BioHPLC kolony Agilent pro analýzy makromolekulárních látek - část 2

St, 1.9.2021
| Originální článek z: HPST/HPLC kolony
Ve druhé části se podíváme na další BioHPLC kolony pro monitoring a identifikaci kritických proměnných ve farmaceutickém průmyslu biologických léčiv typu IEX, HILIC nebo HIC.
 • Foto: HPST: BioHPLC kolony Agilent pro analýzy makromolekulárních látek
 • Video: Agilent Technologies: Agilent AdvanceBio SEC columns - Innovative size exclusion chromatography columns

V první části přehledového článku o Agilent BioHPLC kolonách pro analýzy makromolekulárních látek jsme se blíže podívali na možnosti a použití kolon typu Bio-Monolith Protein A a Protein G pro stanovení titru protilátek, AdvanceBio SEC pro monitorování agregace proteinů, kolony s reverzní stacionární fází pro stanovení intaktních proteinů nebo mapování peptidů.

Iontově výměnná chromatografie pro analýzy nabitých molekul

Přítomnost pozitivně a negativně nabitých skupin ve struktuře proteinu znamená, že proteiny jsou mnohonásobně nabité. Celkový kladný nebo záporný náboj molekuly závisí na hodnotě izoelektrického bodu peptidu či proteinu a na pH okolního prostředí. Některé peptidy či proteiny budou tedy při zvoleném pH kladně nabité, jiné záporně nabité. Této vlastnosti peptidů a proteinů se využívá při iontově výměnné chromatografii (IEC).

HPST: IEC/IEX chromatografie pro analýzy nabitých molekul

Agilent Bio IEX

Agilent Bio Ion-Exchange HPLC kolony jsou naplněny polymerními neporézními iontoměničovými částicemi. Byly vyvinuty pro separaci peptidů, oligonukleotidů a proteinů. Rodina Bio IEX nabízí fáze se silným katexem (SCX), slabým katexem (WCX), silným anexem (SAX) a slabým anexem (WAX). Všechny fáze Bio Ion-Exchange jsou k dispozici ve velikostech neporézních částic 1.7; 3; 5 a 10 μm.

Agilent Bio mAb

Kolony vyvinuté pro charakterizaci monoklonálních protilátek. Kolony Bio mAb jsou k dispozici ve velikostech 1.7 μm, 3 μm, 5 μm a 10 μm. Menší částice poskytuji vyšší rozlišení.

PL-SCX
Bio-Monolith

Aplikační listy dostupné v knihovně LabRulez

 • Anion Exchange Chromatography Workflow
 • Faster Separations Using Agilent Weak Cation Exchange Columns
 • Online 2D-LC Analysis of Complex N-Glycans in Biopharmaceuticals Using the Agilent 1290 Infinity 2D-LC Solution
 • Charge Profiling of 2AB-labelled N-linked Glycans
 • Cation Exchange Chromatography Workflow
 • Analysis of E.coli Tryptic Digest and Intact Protein Using the Agilent 1290 Infinity 2D-LC Solution with Diode Array Detection and Q-TOF LC/MS
 • Analysis of proteins by anion exchange chromatography
 • Optimizing Protein Separations with Agilent Weak Cation-Exchange Columns
 • High-resolution Analysis of Charge Heterogeneity in Monoclonal Antibodies Using pH-gradient Cation Exchange Chromatography
 • Combining small-scale purification and analysis of monoclonal antibodies on one instrument
 • Analysis of Intact and C-terminal Digested IgG1 on an Agilent Bio MAb NP5 Column
 • Seamless Method Transfer from a 1260 Infinity Bio-inert LC to a 1260 Infinity II Bio-inert LC
 • Application of AdvanceBio Desalting - RP Cartridges for LC/MS Analysis of mAbs
 • Characterize Fab and Fc Fragments by Cation-exchange Chromatography
 • Characterize mAb Charged Variants by Cation-exchange Chromatography
 • Simple Method Optimization in mAb Charge Variant Analysis using pH Gradients Generated from Buffer Advisor with Online pH and Conductivity Monitoring
 • pH Gradient Elution for Improved Separation of Monoclonal Antibody Charge Variants

Kolony AdvanceBio využívající hydrofilní interakce (HILIC) pro analýzy glykanů

Glykoproteiny jsou proteiny s navázanými sacharidy. Proces, kterým se tyto sacharidy na protein navazují, se označuje jako glykosylace a je to nejčastější kotranslační nebo posttranslační modifikace proteinů. Tyto úpravy molekul ovlivňují její vlastnosti a mohou mít vliv na imunosupresi nebo naopak imunoaktivaci biopřípravků.

Analýza N-Glycanu často zahrnuje označení uvolněných glykanů značkou, která umožní fluorescenční detekci (FLD) a také zvýšení ionizace pro hmotnostní spektrometrii (MS). Nejčastěji používanou značkou pro tento typ analýz je 2-aminobenzamid (2-AB).

AdvanceBio Glycan Mapping

Aplikační listy dostupné v knihovně LabRulez

 • Analysis of Monoclonal Antibody N-glycans by Fluorescence Detection and Mass Selective Detection Using LC/MSD XT
 • Streamlined Workflows for N-Glycan Analysis of Biotherapeutics with LC/FLD/MS
 • Comparison of Relative Quantification of Monoclonal Antibody N-glycans Using Fluorescence and MS Detection
 • A Comprehensive Approach for Monoclonal Antibody N-linked Glycan Analysis from Sample Preparation to Data Analysis
 • Profiling Glycosylation of Monoclonal Antibodies at Three Levels Using the Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF
 • Fast and Efficient HILIC Methods for Improved Analysis of Complex Glycan Structures
 • A Novel HILIC Column for High Speed N-linked Glycan Analysis
 • Sensitive and Reproducible Glycan Analysis of Human Immunoglobulin G
 • Separation of IgG Glycopeptides using HILIC-LC/MS in Comparison to RP-LC/MS
 • N-Glycan Analysis of mAbs and Other Glycoproteins with UHPLC and Fluorescence DetectionThe Agilent 1290 Infinity Binary LC System with the Agilent AdvanceBio Glycan Mapping Column
 • Agilent Solutions for High-throughput N-linked Glycan Profiling from Biotherapeutics
 • Analysis of N-Linked Glycans from Antibody-Drug Conjugate (ADC) Using the Agilent AssayMAP Automated Sample Preparation and Agilent 1290 Infinity LC System

Kolony AdvanceBio HIC (Hydrophobic Interaction Chromatography) využívající hydrofobní interakce pro analýzy např. intaktních nativních bílkovin

Výhodou této metody je minimalizace či úplné odstranění případné denaturace peptidů a bílkovin, která je velice častým problémem při použití reverzní chromatografie. HIC kolony mají výrazně nižší hustotu pokrytí nosiče než reverzní stacionární fáze. Dalším výrazným rozdílem HIC techniky od reverzní chromatografie je používání vodné mobilní fáze o vysoké iontové síle a neutrálním pH.

HPST: Kolony AdvanceBio HIC (Hydrophobic Interaction Chromatography)

AdvanceBio HIC

Aplikační listy dostupné v knihovně LabRulez

 • AdvanceBio HIC: a New Hydrophobic HPLC Column for Monoclonal Antibody (mAb) Variant Analysis
 • A New AdvanceBio HIC Column for Drug to Antibody Ratio (DAR) Analysis of Antibody Drug Conjugates (ADC)

Pokud potřebnou kolonu nenaleznete, kontaktujte nás na e-mail (info@hpst.cz)

Zdroje
 1. „QUALITY BY DESIGN“ – PLÁNOVANÉ ŘÍZENÍ KVALITY VE FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU Bioléčiva, Fusek Martin, Káš Jan, Ruml Tomáš, Chem. Listy 111, 559-566 (2017)
 2. Agilent Biocolumns Critical Quality Attributes, March 01, 2018
 3. Agilent BioHPLC Columns

BIOPHARMA LC COLUMN SELECTOR TOOL

HPST: BIOPHARMA LC COLUMN SELECTOR TOOL

Tento sofistikovány nástroj umožnuje najít BIO-LC kolonu dle katalogového čísla, aplikace nebo stacionární fáze.

HPST
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Článek | Produkt

Velká rodina kolon Poroshell 120

Ve srovnání s tradičními zcela porézními částicemi podobné velikosti poskytují povrchově porézní částice InfinityLab Poroshell vyšší chromatografickou účinnost a umožňují rychlé separace s vysokým rozlišením.
Článek | Video

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF - Analýza intaktních proteinů - Aplikace/Webináře 2019-2020

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF je dedikovaný systém pro kompletní charakterizaci proteinů. Nejnovější aplikace a Webináře Vám ukážou jeho možnosti a potenciál.
Článek | Webináře

LC a LCMS webináře - 11. týden

V aktuálním týdnu na Vás v oblasti LC a LC/MS čeká celkem 11 unikátních webinářů.
Článek | Produkt

BioHPLC kolony Agilent pro analýzy makromolekulárních látek - část 1

Agilent nabízí celou řadu chromatografických HPLC kolon pro monitoring a identifikaci kritických proměnných ve farmaceutickém průmyslu biologických léčiv.
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Článek | Produkt

Velká rodina kolon Poroshell 120

Ve srovnání s tradičními zcela porézními částicemi podobné velikosti poskytují povrchově porézní částice InfinityLab Poroshell vyšší chromatografickou účinnost a umožňují rychlé separace s vysokým rozlišením.
Článek | Video

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF - Analýza intaktních proteinů - Aplikace/Webináře 2019-2020

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF je dedikovaný systém pro kompletní charakterizaci proteinů. Nejnovější aplikace a Webináře Vám ukážou jeho možnosti a potenciál.
Článek | Webináře

LC a LCMS webináře - 11. týden

V aktuálním týdnu na Vás v oblasti LC a LC/MS čeká celkem 11 unikátních webinářů.
Článek | Produkt

BioHPLC kolony Agilent pro analýzy makromolekulárních látek - část 1

Agilent nabízí celou řadu chromatografických HPLC kolon pro monitoring a identifikaci kritických proměnných ve farmaceutickém průmyslu biologických léčiv.
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Článek | Produkt

Velká rodina kolon Poroshell 120

Ve srovnání s tradičními zcela porézními částicemi podobné velikosti poskytují povrchově porézní částice InfinityLab Poroshell vyšší chromatografickou účinnost a umožňují rychlé separace s vysokým rozlišením.
Článek | Video

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF - Analýza intaktních proteinů - Aplikace/Webináře 2019-2020

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF je dedikovaný systém pro kompletní charakterizaci proteinů. Nejnovější aplikace a Webináře Vám ukážou jeho možnosti a potenciál.
Článek | Webináře

LC a LCMS webináře - 11. týden

V aktuálním týdnu na Vás v oblasti LC a LC/MS čeká celkem 11 unikátních webinářů.
Článek | Produkt

BioHPLC kolony Agilent pro analýzy makromolekulárních látek - část 1

Agilent nabízí celou řadu chromatografických HPLC kolon pro monitoring a identifikaci kritických proměnných ve farmaceutickém průmyslu biologických léčiv.
 

Mohlo by Vás zajímat

It’s Not All About the Column: The Role of the Mobile Phase and Your Instrument

Prezentace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Improved Separation of RNA Nucleotides, Nucleosides, and Nucleobases on Atlantis Premier BEH Z-HILIC Columns

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
Spotřební materiál, LC/MS, LC/MS/MS, LC kolony, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Klinická analýza

Quantification of THC and CBD in Gummies and Hard Candies

Aplikace
| 2021 | Agilent Technologies
Instrumentace
HPLC, LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Detection and Quantitation of Nitrosamine Impurities in Drug Substances by LC-HRMS on LCMS-9030

Aplikace
| 2021 | Shimadzu
Instrumentace
LC/TOF, LC/HRMS, LC/MS, LC/MS/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Evaluating the Waters ACQUITY Premier System as a Flexible LC Platform That Can Be Broadly Deployed in Biopharmaceutical Labs

Aplikace
| 2021 | Waters
Instrumentace
HPLC, GPC/SEC
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Článek | Produkt

Velká rodina kolon Poroshell 120

Ve srovnání s tradičními zcela porézními částicemi podobné velikosti poskytují povrchově porézní částice InfinityLab Poroshell vyšší chromatografickou účinnost a umožňují rychlé separace s vysokým rozlišením.
Článek | Video

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF - Analýza intaktních proteinů - Aplikace/Webináře 2019-2020

Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF je dedikovaný systém pro kompletní charakterizaci proteinů. Nejnovější aplikace a Webináře Vám ukážou jeho možnosti a potenciál.
Článek | Webináře

LC a LCMS webináře - 11. týden

V aktuálním týdnu na Vás v oblasti LC a LC/MS čeká celkem 11 unikátních webinářů.
Článek | Produkt

BioHPLC kolony Agilent pro analýzy makromolekulárních látek - část 1

Agilent nabízí celou řadu chromatografických HPLC kolon pro monitoring a identifikaci kritických proměnných ve farmaceutickém průmyslu biologických léčiv.
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.