Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXIII), 2023

St, 15.2.2023
| Originální článek z: CHEMAGAZÍN 1 (XXXIII), 2023
Únorové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 1/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Tepelných procesů.
CHEMAGAZÍN 1 (XXXIII), 2023

CHEMAGAZÍN 1 (XXXIII), 2023

Výběr z obsahu aktuálního vydání na téma Tepelné procesy

1. Screening solí přístrojem CRYSTAL16: návrh a koncepce

Článek uvádí příklady využití metodik screeningu solí a jejich využití na zařízení CRYSTAL16, které má 4 individuálně řízené teplotní a míchací zóny, 16 reaktorů, každý s individuální in-line analýzou transmisivity, ideálně vhodný pro screening solí jakékoli API.

2. Analýzy netradičních tuhých biopaliv pomocí analytických přístrojů LECO

Článek popisuje analýzy netradičních tuhých biopaliv pomocí analytických přístrojů LECO, které byly provedeny v laboratoři paliv ve Výzkumném energetickém centru CEET, VŠB-TUO v Ostravě.

3. Nové technologie v mobilních FTIR spektrometrech

Na příkladu nového mobilního FTIR spektrometru MOBILE-IR II firmy Bruker Optics, je představeno, jak jsou prostřednictvím nových technologií a vylepšení eliminovány výkonnostní omezení stále se zmenšujících rozměrů FTIR spektrometrů.

4. Termogravimetrický analyzátor s váhou s magnetickou spojkou RuboSORP TGA

Výrobce termogravimetrických analyzátorů Rubolab využívá technologii vah s magnetickou spojkou, která umožňuje určit hmotnost s vysokým rozlišením v podmínkách vysokých tlaků (až 150 bar) a vysokých teplot (až 1 600 °C) při použití měřicích komor s vysokou chemickou odolností.

5. Sušárny Memmert – spolehlivá sušicí zařízení s unikátními systémy kontroly provozu

Představení sušáren Memmert UN/UF s unikátním systémem řízené atmosféry.

6. Vývoju ekologických energetických materiálov pomáhajú eurofondy aj spolupráca priemyslu a akademickej sféry

Pyrotechnické zlože a traskaviny sú používané nielen v obrannom priemysle, ale aj v civilných aplikáciách. V poslednom období dostala ich výroba nový impulz, ktorý podporuje výskumno-vývojové aktivity v tejto oblasti a zabezpečí tak ďalší rozvoj a udržateľnosť tejto špecifickej výroby. Zaujímavá a obojstranne podnetná je aj spolupráca medzi priemyselnou a akademickou sférou.

7. Odpadní tepelná energie: cesta k dekarbonizaci energetiky

Mezi technologie, které mohou být použity k využití potenciálu odpadního tepla ze strojů a zařízení, patří elektrárny s tzv. Organickým Rankinovým cyklem fungující na principu parních elektráren. Na místo vody je ale pracovní kapalinou v uzavřené smyčce organická látka, jako jsou tzv. chladiva, uhlovodíky, oxid uhličitý, siloxany atd.

8. Optimalizace procesu vytvrzování tenkých vrstev

Představení analyzátoru CurinScan® firmy Formulaction, který je jediným zařízením na trhu umožňujícím objektivní popis kinetiky vytvrzování v reálných podmínkách (teplota, čas, vlhkost, substrát, tloušťka).

9. Vývoj metody pro komplexní testování čističek vzduchu v testovací komoře o objemu 1 m³

V článku jsou představeny výsledky vývoje metodiky testování fotokatalytických materiálů pro odbourávání polutantů v plynné fázi ve vsádkovém reaktoru.

Dále z obsahu:

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Celý časopis, i řadu dalších zajímavosti z chemie, laboratorních technologií a vědy a výzkumu, najdete v PDF na webu časopisu

👉Objednejte si pravidelné bezplatné zasílání tohoto odborného dvouměsíčníku věnovaného chemickým technologiím, laboratorní technice, vědě a výzkumu.

Další informace na webu Chemagazínu nebo v profilech Chemagazínu LabRulezGCMS a Chemagazínu LabRulezLCMS na našich portálech.

CHEMAGAZÍN
 

Mohlo by Vás zajímat

Nitrosamines Analysis with LC/MS-MS

Instrumentace
LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Waters
Zaměření
Farmaceutická analýza

Agilent AdvanceBio Amide HILIC 1.8 μm Columns

Instrumentace
Spotřební materiál, LC kolony
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Jak hledat ty správné informace od Shimadzu (Portály LabRulez)

Instrumentace
HPLC, LC/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
---

Pesticidy v chráněných krajinných oblastech

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
Životní prostředí

Urychlete vývoj HPLC metody o 30%

Instrumentace
Spotřební materiál, HPLC, LC kolony
Výrobce
Waters
Zaměření
---
 

Podobné články


Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXI), 2021

V únorovém vydání XXXI. ročníku časopisu CHEMAGAZÍN (1/2021) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a měření využívajících teplo a tepelnou energii.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 5 (XXXII), 2022

Říjnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 5/2022 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Farmacie a biotechnologie.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 3 (XXXIII), 2023

Červnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 3/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Plynů v chemii a v laboratoři.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 5 (XXXIII), 2023

Říjnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 5/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Farmacie a biotechnologií.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXI), 2021

V únorovém vydání XXXI. ročníku časopisu CHEMAGAZÍN (1/2021) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a měření využívajících teplo a tepelnou energii.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 5 (XXXII), 2022

Říjnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 5/2022 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Farmacie a biotechnologie.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 3 (XXXIII), 2023

Červnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 3/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Plynů v chemii a v laboratoři.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 5 (XXXIII), 2023

Říjnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 5/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Farmacie a biotechnologií.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXI), 2021

V únorovém vydání XXXI. ročníku časopisu CHEMAGAZÍN (1/2021) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a měření využívajících teplo a tepelnou energii.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 5 (XXXII), 2022

Říjnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 5/2022 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Farmacie a biotechnologie.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 3 (XXXIII), 2023

Červnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 3/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Plynů v chemii a v laboratoři.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 5 (XXXIII), 2023

Říjnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 5/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Farmacie a biotechnologií.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 1 (XXXI), 2021

V únorovém vydání XXXI. ročníku časopisu CHEMAGAZÍN (1/2021) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a měření využívajících teplo a tepelnou energii.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 5 (XXXII), 2022

Říjnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 5/2022 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Farmacie a biotechnologie.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 3 (XXXIII), 2023

Červnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 3/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Plynů v chemii a v laboratoři.

Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 5 (XXXIII), 2023

Říjnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 5/2023 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Farmacie a biotechnologií.