navbar.companies_medial společnosti z oblasti popularizace vědy na portálu LCMS | LabRulez LCMS

Hledáte konkrétní aplikaci, přístroj nebo službu z oblasti LCMS? Zkuste naši jedinečnou knihovnu nebo nahlédněte do sekce přístroje a služby


Média
LLionTV
LLionTV se snaží svou dokumentární náplní o propojení protilehlých i stejnolehlých oborů přírodovědných, společenskovědních, filozofických a duchovních, pokud možno na bázi zdravého rozumu.
Popularizace vědy

Média
Neurazitelny.cz
Popularizační a vzdělávací portál nejen pro svět vědy a techniky.
Zpravodajství
Popularizace vědy

Média
Noc vědců
Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane.
Popularizace vědy

Média
Universitas
Celostátní webový portál a elektronický časopis Universitas o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství je společným projektem 22 českých veřejných vysokých škol.
Zpravodajství
Časopis
Popularizace vědy

Média
Vesmír
Časopis Vesmír vychází od roku 1871, nyní jako tištěný měsíčník rozšířený o průběžně aktualizovaný on-line obsah. Obrací se na čtenáře se zájmem o přírodní vědy s přesahem k dalším oborům.
Časopis
Popularizace vědy
  • Před
  • 1
  • Další