LABOREXPO 2022 | LabRulez LCMS

LABOREXPO 2022

1 - 2. červen 2022
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na X. ročníku veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky. Na jednom místě zde najdete veškeré vybavení pro svou laboratoř.
LABOREXPO 2022

LABOREXPO 2022

👉 Záznamy všech 22 přednášek z letošního odborného doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2022 včetně většiny přednášek v PDF.👈

Veletrh LABOREXPO se uskuteční v novém termínu v roce 2022 a současně se přesouvá na Výstatiště PVA EXPO PRAHA v Letňanech!

Druhý den veletrhu, ve čtvrtek, bude možné současně navštívit i Veletrh vědy organizovaný Akademií věd České republiky.

Laboratorní přístroje a vybavení • Spotřební materiál • Chemikálie a reagencie • Procesní analyzátory • Poloprovozní a vývojová zařízení • Služby laboratoří • Servis a opravy laboratorní techniky

Nejširší nabídka laboratorního vybavení

LABOREXPO Vás zve k návštěvě veletržních prostor, ve kterých najdete veškeré potřebné vybavení od nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů laboratorní techniky, včetně nejnovějších produktů právě uváděných na trh. Přijďte se osobně se seznámit jak s vystavenými exponáty, tak i s jejich prodejci a distributory, kteří Vám je představí a poskytnou k nim veškeré potřebné informace.

Laborexpo 2022: Nejširší nabídka laboratorního vybavení

Produktové prezentace, workshopy a semináře

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu budou odborné a produktové prezentace, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice pro oblast klinické a farmaceutické analýzy, kontroly životního prostředí a potravin a dalších zajímavých témat.

Odkaz na finální program 22 přednášek a stránku, kde bude probíhat on-line stream 👉 Odborné workshopy LABOREXPO 2022 (Živě + On-line Stream)

Tuto část doprovodného programu veletrhu jako organizátor připravujeme ve spolupráci se specializovanými portály LabRulez.cz a s podporou České společnosti chemické a za účasti vystavovatelů.

Registrace na přednášky, on-line vysílání nebo zhlédnutí záznamu přednášek.

Laborexpo 2022: Produktové prezentace, workshopy a semináře

Testování vlastních vzorků

Na stáncích celé řady vystavovatelů najdete přístroje tzv. v provozním režimu a bude možné si na vlastních vzorcích ověřit jejich možnosti a funkce. Nezapomeňte si vzít své vzorky sebou!

Laborexpo 2022: Testování vlastních vzorků

Mobilní laboratoře

Navštivte také tzv. Mobilní laboratoře s nabídkou laboratorní techniky a možností jejího praktického využití, které budou umístěné ve veletržní hale nebo před vstupní halou.

Laborexpo 2022: Mobilní laboratoře

Soutěže, zábava a experimenty

Tradiční součástí veletrhu je i soutěž exponátů „TOP PRODUKT veletrhu LABOREXPO“. Ve dvou kategoriích – Analytická technika a Laboratorní přístroje a vybavení – bude především z hlediska technických parametrů, inovačního potenciálu, užitných vlastností ale i dalších kritérií, oceněno vždy min. 5 nejlepších exponátů. Přihlášené produkty je možné si během své návštěvy veletrhu osobně prohlédnout.

Laborexpo 2022: TOP PRODUKT veletrhu LABOREXPO

Každý zaregistrovaný návštěvník je automaticky zařazený do Slosování o dárky a další hodnotné ceny, které do slosování věnuje pořadatel veletrhu, redakce časopisu CHEMAGAZÍN a vystavovatelé.

Zapojit se je možné také do soutěže LABORATORNÍ STOPAŘ, v rámci které je úkolem navštívit expozice vybraných vystavovatelů a nechat si na své visačce označit návštěvu. Při odchodu z veletrhu ji pak odevzdat na jednom z registračních info stánků. Po ukončení veletrhu proběhne slosování o dárky věnované vystavovateli.

Laborexpo 2022: LABORATORNÍ STOPAŘ

V průběhu veletrhu představí někteří vystavovatelé další vlastní zábavná show nebo soutěže, kterých se bude možné zúčastnit.

Laborexpo 2022: Zábavná show nebo soutěže

Partneři veletrhu z vysokých a středních škol představí pokusy a experimenty z oblasti chemie a zároveň se budete moci seznámit s jejich vzdělávacími programy, kterými mohou zaujmout své budoucí studenty.

Laborexpo 2022: Partneři veletrhu z vysokých a středních škol

Veletrh vědy & Výstava 100 let polarografie

Akademie věd ČR pořádá ve dnech 2.–4. června 2022 na Výstavišti v Letňanech největší populárně naučnou akci v České republice - VELETRH VĚDY. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinující a zásadní odvětví lidské činnosti. Vědu pak návštěvníci veletrhu zažijí na vlastní kůži prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, mobilních laboratoří a praktických dílen.

Navštívit Veletrh vědy současně s veletrhem LABOREXPO bude možné pouze ve čtvrtek 2. června.

Laborexpo 2022: Veletrh vědy & Výstava 100 let polarografie

100 let polarografie

Přesně před 100 lety provedlJaroslav Heyrovský ve své laboratoři sérii experimentů a z naměřených výsledků pochopil, že se mu podařil průlomový objev. V roce 1959 za něj získal Nobelovu cenu a polarografie byla po řadu let jednou z nejpoužívanějších analytických metod na světě. Na veletrhu LABOREXPO 2022 bude k tomuto tématu nainstalována výstava exponátů z historie tohoto objevu a metody polarografie.

NOMENKLATURA VELETRHU

Laboratorní přístroje, vybavení, pomůcky a spotřební materiál
 • Laboratorní nábytek, konstrukční a stavební prvky
 • Digestoře, ventilace a likvidace škodlivých výparů
 • Čerpací technika, vývěvy a kompresory
 • Úprava vody v laboratoři, iontoměniče, membrány, RO
 • Myčky laboratorního skla a čisticí prostředky
 • Sušárny, pece, temperační a chladicí komory
 • Lázně, ohřívací a chladicí systémy, kryotechnika
 • Technika pro laboratorní a poloprovozní zkoušky
 • Laboratorní sklo a skleněné aparatury
 • Reaktory, autoklávy, míchačky, třepačky a centrifugy
 • Laboratorní mlýny, drtiče, dispergátory, emulgátory a homogenizátory
 • Dávkovací, vzorkovací a titrační soupravy a systémy
 • Měření pH, vodivosti a potenciálů ISE, elektrody a sondy, pufry
 • Analytické váhy a předvážky
 • Měření teploty a tepelných veličin, regulace teploty
 • Měření a stanovení fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností látek
 • Plastové laboratorní potřeby
 • Plyny a jejich směsi, tlakové láhve, kapalné plyny
 • Shromažďování odpadu a jeho likvidace
 • Bezpečnostní systémy a ochranné pomůcky, protipožární technika
Analytická technika a instrumentace
 • Chromatografická technika a příslušenství
 • Spektrometrie a příslušenství
 • Fotometry
 • Mikroskopická technika a vybavení pro zpracování obrazu
 • Přístroje pro stanovení fyzikálních vlastností látek a materiálovou analýzu
 • Analytické přístroje pro stanovení obsahu prvků a sloučenin
 • Vybavení pro sítovou analýzu, měření velikosti, porozity a počtu částic
 • Přístroje pro měření kvality půdy, vody a ovzduší
 • Systémy a zařízení pro odběr a přípravu vzorků
 • Monitoring pracovního a životního prostředí
 • Laboratorní technika pro biologické materiály
 • Speciální vybavení pro přípravu a uchovávání vzorků
 • Aseptické a hygienické pomůcky a spotřební materiál
 • Aseptické boxy a čisté komory, čištění vzduchu
 • Zařízení pro biochemické preparace a bioanalýzu
 • Elektroforéza a vybavení
 • Technologie pro molekulární a genové inženýrství
 • Informační systémy pro bioanalytiku, modelování a výpočty
 • Biochemikálie, kultury, protilátky, diagnostika a biosenzory
 • Zneškodňování biochemických vzorků, opatření proti jejich zneužití
 • Testovací stroje a přístroje pro mechanoskopické zkoušky
 • Přístroje pro měření vlastností taveniny
 • Přístroje pro měření mechanických veličin a geometrických rozměrů
 • Přístroje pro měření rheologických charakteristik a viskozimetrie
 • Solné a klimatizační komory
 • Normalizace, metrologie, řízení a kontrola jakosti
 • Dokumentace a ochrana dat, nosiče dat
Procesní analýza a instrumentace, poloprovozní výroba
 • Procesní instrumentace a analýza
 • Zařízení vstupní/výstupní a procesní kontroly
 • Software pro sledování kvality výroby
 • Poloprovozní zařízení
 • Automatické testovací systémy
Chemikálie, referenční materiály, reagencie a diagnostika
 • Chemikálie pro obecné použití
 • Speciální a čisté roztoky a chemikálie pro analytické metody
 • Diagnostické soupravy a sady, CRM a příslušenství
 • Pomocné látky a spotřební materiál
 • Značené chemikálie a farmaka, radioizotopy, dozimetrie
 • Označování vzorků, bezpečnostní listy
 • Zacházení s nebezpečnými látkami a opatření proti jejich zneužití
Zpracování dat a dokumentace
 • Systémy sběru a vyhodnocení dat
 • LIMS
 • Systémy pro archivaci a organizaci v laboratořích
 • Systémy pro označování
 • Zabezpečení dat
 • Ostatní software
Služby laboratoří
 • Analytika životního prostředí
 • Biochemické rozbory
 • Znalecké posudky a rizikový management
 • Contract research/manufacturing
 • Informační servis
 • Poradenství, legislativa a certifikace laboratoří
Literatura, časopisy, informační zdroje, databáze
Servis a opravy laboratorní techniky
LABOREXPO
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.