LCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Pragolab
Jsme jedním z lídrů na českém a slovenském trhu v oblasti laboratorních zařízení a svým zákazníkům přinášíme špičkové přístroje z oboru analytické chemie a fyzikálních měření více než 25 let.
Tagy
Článek
Produkt
Video
Aplikace
Logo of LinkedIn

Přehled aplikací Thermo Scientific pro analýzy stopových kontaminantů při výrobě a zpracování polovodičů

Út, 23.1.2024
| Originální článek z: Pragolab/Ivana Eliášová
Seznamte se s výrobou polovodičů a s tím, jak vám analytické přístroje Thermo Scientific mohou pomoci kontrolovat jednotlivé kroky procesu a analyzovat výrobní prostředí v průběhu celé výroby polovodičů.
Video placeholder
  • Foto: Pragolab: Přehled aplikací Thermo Scientific pro analýzy stopových kontaminantů při výrobě a zpracování polovodičů
  • Video: Chromatography & Mass Spectrometry Solutions: Thermo Scientific Dionex Easion IC System

Kontrola procesních kroků a prostředí pro splnění každodenních výzev týkajících se rutinní kontroly výrobků vyžadují použití mnoha různých charakterizačních technik, včetně mnoha technik využívajících analytické přístroje. Seznamte se s výrobou polovodičů a s tím, jak vám analytické přístroje z oblasti iontové chromatografie Thermo Scientific mohou pomoci kontrolovat jednotlivé kroky procesu a analyzovat výrobní prostředí v průběhu celé výroby polovodičů, abyste zajistili dosažení nejvyšší možné výnosnosti.

Význam iontové chromatografie v polovodičovém průmyslu

Poptávka po polovodičových destičkách bude i nadále prudce růst s tím, jak poroste poptávka po mobilních zařízeních, cloud computingu, internetu věcí (IoT), samořízených automobilech, umělé inteligenci a dalších způsobech využití. Složitost procesů a náklady na výrobu polovodičů (FAB) jsou vysoké, a proto se pracovníci v tomto odvětví neustále snaží zvyšovat efektivitu výroby.

Iontová kontaminace je velkým problémem v procesech výroby polovodičů, v hotových zařízeních a ve spotřebním materiálu, jako jsou utěrky pro čisté prostory, vatové tampony, rukavice a přepravky, protože malé množství kontaminace (ppb až ppm) může způsobit korozi, erozi, elektromigraci a zkrat v zařízeních, na destičkách nebo v jednotlivých finálních elektronických součástkách.

Iontová chromatografie (IC) je účinná analytická technika, která dokáže rychle stanovit stopové i hlavní složky široké škály procesních kontaminantů v polovodičovém průmyslu. Tato technika poskytuje vhodný způsob kvantifikace běžných anorganických aniontů a kationtů, některých organických aditiv, přechodných kovů, polyvalentních iontů a organických chelatačních činidel. Díky online monitorovacímu procesu lze tak tyto složky stanovit rychle a ve velmi nízkých koncentracích, tak, aby bylo možné zahájit okamžité kroky k nápravě.

Pragolab: Výroba a zpracování polovodičových součástek

1. Použití systému iontové chromatografie bez použití činidel ke sledování stopových koncetrací aniontů v extraktech z elektronických součástek
2. Stanovení stopových koncetrací aniontů v alkalických roztocích pomocí autoneutralizace a iontové chromatografie
3. Stanovení stopových koncetrací aniontů v koncentrovaných kyselinách pomocí autoneutralizace a iontové chromatografie

Pragolab: Analytická řešení pro polovodičový průmysl

4. Stanovení přechodných kovů na úrovni ppt ve vysoce čisté vodě a SC2 (D-clean) lázních

Atomy kovů a vodivé částice jsou nežádoucí a ve výrobních procesech polovodičů potenciálně škodlivé. Oxidační a velké objemy ultračisté oplachové vody se používají k odstraňování kovové kontaminace z povrchu destiček. Pro optimální účinnost čištění, by měla být koncentrace železa a dalších kovů v čisticích roztocích minimalizována.

Tato aplikační poznámka popisuje metodu pro stanovení nízkých ng/l množství přechodných kovů ve vysoce čisté vodě a v roztocích lázní pro polovodiče.

5. Stanovení stopových koncetrací aniontů ve vysoce čistých vodách pomocí přímého nástřiku velkých objemů vzorků
6. Stanovení křemičitanů ve vysoce čisté vodě pomocí iontové chromatografie a online přípravy vzorků

Voda používaná při výrobě polovodičů a dalších moderních technologií musí být extrémně čistá. Výroba ultračisté vody (UHPW) zahrnuje deionizaci k odstranění korozivních aniontů silných kyselin, např. chloridů a síranů. Deionizační patrony ale postupně vyčerpávají svou kapacitu a vyžadují výměnu. Když tyto deionizační patrony začnou selhávat, je jedním z prvních iontů, které kontaminují vodu křemičitan.

7. Stanovení stopových množství boritanů ve vodách s vysokou čistotou

Boritan je jedním z nejslaběji zadržovaných aniontů na aniontově výměnných materiálech a jako první proniká mnoha systémy čištění vody. Sledování stopových množství bóru ve formě boritanu ve vodách s vysokou čistotou je měřítkem účinnosti systémů čištění vody.

8. Stanovení chloru, bromu a síry v polyethylenu pomocí spalovací iontové chromatografie

Polyethylen se hojně používá jako obalový materiál (plastové sáčky, plastové fólie, nádoby, kontejnery, včetně lahví atd.). Plastové materiály nejsou jen polymery. Sloučeniny obsahující halogeny a síru se často přidávají jako změkčovadla, zpomalovače hoření a tepelné stabilizátory. Vzhledem k rozsáhlému používání plastů/polymerů a jejich následnému dopadu na životní prostředí, je důležité znát obsah halogenů a síry při likvidaci nebo recyklaci polyethylenových materiálů.

9. Měření a kontrola měděných přísad v galvanických lázních s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie
10. Řešení pro rutinní a komplexní analýzu vody

Pro jakékoliv informace nás neváhejte kontaktovat na [email protected].

Tým Pragolab s.r.o.

Pragolab
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

USP-Compliant Analysis of Antibody Drugs Using Size-Exclusion Chromatography (SEC)

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
GPC/SEC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

ACQUITY QDa II Mass Detector brochure

Brožury a specifikace
| 2024 | Waters
Instrumentace
LC/MS, LC/SQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Ostatní

Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Fast Food Packaging by LC-MS/MS Method

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Watrex product catalog 2024

Brožury a specifikace
| 2024 | Watrex Praha
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC, Příprava vzorků, LC kolony, Spotřební materiál
Výrobce
Watrex Praha
Zaměření
Ostatní

IMPACT OF HPLC INSTRUMENTATION ON NON- SPECIFIC ADSORPTION OF PEPTIDES

Postery
| 2024 | Waters (Analytica)
Instrumentace
HPLC
Výrobce
Waters
Zaměření
Proteomika
 

Podobné články


Článek | Akademie

Titrace - definice a principy

Titrace je jednou z nejstarších analytických metod, která nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Tento příspěvek se zabývá principem titrace, jejím průběhem a popisem různých typů titrací.
Metrohm Česká republika
more

Článek | Produkt

Metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství mykotoxinů a toxinů v potravinách

Nová prováděcí nařízení komise [(EU) 2023/2782, (EU) 2023/2783], která stanovují metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu množství rostlinných toxinů a mykotoxinů v potravinách.
ALS Czech Republic
more

Článek | Různé

Středoškolská odborná činnost neboli SOČ – brána do světa vědy

Středoškolská odborná činnost má v ČR dlouhou tradici, s každoroční účastí více než tisíce studentů. Nejlepší řešitelé se účastní mezinárodních soutěží. Přesto není dostatečně státem finančně podporována.
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #28 – Věda je život mezi extází a depresí, ale neměnila bych, říká Marcela Krečmerová

Marcela Krečmerová pracovala v laboratoři Antonína Holého a navazuje na výzkum Aloise Pískaly. Věnuje se nukleosidové chemii a je hostem podcastu CHEmic.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.