikace pro environmentální matrice
 • Roman Grabic
9:30 - 10:00 Intraoperatívna hmotnostná spektrometria
 • Dominika Luptáková
10:00 - 10:30 MALDI MSI: Pokročilé techniky a současné trendy v MS zobrazování
 • Antonín Bednařík
10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE VIII. IONTOVÁ MOBILITA

 • Předsedající: Petr Bednář
11:00 - 11:30 Aplikace iontové mobility s vysokým rozlišením
 • Karel Lemr
11:30 - 12:00 Iontová mobilitní spektrometrie peptidů na systémech FAIMS a TIMS
 • David Potěšil
12:00 - 12:30 Firemní přednáška Bruker: New OMICS horizonts with timsTOF technology and Bruker DART-MS for applied solutions
 • Daniel Vláčil
12:30 - 14:00 OBĚD

KULTURNĚ POZNÁVACÍ ODPOLEDNE

 • A/ Exkurze do pivovaru v Poličce
 • B/ Hrad Svojanov
 • C/ Zelená Hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
 • D/ Individuální program
19:15 - 20:30 Večeře - raut
20:30 - ??? Společenský večer firmy Bruker: Rockový koncert skupiny LA SKLEROSA – ke zpěvu k tanci

ČTVRTEK 8. září 2022

SEKCE IX. APLIKACE V METABOLOMICE A LIPIDOMICE

 • Předsedající: David Friedecký
8:30 - 9:00 Klinická cílená metabolomika
 • Dana Dobešová
9:00 - 9:30 PiperNET: high-throughput discovery of bioactive Piperaceae alkaloids
 • Tito Damiani
9:30 - 10:00 Analytical strategies for LC–MS-based metabolomics (virtuálně)
 • Tomáš Čajka
10:00 - 10:30 Aplikace metabolomiky v kombinaci s 13C-fluxomikou ve výzkumu metabolismu
 • Martin Moos
PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE X. APLIKACE V KLINICE A DIAGNOSTICE

 • Předsedající: Lucie Nováková
11:00 - 11:30 Klinická hmotnostní spektrometrie malých molekul
 • David Friedecký
11:30 - 12:00 Lipidomická analýza v diagnostice rakoviny
12:00 - 12:30 Proteomika ve výzkumu nádorů
12:30 - 14:00 OBĚD
13:00 - 13:45 PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ – SUDÁ ČÍSLA

SEKCE XI. ANALÝZA PROTEINOVÝCH A OLIGONUKLEOTIDOVÝCH LÉČIV

 • Předsedající: Martin Hubálek
14:00 - 14:40 Úvod do analýzy biologických léčiv
 • Lucie Nováková
14:40 - 15:10 Analýza proteinových léčiv pomocí strukturní proteomiky
 • Michael Volný
15:10 - 15:30 Vodík-deuteriová výměna v analýze proteinových léčiv
 • Petr Man
15:30 - 16:00 LCMS analýza syntetických oligonukleotidů
 • Martina Čumová
16:00 - 16:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE XII. MLÁDÍ VPŘED - sponzorem je společnost Pragolab

 • Předsedající: Mikuláš Vlk
16:30 - 16:45 Aplikace hmotnostní spektrometrie v multimodální analýze metabolomu rostlinných mikrovzorků
 • Petra Krejčí
16:45 - 17:00 Lipidomická analýza infekčního zánětu v synoviální tekutině
 • Aleš Kvasnička
17:00 - 17:15 Chemical derivatization of lipids: Internal standard per each analyte
 • Ondřej Peterka
17:15 - 17:30 Hydrogen-deuterium exchange: The effect of domain order on modulation of fusion two-domain proteins structure and its dynamics
 • Jakub Sýs
17:30 - 17:45 Analýza steroidních hormonů v lidské plazmě, prostatické a testikulární tkáni
 • Markéta Šimková
17:45 - 18:00 Lipidomic Profiling of Biological Samples: Reversed-Phase UHPLC/MS as a Tool for Quantitative Analysis
 • Zuzana Vaňková
18:00 - 18:30 Firemní přednáška HPST: Nové „smart“ Agilent LC/MS a GC/MS trojité kvadrupóly
 • Jitka Zrostlíková
18:30 - 19:15 PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ – LICHÁ ČÍSLA
19:15 - 20:30 Večeře - raut
20:30 - ??? Společenský večer firmy HPST
 • cestovatelská přednáška Ladislava Zibury „Pěšky mezi buddhisty a komunisty“

PÁTEK 9. září 2022

SEKCE XIII. POKROČILÉ METODY GC/MS

 • Předsedající: Vladimír Vrkoslav
8:30 - 9:00 Nové metody v komplexní GC-MS analýze
 • Petr Šimek
9:00 - 9:30 GCxGC-MS v analýze hmyzích feromonových látek
 • Pavlína Kyjaková
9:30 - 10:00 Hmotnostní spektrometrie v analýze nervově paralytických látek poslední generace
 • Adam Bosák
10:00 - 10:15 České muzeum hmotnostní spektrometrie
 • Josef Cvačka
10:15 - 10:30 EDWARDS - Prostředí, kde se daří inovacím
 • Radim Hlavatý - Edwards
10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE XIV. APLIKACE HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

 • Předsedající: Petr Šimek
11:00 - 11:30 Využití MS v analýze hmotného kulturního dědictví
 • Lukáš Kučera
11:30 - 12:00 Možnosti hmotnostní spektrometrie jako nástroje pro důkaz autenticity pivovarských surovin
 • Martin Dušek
12:00 - 12:30 Celně technická laboratoř a využití hmotnostní spektrometrie v Celní správě
 • Klára Štovčíková
12:30 - 12:50 Zakončení 23. Školy MS
 • Josef Cvačka
12:50 - 14:00 OBĚD

POZVANÝ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

prof. Stephen Blanksby

Stephen Blanksby je profesorem Queenslandské technologické university v Brisbane v Austrálii a vedoucím tamních Centrálních analytických laboratoří. V rámci doktorátu se pod vedením profesora Johna Bowieho věnoval chemii iontů v plynné fázi. Poté působil v laboratořích profesora Helmuta Schwarze na Technické univerzitě v Berlíně a na Coloradské univerzitě u profesora G. Barneyho Ellisona. V roce 2002 založil vlastní výzkumnou skupinu na univerzitě ve Wollongongu a o 12 let později se přestěhoval do Brisbane. Stephenův výzkum se zaměřuje na analytické využití chemie iontů v plynné fázi, zejména v lipidomice. Je znám, mimo jiné, díky unikátním metodám strukturní analýzy lipidů založených na ozonolýze nebo fotodisociaci kovalentních i nekovalentních derivátů. Stephen působí jako přidružený redaktor časopisu International Journal of Mass Spectrometry a je tajemníkem International Mass Spectrometry Foundation.

SSJMM: prof. Stephen Blanksby (Queenslandská technologická universita v Brisbane, Austrálie, vedoucí Centrálních analytických laboratoří)

prof. Sebastian Böcker

Sebastian Böcker je vedoucím bioinformatické skupiny na Fakultě matematiky a počítačových věd University Friedricha Schillera v Jeně (Německo). Vystudoval matematiku a získal doktorát z biomatematiky na univerzitě v Bielefeldu, kde se zabýval teoretickou fylogenetikou. Poté odešel na tři roky do průmyslu, kde vyvíjel výpočetní metody pro interpretaci dat hmotnostní spektrometrie DNA/RNA. Vrátil se na univerzitu v Bielefeldu jako nezávislý vedoucí výzkumu, a poté nastoupil na svou současnou pozici v Jeně. Jeho výzkum je založen především na vývoji metod. Původně se soustředil na kombinatoriku a algoritmiku, později přidal stochastiku a strojové učení. Po aplikační stránce se jeho výzkum zaměřuje na charakterizaci struktury malých molekul s využitím hmotnostně spektrometrických dat. V roce 2020 byl program SIRIUS 4 z jeho skupiny označen v Nature Methods jako „method to watch“. Sebastian Böcker je členem Emmy Noether (Akční program počítačové vědy) Deutsche Forschungsgemeinschaft a také členem Společnosti Alexandra-von-Humboldta.

SSJMM: prof. Sebastian Böcker (Universita Friedricha Schillera v Jeně, Fakult matematiky a počítačových věd, vedoucí bioinformatické skupiny)

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

 • Chromservis
 • MERCK
 • Phenomenex

Mediální partneři

KRÁTKÉ KURZY

Kurzy proběhnou v neděli 4. září od 14 do 18 hod. a v pondělí 5. září od 8:30 do 12:30 hod. Jsou rozděleny do bloků o délce 1:45 hod, celková délka jednotlivých kurzů se liší.

Neděle 4. září

KURZ A: Hmotnostní spektrometrie od A do Z (3 x 1:45 hod; kurz bude pokračovat v pondělí dopoledne)
 • přednášející: Miroslav Lísa

Cílem kurzu je podat posluchačům základní přehled o nejdůležitějších oblastech moderní hmotnostní spektrometrie v rozsahu kurzů přednášených v analyticky zaměřených studijních programech. První část kurzu bude věnována základním termínům a definicím v hmotnostní spektrometrii, iontům, izotopům a výpočtu hmotností. Druhá část bude věnována přehledu a základním principům důležitých ionizačních technik a hmotnostních analyzátorů v současné hmotnostní spektrometrii. Závěrečná část bude zaměřena především na spojení hmotnostní spektrometrie a separačních technik, jejich principu, výhodám a omezením, základům kvalitativní a kvantitativní analýzy.

KURZ B: Hmotnostně-spektrometrické zobrazování (2 x 1:45 hod)
 • přednášející: Vladimír Vrkoslav, Štěpán Strnad a Lukáš Kučera

Těžiště kurzu bude v MALDI hmotnostním zobrazování. V první části budou shrnuty poznatky a postupy přípravy vzorků, nanášení matrice, měření a vyhodnocováním MALDI MSI analýz. Následovat bude blok věnovaný praktickým zkušenostem MALDI MSI lipidů, metabolitů a dalších analytů na tkáňových řezech a jiných planárních površích. Závěr bude věnován molekulovému zobrazování s využitím dalších používaných ionizačních technik (DESI, DAPPI, LAESI, atd.).

KURZ C: Proteomika pro začátečníky (2 x 1:45 hod)
 • přednášející: Martin Hubálek a Marek Vrbacký

Náplní kurzu bude úvod do proteomiky s cílem ukázat současné metody a nástroje použitelné k akvizici a vyhodnocení proteomických dat. Ve zkrácené formě probereme všechny kroky experimentálního postupu od 1) designu experimentu 2) přípravy vzorku; 3) nastavení podmínek měření a 4) zpracování dat. Ve dvou na sebe navazujících částech kurzu budeme klást důraz na interpretaci proteomických spekter, pochopení principů identifikace peptidů a proteinů a kvantifikační postupy. Na praktických příkladech vysvětlíme De-novo sekvenaci peptidů a použití volně dostupných programů MaxQuant a Perseus na identifikaci, kvantifikaci a vizualizaci dat.

Pondělí 5. září

KURZ D: Interpretace API a MALDI hmotnostních spekter (2 x 1:45 hod)
 • přednášející: Robert Jirásko

Kurz bude zaměřen na interpretaci hmotnostních spekter malých molekul naměřených pomocí měkkých ionizačních technik (zejména ESI, APCI a MALDI). V úvodní přednášce budou nastíněny základy a doporučené kroky při interpretaci MS a MS/MS spekter s nízkým i vysokým hmotnostním rozlišením. V druhé časti pak budou probírány názorné příklady interpretace spekter přírodních i syntetických molekul, při kterých budou využity informace získané v první časti kurzu.

KURZ E: Analýza dat v software Graphpad - prakticky, názorně a jednoduše (2 x 1:45 hod)
 • přednášející: David Friedecký

Analýza dat tvoří nezbytnou součást každého vědeckého experimentu. Správné, graficky přehledné vyhodnocení je dnes klíčové pro prezentaci výsledků. Software Graphpad poskytuje uživatelsky komfortní prostředí pro základní i pokročilou statistickou analýzu dat s velmi širokými možnostmi úpravy výstupů, navíc při přívětivé cenové politice. V kurzu se naučíme, jak používat základní statistické nástroje, jak je správně interpretovat a jakým způsobem připravit grafy pro následnou publikaci/prezentaci. Vlastní notebook s nainstalovanou trial/plnou verzí software Graphpad je nezbytný pro maximální požitek. Vlastní data jsou vítána. Na závěr se společně podíváme na vámi dodané publikované práce (dle vašeho výběru) a budeme kriticky hodnotit statistické části. Na toto vše a mnoho dalšího z oblasti analýzy dat se můžete těšit a já s vámi :-)

KURZ VI. Kapalinová chromatografie nejen v proteomických MS analýzách (1 x 1:45 hod)
 • přednášející: Juraj Lenčo

Kurz je primárně zaměřený na aspekty, které se týkají separace peptidů a proteinů pomocí kapalinové chromatografie na reverzních fázích ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Diskutovanou problematiku lze snadno extrapolovat také do světa separace malých molekul. Kurz je tedy určen nejen pro začínající proteomiky, ale všechny zájemce, kteří si chtějí osvěžit či rozšířit fundamentální základy kapalinové chromatografie. V první části kurzu bude diskutována role vysokoúčinné kapalinové chromatografie v proteomických analýzách. V další části se účastnící seznámí s vlastnostmi peptidů a proteinů, které jsou důležité pro jejich separaci kapalinovou chromatografií. Třetí část bude věnována faktorům ovlivňujícím celkovou separační účinnost, tzn. kolonovým a mimokolonovým příspěvkům do rozmývání zón a píků. V poslední části kurz budou diskutovány klíčové parametry metod pro kapalinovou chromatografii peptidů a proteinů na reverzních fázích.

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ A SEKCE "MLÁDÍ VPŘED"

I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky, a to v délce 12 min. (+ 3 min. diskuse). Postery budou vystaveny po celou dobu akce a jejich prezentaci bude věnován vyhrazený čas.

V průběhu závěrečné přednášky budou vyhodnocena 3 nejlepší plakátová sdělení, která budou oceněna „Cenou za nejlepší plakátové sdělení“ a 1 nejlepší přednáška oceněna „Cenou za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed“. Výherce "Ceny za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed" získává hrazenou účast na 24. Škole hmotnostní spektrometrie 2023, výherce nejlepšího posteru získává hrazený registrační poplatek na příští Školu hmotnostní spektrometrie v roce 2023. Hodnocení provede odborná komise složená z odborníků v oblasti hmotnostní spektrometrie a zástupce sponzora.

Sponzorem soutěže o nejlepší plakátové sdělení a soutěže o nejlepší přednášku v sekci "Mládí vpřed" je společnost Pragolab.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.