1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


Agilent 100 Automatický testr rozpadavosti
Agilent 100 Automatický testr rozpadavosti slouží k testování rozpadavosti tablet či jiných lékových forem.

Agilent 280-DS Mechanical Qualification System
280-DS Mechanical Qualification System je bezkonkurenční zařízení pro měření fyzikálních parametrů disolučních systémů s nebývalou přesností. Měření se provádí bezkontaktně a během několika sekund.

Agilent 400-DS Dissolution Apparatus 7 disoluční systém
Disoluční systém 400-DS Dissolution Apparatus 7 pracuje s malými objemy a je tak vhodný zejména pro testování léčiv uvolňovaných ze speciálních nosičů jako např. stentů potažených léčivým přípravkem. Systém lze využít také pro testování látek uvolňovaných i z jiných zařízení jako jsou např. kardiostimulátory, kontaktní čočky, katetry a další.

Agilent 708-DS disoluční systém
Disoluční systém Agilent 708-DS je optimalizován pro standardní disoluční testy. Vysoká robustnost přístroje minimalizuje vlivy okolí a systém tak plně vyhovuje požadavkům na ověření výkonnosti (PVT) dle USP či mechanickou kvalifikace (MQ), která je doporučena ASTM a FDA.

Agilent 850-DS vzorkovací stanice pro disoluce
Automatická vzorkovací stanice Agilent 850-DS nabízí nejnovější funkce pro centrální odběr vzorků z disolučního systému, jejich filtraci a uchování pro následné analýzy v UV-Vis spektrofotometrech nebo LC systémech. Je tak plně eliminována manuální činnost obsluhy.

Agilent BIO-DIS Reciprocating Cylinder Apparatus 3 disoluční systém
Disoluční systém BIO-DIS Reciprocating Cylinder Apparatus je ideální pro disoluční testy takových lékových forem, které vyžadují různé druhy médií. Lze tak například imitovat různé pH tělních tekutin a dokonale simulovat pohyb léčiva v gastrointestinálním traktu.

Agilent Cary 60 Fibre Optic UV disoluční systém
Agilent Cary 60 Fibre Optic UV disoluční systém je vhodný pro testy, kde je nezbytná rychlá časová odezva na změnu složení.

Agilent Cary 60 Multicell UV disolučný systém
Cary 60 Multicell UV disoluční systém využívá technologie skenování díky Xenonové výbojce ve spektrofotometru Cary 60. Díky multikyvetovému prostoru je každá disoluční nádoba propojena s jednou kyvetou, aby nedocházelo k přenosu vzorku.

Agilent Dissolution Workstation Software
Agilent Dissolution Workstation Software umožňuje ovládat až čtyři Agilent disoluční systémy spojené s automatickým odběrem vzorků z jednoho počítače.

Agilent NanoDis disoluční systém
NanoDis systém byl vyvinut v reakci na aktuální požadavek farmaceutického průmyslu, popsat disoluční profil aktivních farmaceutických látek (API) navázaných na nanočásticích.