1. Zaměření

    1. Instrumentace

    1. Výrobce

    1. Distributor


Metrohm 940 Professional IC Vario Iontový chromatograf
Jeden přístroj – maximální flexibilita: Iontový chromatograf prakticky bez omezení individuální konfigurace systému a přizpůsobení.

Thermo Scientific Dionex Easion Iontový chromatograf
Novinka Dionex Easion IC je kompaktní iontový chromatograf pro malé ekologické a akademické výukové laboratoře, specializující se na analýzu vody.

Metrohm 930 Compact IC Flex Iontový chromatograf
Jednokanálový iontový chromatograf pro rutinní analýzu s vynikající citlivostí pro analýzu aniontů, kationtů a polárních látek.

Metrohm Eco IC Iontový chromatograf
Kompaktní základní iontový chromatograf nabízející švýcarskou kvalitu za dostupnou cenu.

Metrohm iontová chromatografie - spojené techniky
Rozšíření možností iontové chromatografie: sofistikované vzorkování, citlivá detekce nebo multiparametrová analýza.

Shimadzu Iontový chromatograf HIC-ESP
HIC-ESP je nový iontový chromatograf společnosti Shimadzu s vestavěným aniontovým supresorem, který se může pochlubit stejně nízkým carryover a vynikající přesností nástřiku, která je charakteristická pro HPLC Shimadzu a přináší tak vysoce spolehlivé výsledky. Nově vyvinutý aniontový supresor zabraňuje rozmývání píků, dosahuje vysoké citlivosti a také poskytuje stabilně dlouhou funkčnost během požívání.

Thermo Scientific Dionex Aquion Iontový chromatograf
Novinka Dionex Aquion je kompaktní iontový chromatograf připraven pro maximální nasazení v analýze aniontů i kationtů s vodivostní detekcí s předřazeným elektrolytickým supresorem.

Thermo Scientific Dionex ICS-4000 Iontový chromatograf
Vysokotlaká kapilární iontová chromatografie s elektrolyticky generovaným eluentem.

Thermo Scientific Dionex ICS-6000 Iontový chromatograf
Vysokotlaká iontová chromatografie s elektrolyticky generovaným eluentem i v gradientovém režimu, gradientové pumpy, duální systém pro analýzu aniontů i kationtů paralelně; standardní, microbore i kapilární uspořádání s pracovním tlakem až 6000 psi.

Thermo Scientific Dionex Integrion Iontový chromatograf
Novinka Dionex Integrion zastupuje nejvyšší třídu pro kompaktní iontové chromatografy s elektrolyticky generovaným eluentem (i v gradientovém režimu).